Кебекгүл! Журналистин баяны! 1 бөлүм

Комментарии · 119 Просмотры

Биз жакындаганда селсаяктар бети башын бекитип, камерадан өздөрүн алып качышты. Оператор жигит ан сайын артынан кубалап тартып, жер төлөөгө жетип келдик.

Биз жакындаганда селсаяктар бети башын бекитип, камерадан өздөрүн алып качышты. Оператор жигит ан сайын артынан кубалап тартып, жер төлөөгө жетип келдик.

- Байке тартпай эле коюңузчу? – камераны алаканы менен жаап алды. Ары жактан улуу кишинин үнү угулду.

- Балам! – деп жатам... Койгун! – деп жатам... Бул менин беш сомум. – Жаштыгыңа таянып эле беш сомумду алып аласыңбы?

- Сен менден беш сом алганыңды унутуп калдыңбы? – Жаш бомж картаң бомждун беш сомун күчкө салып алып алды. Бир убакта бизди байкай калып урушун токтотуп, бетин бекитүүгө аракет кылышты.

- Бизден бетиңерди бекиткендин ордуна, даана көрсөтүп тартылбайсыздарбы?

- Эже, биз кайсы программадан чыгабыз? – деди бир бомж аял.

- Улуттук каналдан чыгасыңар. Силерди көрүп өкмөт жардам берет.

- Ой чын элеби?

- Ооба, ошол үчүн арманыңарды төкпөй-чачпай айткыла. Кантип ушундай абалга келип калганыңарды, курсакты кантип тойгузарыңарды баяндап бергиле. Балким эл ичинен боорукер адам чыгып силерге көмөк көрсөтөөр...

- Анда кел, ылдый түш!

- Биз менен кенен отуруп баарлашкыла!

- Биз деле бир кезде силерге окшоп телевиденияда иштегенбиз!

- Кыскасы бизден жийиркенбегиле!

Ар кимиси ар кыл сүйлөп оператор менен журналистти көрө электей жалдырап карашты. Жер төлөөгө түшүп баратканыбызда жагымсыз жыттар мурдуңду жарып жиберчүдөй туюлат экен. Чыдоого дараметибиз жетпей баратты.

- Жумуш деген жумуш. Баарын так аткаруубуз керек. Оператор жигит Нурлан панаманы бастырып кийген көздөрү жүлжүйгөн жигит. Мурдун чүйрүп селсаяктардан жийиркенгени менен ал деле жумушун так аткарууга белсенди.

Комментарии