Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 2

"Бишкекжылуулуктармагы"
ААКнын каржылык отчету
жөнүндө
көз карандысыз аудитор
"Марка Аудит Бишкек" ЖЧКнын отчету

"Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын акционерлерине каржылык отчёт боюнча отчет
Биз "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын каржылык отчетунда тиркелген 2012-жылдын 31-декабрына карата каржылык абалы жөнүндө отчетун, жалпы кирешелери жөнүндө отчетун, акча каражаттарынын кыймылы жана капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетторун камтыган, ошондой эле жыл ичиндеги, ушул датада аякталган, эсептик саясаттын жана башка эскертүүлөрдүн олуттуу элементтеринин кыскача баяндамаларына аудит өткөрдүк.
Каржылык отчет үчүн "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын жетекчилигинин жоопкерчилиги
"Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын жетекчилиги, бул каржылык отчет Эл аралык каржылык отчеттун стандартына ылайык даярдалышы жана туура көрсөтүлүшү үчүн, ошондой эле бурмалоонун же катачылык натыйжасында болгон олуттуу бузулуулар камтылбаган каржылык отчетту даярдоо үчүн "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын жетекчилиги зарыл деп эсептеген ички көзөмөл системасын камсыздоого жоопкерчиликти алат.
Аудитордун жоопкерчилиги
Биздин жоопкерчилигибиз ушул каржылык отчеттуулук боюнча өткөргөн аудиттин негизинде оюбузду билдирүү болуп саналат. Биз Аудиттин Эл аралык стандарттарына ылайык аудитти өткөрдүк. Бул стандарттар бизди этикалык талаптарды, ошондой эле каржылык отчеттуулук олуттуу бурмалоолорду камтыбагандыгына так ишеничти камсыз кылган аудитти пландоону жана өткөрүүнү милдеттендирет.
Аудит каржылык отчеттогу маалыматтарды ачуу жана суммалар боюнча аудитордук далилдерди алуу үчүн процедураларды аткарууну камтыйт. Тандалып алынган процедуралар аудитордун баа берүүсүнө көз каранды жана буга катачылыктан же алдоодон келип чыккан каржылык отчеттогу олуттуу бурмалоо коркунучун баалоо кирет. Аудитор мындай тобокелге салууларды баалоо­до, аудитордук процедураларды иштеп чыгуу максатында, "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын ички көзөмөлүнүн натыйжалуулугу жөнүндө ой-пикирди билдирүү максатында эмес, ушундай жагдайдагы шартка ылайык келген учурларда, "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын каржылык отчетун адилеттүү даярдоо жана анык маалыматтарды көрсөтүү менен байланыштуу болгон ички көзөмөлдөө системасын карайт. Аудит ошондой эле, субъекттин жетекчилиги жасаган эсеп-кысап саясатында колдонулган мүнөзүн баалоону жана баалоо баркынын негиздүүлүгүн, жана ошондой эле каржылык отчеттун жалпы түшүнүгүн баалоону камтыйт.
Биз алган аудитордук далилдер биздин аудитордук оюбузду билдирүү үчүн негизди көрсөтүүгө тийиштүү жана жетишерлик деп эсептейбиз.
Эскертүү менен болгон пикир үчүн негиз.
"Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын
каржылык отчетуна тиркелген 3 жана 24- кошумча түшүнүктөрдө көрсөтүлгөндөй, "Бишкекжылуулуктар-магы" ААКсы Дүй-
нөлүк Банктын долбоорунун чегинде "Чукул жардам көрсөтүү" Долбоору
боюнча 2,5% менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинен, бул сыяктуу насыялар боюнча базар баасынан төмөн субзаемдик каржылоо алган. Насыя мамлекет тарабынан берилгендиктен, анын эсеби КОЭАС 20 "Мамлекеттик субсидиялар" боюнча тартипке салынат. Бул КОЭАС п.10А ылайык: "базар баа­сынан төмөнкү чен боюнча мамлекеттик субсидиядан алуунун артыкчылыгы, бул анын мамлекеттик субсидия болуп эсептелиши. Ссуда КОЭАС (IFRS) 9 "Каржылык шаймандар"
ылайык ченелиши жана таанылышы керек. Базар баасынан төмөн пайыздын ченин пайдалануудагы артыкчылык, КОЭАС (IFRS) 9 ылайык аныкталып эсептелген жана алынган пайда менен ссуданын алгачкы баланстык наркынын ортосундагы айырма катары ченелиши керек. Анын артыкчылыгы ушул стандартка ылайык эсептелинет. Ишкана, ссуда ордун толтуруп бере турган чыгымдарды идентифика-
циялоодо аткарылган же аткарыла турган шарттарды жана милдеттенмелерди карап чыгышы керек". КОЭАС 20 ылайык артыкчылык кийинки пайдалар катары эске алынат жана ссуда ордун толтура турган негизги каражаттар түзүлгөндөн кийинки ссуда боюнча милдеттерди аткаруу мөөнөтүнүн бирдей аралыгында учурдагы пайда менен орду толтурулат. Кредит, эффективдүү базар ченин эске алуу менен дисконттук нарк боюнча эске алынуусу керек. Биздин оюбузча колдонулуп жаткан кредитти эсептөө практикасы "Мамлекеттик субсидия" КОЭАС 20га ылайык келбейт.
Пикир
Биздин оюбуз боюнча каржылык отчет, "Эскертүү менен болгон пикир үчүн негиз" бөлүгүндө баяндалган факторлордун таасиринен башкалары, бардык маанилүү аспектилерде, 2012-жылдын 31-декабрына карата "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын бардык олуттуу багыттардагы финансылык абалын көрсөтүлгөн датага карата өткөн, жыл ичиндеги акча каражаттарынын кыймылын жана капиталдагы өзгөрүүлөрдү, анын каржылык ишмердүүлүгүнүн натыйжасын финансылык отчеттун Эл аралык стандартына ылайык анык көрсөтөт.
Дүйнөлүк Банктын "Чукул жардам көрсөтүү" долбоору боюнча насыя каражатын пайдалануу мониторинги боюнча отчет
Биз Дүйнөлүк Банктын "Чукул жардам көрсөтүү" долбоору боюнча насыя каражатын пайдаланууга мониторинг өткөрдүк. Каржылык отчеттун 24- Эскертүүсүндө көрсөтүлгөндөй, долбоордун чегинде жабдуу сатылып алынган. Жабдууну сатып алуу "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын каржылык отчетунда жана бухгалтердик системасында тийиштүү түрдө орун алган жана чагылдырылган жана ошондой эле аларды тастыктоочу документтер жана далилдер менен бекитилген. Сатылып алынган жабдуу аудиттин датасында түзүлгөн.
"МАРКА АУДИТ БИШКЕК" ЖЧК
Лицензиясы №0018 2004-жыл 6-сентябрь
Каржылык отчет жана аудит стандарты боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик комиссия тарабынан берилген, Каттоо күбөлүгү №4850-3301-ООО Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 2008-жылдын 20-марты.
Кыргыз Республикасы Бишкек ш. Профессор Зима көч. 38, тел./факс (312) 32 05 75
Кутателадзе Л.Г. Директор
Аудитордун дасыкталган Сертификаты №0036
2008-жылдын 11-марты
Руденко Т.В. жетектөөчү адис
2013-жылдын 13-мартыкыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"
email • архив • редакция 
9-апрель, 2013-ж.:Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_14.htm on line 54