Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0723_15.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0723_15.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0723_15.htm on line 2


п»ї

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК МҮЛК МИНИСТРЛИГИ
"Азия УниверсалБанк" ААКнын 100% акцияларынын наркынын өлчөмүн белгилөө үчүн
эл аралык аудитордук компанияны тандоо боюнча тендерге катышууга

ЧАКЫРУУ
чектелбеген катышуу менен өткөрүлүүчү тоорук

1. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 07.06.10-ж. УӨ №56 Декретине, Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 20.06.10-ж. УӨ №94 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлиги "Азия УниверсалБанк" ААКнын 100% акцияларынын наркынын өлчөмүн белгилөө үчүн эл аралык аудитордук компанияны тандоо боюнча тендерге катышууга мыйзамдуу катышуучуларды өз тендердик өтүнмөлөрүн берүүгө чакырат.
2. Талапкер өтүнмөдө Сатып алуу жөнүндө келишимди түзгөн күндөн тартып, тейлөө кызматын сапаттуу жана ишенимдүү аткарууну камсыздай турган "Азия УниверсалБанк" ААКнын акцияларынын наркын белгилөө боюнча тейлөө кызматын аткаруунун суммасын жана мөөнөтүн көрсөтөт.
3. "Азия УниверсалБанк" ААКнын 100% акцияларынын наркынын өлчөмүн белгилөө боюнча тейлөө кызматына акы төлөө республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.
4. Кызыкдар болгон мыйзамдуу Талапкерлер жазуу түрүндө арызды төмөнкүдөй дарек боюнча беришет:
720017, Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Москва көч. 151
Телефон: +996 (312) 61 51 83;
+996 (312) 61 52 62;
Факс: +996 (312) 61 51 83
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлигинин эсеп-кысап эсебине акчалай каражаттарын которуу аркылуу накталай же накталай эмес түрүндө акы төлөө күнүндө 500000 сом же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча АКШнын доллары өлчөмүндө орду толтурулбаган төлөм киргизилгенден кийин, өткөрүлүүчү тендер боюнча кошумча маалыматты ала алышат, документтердин толук топтому менен тааныша жана ала алышат.
5. Тендерге катышууга бардык Талапкерлер 720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва көчөсү 151, №309 каб. дареги боюнча 01.09.2010-жылы 15.00 сааттан (жергиликтүү убакыт) кечиктирбестен ушул кулактандырууда көрсөтүлгөн банктык маалымдарек боюнча накталай же накталай эмес түрүндө акы төлөө күнүндө 500000 (беш жүз миң) сом же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча АКШнын доллары өлчөмүндө тендердик өтүнмөнү кепилдүү камсыздоо менен бирге Кыргыз Республикасынын расмий (орус) тилинде өз тендердик өтүнмөлөрүн бериши керек. Тендердик өтүнмөнүн кепилдүү камсыздоосунун күчүнүн мөөнөтү тендердик өтүнмөнүн күчүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин да эки жумадан кем эмес күчүндө болот. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч берилген тендердик өтүнмөлөр четтетилет жана Талапкерлерге ачылбастан кайрылып берилет.
Маммүлк министрлигинин эсеби:
Биринчи май РОК-2
Алыш-бериш эсеби: 1290522382810057/202802429
Банк: "РСК Банк" ААКсы Бишкек филиалы
БИК: 129052 ИНН: 00405200110158
Биринчи май Мамлекеттик салык инспекциясы (МСИ)
"Айыл Банк" ААКсы
Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Пушкин көч. 50
АКШ доллары менен эсептешүү боюнча маалымдарек:
OJSC "Promsvyazbank"; SWIFT: PRMSRUMM
Via their acc. № 04410090 with Deutshe Bank Trust Company Americas
New York, USA; SWIFT: BKTR US 33
JSC "Aiyl Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic
SWIFT: AIYLKG22
Account: 13 50100024039054
BENEFICIARY: Ministry of State property
6. Тендердик өтүнмөлөр Тендердик комиссия тарабынан буга 01.09.2010-жылы саат 15.00 (жергиликтүү убакыт) төмөнкүдөй дарек боюнча катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылат: 720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва көч.151, Кыргыз Республикасынын Маммүлк министрлиги.
7. "Азия УниверсалБанк" ААКнын акцияларынын наркынын өлчөмүн белгилөө боюнча эл аралык аудитордук компанияны тандоо боюнча тендерге компанияны каттаган өлкөсүнө карабастан бардык компаниялар катышат.
8. Тендерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн жана аудитордук ишмердүүлүктү жүргүзүүгө лицензиясы бар, рынокто 5 (беш) жылдан кем эмес иштеп жаткан, жакшы ишкердик абройго ээ болгон жана жылдык жүгүртүүсү АКШнын 1000000 долларынан кем болбогон, баалоо жаатында тейлөө кызматын көрсөтүүнү билген компаниялар катыша алышат.
"Азия УниверсалБанк" ААКнын 100% акцияларынын наркынын өлчөмүн белгилөө үчүн эл аралык аудитордук компанияны тандоонун критерийлери жана шарттары
- Талапкер профессионалдык, техникалык компетенттүүлүккө, тажрыйбага жана абройго, финансылык ресурстарга, жабдууларга жана тендердик документациялардын талаптарына ылайык сатып алуу жөнүндө келишимди аткаруу үчүн зарыл болгон башка материалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болушу керек;
- Талапкер төлөм кудуретсиз, кудуретсиз болбошу керек, анын мүлкү соттун көзөмөлүндө болбошу керек, анын иштерин сот же сот дайындаган жак башкарбай турган болушу керек, анын коммерциялык ишмердүүлүгү токтотулбашы жана ушундай сот процесстеринин кароосунда болбошу керек;
- Кыргыз Республикасында салыктарды төлөө жана башка милдеттүү түрдө төлөнө турган төлөмдөр боюнча Талапкердин милдеттенмелери аткарылышы керек;
- Талапкер жана/же анын жетектөөчү кызматкерлери сатып алуу жол-жоболорунун башталышына келген үч жылдын ичинде жалган маалымат бербеши же фактыларды бузбашы жана сатып алуу жөнүндө келишимди түзүү максаты менен алардын квалификациялык маалыматтарына карата жаңылышууга алып келбеши керек;
- Талапкер сатып алуу жөнүндө юридикалык жактан укуктуу болушу керек;
- Тендердик комиссия жалган маалымат берген учурда Талапкерди, сатып алуу жол-жоболоруна катышуудан четтетүүгө укуктуу;
- берилген тендердик өтүнмөгө карата
баасынын өзгөрүшүн кошкондо, тендердик өтүнмөлөрдүн маңызын эч кандай өзгөртүүгө болбойт;
- Утуп алган тендердик өтүнмө болуп маңызы боюнча тендердик документациянын талаптарына жооп берген жана эң аз бааланган наркка ээ болгон тендердик өтүнмө таанылат;
- Тендердин катышуучусу тендердик документацияны алган учурдан тартып, Талапкердин статусуна ээ болот. Талапкердин статусу анын каалоосу боюнча даярдык көрүүнүн кайсы баскычында болбосун, ошондой эле тендердик өтүнмөгө кепилдүү камсыздоо киргизүүдө, тендердик өтүнмө берүүдө жана Талапкер "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамын же тендердин ага белгилүү болгон шарттарын бузгандан улам жоготулат.
Тендердик комиссия тендердик өтүнмөнүн кепилдүү камсыздоосун кайтарып берүү жөнүндө чечимди төмөнкүдөй учурларда кабыл алат:
- тендердик документацияда көрсөтүлгөн тендердик өтүнмөнүн кепилдүү камсыздоосунун күчүнүн мөөнөтү өткөндө;
- сатып алуу келишимин түзгөндө жана ушул келишимди аткаруунун кепилдүү камсыздоосун бергенде;
- тендердик өтүнмөлөрдү берүүнүн акыркы мөөнөтү өткөнгө чейин тендердик өтүнмөнү кайра сурап алганда;
- сатып алуу келишимин түзбөстөн сатып алуу жол-жоболору токтотулганда.
- Талапкер алар берген тендердик өтүнмөдө караштырылган шарттарда келишимге кол коюудан баш тарткан, келишимди аткаруунун кепилдүү камсыздоосун берүүдөн баш тарткан жана Талапкер өтүнмөнү аны ачкандан кийин жана анын күчүнүн мөөнөтү өткөнгө чейин алып алган учурда, тендердик өтүнмөнүн кепилдүү камсыздоосун кайтарып алуу укугун жоготот.
Бишкек шаарынын Шералы Сыдыков атындагы
Олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайы
2010-2011-окуу жылына
спорттун эркин күрөш, аялдар күрөшү, грек-рим күрөшү, дзюдо,
оор атлетика, футбол, бокс, спорттук гимнастика түрлөрү боюнча
республиканын бардык облустарынан жана шаарларынан
тек гана 1996-жылы туулган, 7-классты бүтүргөн жана
1,2,3,-курска спорттун мастерлери, спорттун мастерлигине талапкерлерди тандоо жолу менен кабыл алууну жарыялайт
20-21-августта саат 9.00дөн 17.00гө чейин - медициналык кароо.
22-23-августта саат 9.00дөн 17.00гө чейин - атайын жана жалпы дене тарбиялык даярдыктар боюнча экзамен.
24-августта саат 9.00дөн 17.00гө чейин - кыргыз, орус тилдери жана математика боюнча экзамендер.
25-августта саат 9.00дөн 17.00гө чейин - тандоодон өткөндөрдү документтери аркылуу окуу жайына каттоо.
Окуу жайына кирүү үчүн зарыл документтер:
1. Мектеп директору тарабынан күбөлөндүрүлгөн окуучунун бааларынын табели кошо тиркелген өздүк иш-кагазы.
2. Спортчунун зачёттук классификациялык китепчеси.
3. 3х4 формасындагы 8 сүрөт.
4. Ата-энелеринин иштеген жеринен тастыктама.
5. №63 медициналык карта.
6. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы жана көчүрмөсү)
7. Жашаган жериндеги бейтапканадан амбулаториялык карта.
8. Флюорографиялык аныктама.
9. Жашаган жеринен үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу тастыктама.
Окуу жайынын окуу корпусу, жатаканасы, спорттук-машыктыруу комплекси, үч ирет тамак менен камсыз кылуучу ашканасы бар.
Дареги: Бишкек шаары, Көлбаев көчөсү, 33.
Тел.: 33-40-38, 33-41-78, 0555 00-34-28.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын маалыматтык тескөө борборунун басма сөз кызматы "Пирамида" телерадиокомпаниясынын негиздөөчүсү
Адылбек Бийназаровдун
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй-бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.
Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты Эмил, Татьяна жана Эльдар Жангировдорго жана алардын жакындарына жакын тууганы, Ага-Хан фондунун кызматкери
Рустам Яковлевдин
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.
Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин жамааты И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин окуу иштери боюнча проректору Торобеков Бекжан Торобековичке
ИНИСИнин
дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.


кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"

??.??