Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 2

"РСК Банк" ачык акционердик коомунун
акционерлеринин жылдык жалпы
жыйынынын чечимдери

Жалпы жыйындын түрү: акционерлердин жылдык жалпы жыйыны
Жалпы жыйындын өткөрүлгөн формасы: өткөрүү ачык түрдө
Жалпы жыйындын өткөрүлгөн күнү: 2013-жылдын 29-марты
Жалпы жыйналыш өткөрүлгөн жер: Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 38а
Жалпы жыйындын кворуму: 100%


Жалпы жыйында төмөнкү маселелер каралды жана төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды:
1. 2012-жыл үчүн "РСК Банк" ААКнын иш-аракет­теринин жыйынтыктары боюнча "РСК Банк" ААКнын Дирекциясынын жылдык отчету бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
2. 2012-жыл үчүн "РСК Банк" ААКнын жылдык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүн аткаруу боюнча отчету бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
3. 2012-жыл үчүн иш-аракеттердин жыйынтыктары тууралуу "РСК Банк" ААКнын Директорлор кеңешинин жылдык отчету бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
4. 2012-жылдын иш аракеттерин текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясынын жылдык отчету бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
5. 2012-жыл үчүн "РСК Банк" ААКнын жылдык финансылык отчеттуулугун текшерүү жана тастыктоо боюнча тышкы аудит өткөрүүнүн жыйынтыктары боюнча "Делойт жана Туш" ЖЧК аудитордук компаниясы, "РСК Банк" ААКнын тышкы аудиторунун корутундусу бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
6. 2012-жыл үчүн "РСК Банк" ААКнын жылдык финансылык отчеттуулугу, анын ичинде 31.12.2012-ж. карата абалы боюнча бухгалтердик балансы, 31.12.2012-ж. карата кирешелер жана чыгашалар отчету бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
7. 2012-жыл үчүн "РСК Банк" ААКнын таза кирешесин бөлүштүрүүнүн төмөнкүдөй тартиби аныкталсын:
7.1. 2012-финансылык жылдын жыйынтыктары боюнча "РСК Банк" ААКнын таза кирешесинин 100 пайызы, 233 364 438,35 сом суммасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү - "РСК Банк" ААКнын акционерине дивидендди төлөп берүүгө багыттал-сын.
7.2. 2012-финансылык жылдын жыйынтыктары боюнча "РСК Банк" ААКнын таза кирешесинин 100 пайызы, 233 364 438,35 сом суммасында, бул бир жөнөкөй акцияга 93,79 (тегеректөө менен) сомду түзөт, "РСК Банк" ААКнын акционерине дивиденд төлөнүп берилсин.
7.3. Дивиденддерди төлөп берүү, "РСК Банк" ААКнын эсебинен акча каражаттарды акционердин эсебине которуу жолу менен жүргүзүлсүн.
7.4. Дивиденддерди төлөп берүү датасы 2013-
жылдын 29-апрели болуп аныкталсын.
7.5. Дивиденддерди алуу укугу бар акционерлердин тизмесинин датасы, 2013-жылдын 28-февралы аныкталсын.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
8. 2013-жылга карата "РСК Банк" ААКнын жылдык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрү бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
9. "РСК Банк" ААКнын Директорлор Кеңе­шинин мүчөлөрүн шайлоо.
9.1. "РСК Банк" ААКнын Директорлор Кеңешинин ыйгарым укуктары токтотулсун.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
9.2. "РСК Банк" ААКнын Директорлор кеңеши төмөнкү курамда шайлансын: Абдыразаков Эркинбек Талипович, Кемелов Аслан Аскарович, Абдылдаев Айбек Аскатович, Турумбеков
Таалайбек Насырканович, Толубаев Айбек Жол-чуевич.
Добуш берүү жыйынтыктары: "РСК Банк" ААКнын Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо, кумулятивдүү добуш берүү жолу менен жүргүзүлдү. Ар бир талапкер үчүн 2 488 036 добуш берилди.
10. "РСК Банк" ААКнын Ревизиялык комиссия­сынын мүчөлөрүн шайлоо.
10.1. "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясынын ыйгарым укуктары токтотулсун.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
10.2. "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясы төмөнкү курамда шайлансын: Кулов Мирлан Темирланович, Адилбек уулу Шумкарбек.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
11. "РСК Банк" ААКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө сыйакыларды бекитүү.
11.1. "РСК Банк" ААКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнө турган сыйакылардын өлчөмдөрү акционердин чечимине ылайык бекитилсин.
11.2. "РСК Банк" ААКнын Директорлор кеңешин кармоого чыгашалар, акционердин чечимине ылайык бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
12. "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнө сыйакыларды жана компенсацияларды бекитүү.
12.1. "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнө төлөнө турган сыйакылардын өлчөмдөрү акционердин чечимине ылайык бекитилсин.
12.2. "РСК Банк" ААКнын Текшерүү комиссиясынын административдик чыгашалары (компенсациялары) акционердин чечимине ылайык бекитилсин.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
13. 2013-жылга карата "РСК Банк" ААКнын тышкы аудитору катары "КПМГ Бишкек" ЖЧК аудитордук фирмасы бекитилсин жана 2013-жылга карата "РСК Банк" ААКнын тышкы аудиторуна сыйакынын өлчөмү акционердин чечимине ылайык аныкталсын.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
14. "РСК Банк" ААКнын Аудит боюнча комитетин дайындоо.
"РСК Банк" ААКнын Аудит боюнча комитети төмөнкү курамда дайындалсын: Абдыразаков Эркинбек Талипович, Кемелов Аслан Аскарович, Толубаев Айбек Жолчуевич.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
15. "РСК Банк" ААКнын Уставынын жаңы редакциясы бекитилсин жана аны юстиция органдарында каттоо жүргүзүлсүн.
Добуш берүү жыйынтыктары: - макул - 2 488 036 добушу менен - катышкан акционерлердин 100%.
Баалуу кагаздар боюнча дивиденддерди төлөп берүү тууралуу маалымат.
Эмитент - "РСК Банк" ААК.
Ар бир жөнөкөй акцияга дивиденддин өлчөмү - 93,79 (тегеректөө менен) сом.
Дивиденддерди алуу укугу бар акционерлердин тизмесинин күнү - 2013-жылдын 28-февралы.
Дивиденддерди төлөп берүүнү баштоо күнү - 2013-жылдын 29-апрели.
Төлөп берүү формасы: акционердин эсебине которуу жолу менен, акча каражаттар.
Төлөп берүү жери: Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 38а. Сурап-билүү тел.: 65-01-54 (Юридика бөлүмү).
кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"
email • архив • редакция 
5-апрель, 2013-ж.:Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0405_12.htm on line 89