абажары

абажары-см. абажаары-.

абажурабажур.

абазир. редко голос; абазыңдын шириндигин угайын мен, жаш жигит фольк. твой приятный голос послушаю-ка я, юный молодец; акындардын абазыдомбуранын үнүндөйстих. голос акынов — звуки домбры (одинаково приятны).

(Visited 1 times, 1 visits today)