Мыктылар кантип башкарат

Лидерлик – компанияны же анын ичиндеги бөлүмдү ийгилик менен камсыздоочу маанилүү жөндөм. Бул китепте бизнестин устаты Брайан Трейси атаандаштык рыногунда таң калаарлык ийгиликтерди жаратышкан эң мыкты топ-менеджерлерлердин жана компания ээлеринин тажрыйбаларын жалпылаштырып берет. Сиз бул китептен башкаруу, шыктандыруу үчүн жана керектүү жыйынтыктарга күтүлгөн убагынан алда канча эртерээк жетүү үчүн лидерликтин эң таасирдүү принциптерин кантип колдонуу керектигин биле аласыз.
Колуңуздагы китеп болүм башчылары жана компания жетекчилери үчүн сунушталат. Ошондой эле лидерлик жана башкаруу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнү каалаган баардык окурмандар үчүн арналат.

Лидерлик – компанияны же анын ичиндеги бөлүмдү ийгилик менен камсыздоочу маанилүү жөндөм. Бул китепте бизнестин устаты Брайан Трейси атаандаштык рыногунда таң калаарлык ийгиликтерди жаратышкан эң мыкты топ-менеджерлерлердин жана компания ээлеринин тажрыйбаларын жалпылаштырып берет. Сиз бул китептен башкаруу, шыктандыруу үчүн жана керектүү жыйынтыктарга күтүлгөн убагынан алда канча эртерээк жетүү үчүн лидерликтин эң таасирдүү принциптерин кантип колдонуу керектигин биле аласыз.
Колуңуздагы китеп болүм башчылары жана компания жетекчилери үчүн сунушталат. Ошондой эле лидерлик жана башкаруу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнү каалаган баардык окурмандар үчүн арналат.

 12,323 total views,  3,389 views today

(Visited 5 times, 1 visits today)