абалай

абалай: абалай(или абайымда) алтоо, төбөлөй(или төбөйүмдө) төртөө, сополой жалгыз загадка вверху шестеро, надо мной четверо, (и) один-одинёшенек (отгадка үзүктүн алты боосу, түндүк жабуунун төрт боосу, эшиктин бир боосу шесть завязок үзүк (см.үзүк I), четыре завязки түндүк жабуу(см. жабуу I 1) и завязка дверного войлока).

(Visited 1 times, 1 visits today)