Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 2

"Машина сыноочу станция"
ачык акционердик коому ("МСС" ААК)
2013-жылдын 30-апрелинде саат 10.00дө төмөнкү
даректе: Кыргыз Республикасы, Кант шаары, Совет көчөсү, 3 тел. (03132) 5-31-62, 5-31-56 (факс),
уюл. тел. 0555 75 02 38, өтө турган жалпы акционерлердин кезектеги жылдык чогулушу болорун кабарлайт.
Жалпы акционерлердин кезектеги жылдык чогулушуна катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү 2013-жылдын 26-апрели.
Каттоо 2013-жылдын 30-апрелинде саат 8.00до башталып саат 10.00го чейин жүргүзүлөт.
КҮН ТАРТИБИ:
1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
2. Акционердик коомдун 2012-жылдагы жылдык отчетун, бухгалтердик балансын, киреше жана чыгаша эсептерин, кирешелерин бөлүштүрүү, чыгашаларын толуктоо.
3. Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо.
4. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө 2013-жылда төлөнө турган кызмат акысы жана компенсацияларынын көлөмүн бекитүү.
5. Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнө 2013-жылда төлөнө турган кызмат акысы жана компенсацияларынын көлөмүн бекитүү.
6. Акционердик коомдун аудиторлорунун корутундусун бе­китүү.
7. Акционердик коомдун 2013-жылдагы бюджетин кароо.
Чогулушту өткөрүүгө даярдык көрүү маалында акционерлерге бериле турган маалыматтар менен төмөнкү дарек боюнча таанышууга болот:
Кыргыз Республикасы, Кант шаары, Совет көчөсү, 3 тел. (03132) 5-31 56 (факс), 5-31-62, уюл. тел. 0555 75- 02-38, Е-mail: Kantmis@ mail.ru
Акционерлер өздүгүн далилдеген документтери, ал эми акционерлердин өкүлдөрү болсо тийиштүү үлгүдө тастыкталган ишеним кат ала келүүсү зарыл.


Открытое акционерное общество
"Машиноиспытательная "(ОАО "МИС")
Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2013 года в 10.00 часов по адресу: Кыргызская Республика, г. Кант, ул. Советская, 3, тел. (03132) 5-31-56 (факс), 5-31-62, сот. тел. 0555 75 02 38.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2013 года.
Начало регистрации в 8.30 часов до 10.00 часов 30 апреля 2013 года.
Повестка дня
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков, распределение прибыли покрытия убытков Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.
5. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
6. Утверждение заключения аудиторов Общества.
7. Рассмотрение бюджета Общества на 2013 год.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г.Кант, ул.Советская 3, тел. (03132) 5-31-56 (факс), 5-31-62, сот. тел. 0555 75 02 38, Е-mail: Kantmis@ mail.ru.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность.

Жараксыз деп табылсын
Утерянный госакт № 056903 на имя Мамбетовой Жаңылкуль Муканбетовны считать недействительным. П-393
Утерянное свидетельство на право пользования земельной долей выданный Панфиловским госрегистром за № 0037309 на имя Турусбековой Айнакан считать недействительным.
П-392
"Триумфальная арка" ЖЧКнын 31.12. 2008-жылы берилген каттоо күбөлүгү жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-390
Утерянный ИНН 02810199510023 ОсОО "Политехник" ЛТД считать недействительным.

П-388
Утерянный диплом об окончании факультета "Финансы и кредит" 2012 году КНУ им Ж. Баласагына на имя Осмонкуловой Нурайым Кайназаровны считать недействительным.
П-386
Ат-Башы районундагы көп тармактуу "Жайыт" айыл чарба кооперативинин мөөрү, штампы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. П-384
Жаналиев Мухаметаалы Алыкуловичке таандык 2007-жылы 9-октябрда берилген № 0083065 жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндөгү күбөлүк жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КИ.
Утерянную ИНН 10607198300192 на Ефремову Елену Кирилловну считать недействительным.
ЖТ.
Түп райондук мамлекеттик каттоодон 19.11.2003-ж. Максүтова Жазылга берилген сериясы ИКТП 303028 № 072993 жер үлүшүн пайдалануу укугу жөнүндө күбөлүгү жоголгондуктан жараксыз деп табылсын.

ЖТ.


кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"
email • архив • редакция 
9-апрель, 2013-ж.:Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_12.htm on line 76