архив • редакция 
30-октябрь, 2008-ж.:
1-бет
Тар заманда
2-бет
Саясат KG
3-бет
Оппозиция ынтымагы
4-бет
Бажыны кимиси тейлейт эле?
5-бет
Күйүттүү кошок
6-бет
Жарык издеген энелердин ыйы
7-бет
Намаз окуган ойгонобу?
8-бет
Сейрек кадр
9-бет
Төп түшө көр...
10-бет
Талант теспе
11-бет
Талант теспе
12-бет
Азакеден АЗИЛ АРАЛ
13-бет
Шалбыраган сезим
14-бет
Спорт
16-бет
Ар кимде бар ар өнөр