абалы

абалы то же, что оболу; эң абалы прежде всего; апам ажыраган киши экен абалы мурун эрден деп фольк. мать моя женщина, лишившаяся первого мужа.

(Visited 1 times, 1 visits today)