Кыргыз Республикасынын Улуттук расмий төл гезити◄◄◄
Редакция:


Редакция
Орунбеков Б.О. "Кыргыз Туусу" басма үйүнүн директору -башкы редактор. Тел.: 62-20-18
Юсупов Д.О. Башкы редактордун орун басары. Тел.: 62-20-17
Насирдинов А.Н. Директордун орун басары. Тел.: 62-20-32
Тыналиев М.Б. Саясат бөлүмүнүн башчысы. Тел.: 62-20-26
Маткеримова Б. Социалдык бөлүмдүн башчысы. Тел.: 62-20-66
Чотурова Б. Маданият бөлүмүнүн башчысы. Тел.: 62-20-27
Тайчабаров М.К. Экономика бөлүмүнүн башчысы. Тел.: 66-01-22
Мейманов Д.И. Жооптуу катчы. Тел.: 62-20-19
Байжигитов Н.С. Жооптуу катчынын орун басары. Тел.: 62-20-19
Исаева Д.М. Башкы бухгалтер. Тел.: 62-20-51
Божко Е.В. Бухгалтер. Тел.: 62-20-52
Масеитова Т.Т . Секретарь-референт. Тел.: 62-20-18
Ашимкулова А.К . Оператор. Тел.: 62-20-65
Бексултанова Ж.Д. Оператор. Тел.: 62-20-65
Осмонкулова Ж.М. Дизайнер. Тел.: 62-20-53
Алиева А.А. Корректор. Тел.: 62-20-64
Сатыбалдиева Б. Корректор. Тел.: 62-20-64
Кенжегозуева Г.К. Корректор. Тел.: 62-20-64
Бакиева Н.Ш. Корректор. Тел.: 62-20-64
Назаралиева Н.М. Кабарчы. Тел.: 62-20-31
Турдалиева Ф. Жарнама боюнча менеджер. Тел.: 62-20-29
Исабаева Ж.О. Кабарчы. Тел.: 62-20-27
Солтобаев Т. Кабарчы. Тел.: 46-39-82
Сабыров М.Р. Кабарчы Тел.: 62-11-81
Арзыбай кызы А. Кабарчы. Тел.: 62-20-28
Абдразаков Т.Д. Ош облусу боюнча өз кабарчы
Барыктабасова Г.Д. Техничка
Жороев Р. Айдоочу
Шакиров К.Ж. Айдоочу

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!