Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0427_6.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0427_6.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/10/0427_6.htm on line 2


п»ї
Референдумду жана шайлоону
өткөрүүнүн тартиптери аныкталды
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн 21-апрелдеги №13 Токтому менен Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоонун жана өткөрүүнүн,
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн графиктери бекитилди.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоорун талкуулоону уюштуруу 2010-жылдын 25-апрелинде башталып, 14-майда аякталат.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоорунун редакциясын биротоло даярдоо -14-майдан 18-майга чейин.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоору 19-майда жарыяланат.
20-майга чейин "Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү жөнүндө" Декрет кабыл алынат.
27-майдан кечиктирбестен аймактык (райондук, шаардык) референдум комиссияларынын курамы түзүлөт.
28-майдан кечиктирбестен референдумдун участоктук комиссияларын түзүүнүн башталышы жөнүндө ЖМКда кайрылуу жарыяланат.
2-июндан кечиктирбестен референдум участоктору түзүлөт.
Референдумдун участоктук комиссиялардын курамына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү -5-июнуна чейин.
Референдумдун участоктук комиссияларынын курамын түзүү күнү - 7-июнь.
Референдумду өткөрүү күнү - 2010-жылдын 27-июну.
2010-жылдын 12-июлунан кечиктирбестен "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө" Декрет кабыл алынат.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү күнү - 2010-жылдын 10-октябры.

Кыргыз Республикасынын референдуму
(жалпы элдик добуш берүү) жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
УӨ №20, 2010-жылдын 21-апрели
Кыргызстандын элинин эркин аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү ушул Декретти кабыл алат:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алуу маселеси боюнча референдум (жалпы элдик добуш берүү) 2010-жылдын 27-июнуна дайындалсын (мындан ары - референдум (жалпы элдик добуш берүү).
2. Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү) өткөрүүнүн Убактылуу тартиби бекитилсин.
3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Убактылуу Борбордук комиссиясы референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) өткөрүүнү камсыз кылсын.
4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги чыгымдардын сметасына ылайык референдумду өткөрүүгө зарыл болгон каражатты бөлүп берсин.
5. Кыргыз Республикасынын Укук коргоо органдары референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) өткөрүү учурунда коомдук тартипти камсыз кылсын.
6. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери, дипломатиялык кызматтардын жетекчилери референдумдун комиссияларына шайлоо мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө референдумдун катышуучуларынын тизмелерин түзүүнү, тактоону жана берүүнү камсыз кылышсын жана референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) даярдоодо жана өткөрүүдө уюштуруу-техникалык маселелерди чечүүдө көмөк көрсөтүшсүн.
7. Ушул Декрет жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет жана 2010-жылдын 27-июнуна дайындалган референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) өткөрүү мезгилинде күчүндө болот.
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн төрайымы Р.ОТУНБАЕВА

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Убактылуу Борбордук комиссиясы жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
УӨ №19, 2010-жылдын 21-апрели
Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алуу маселеси боюнча референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү), Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү ушул Декретти кабыл алат:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Убактылуу Борбордук комиссиясы "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн декреттерине каршы келбеген бөлүктөрүнүн негизинде аракеттене тургандыгы белгиленсин.
2. "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча Президенттин жана Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн ыйгарым укуктары болуп эсептелсин;
2) 2-беренеде:
1-жана 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"1. Курамы 19 мүчөдөн турган Убактылуу Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү тарабынан 2010-жылы Кыргыз Республикасынын референдумун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү мезгилине түзүлөт.
2. Убактылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү тарабынан 2010-жылы Кыргыз Республикасынын референдумун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү мезгилине дайындалат.";
3-пункт күчүн жоготту деп эсептелсин;
4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"4. Убактылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн курамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин IV чакырылыштагы депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын көпчүлүк добушун алган саясый партиялардын өкүлдөрүнүн бир жыныстагы адамдарынын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн, ошондой эле 2009-жылы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо шайлоочулардын добуштарын бөлүштүрүүгө катышкан саясый партияларды - 7 мүчө, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн - 6 мүчө, БУУнун тийиштүү документтеринин негизинде жиберилген Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүн - 6 мүчө (макулдашуу боюнча) эске алуу менен түзүлөт";
7, 8 жана 10-пункттар күчүн жоготту деп эсептелсин;
3) 7-берененин 2-пунктундагы "белгиленген сандан" деген сөз "катышкандардан. Мында катышкандардын саны белгиленген сандын жарымынан кем болбошу керек" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Убактылуу Борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын референдумун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасындагы шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексинин Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн декреттерине каршы келбеген бөлүгүнүн ченемдерин жетекчиликке алат.
4. Кыргыз Республикасындагы шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
1) 13-берененин 2-пункту күчүн жоготту деп табылсын;
2) 14-берененин 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 11-пунктча менен толукталсын:
"11) участкалык шайлоо комиссияларын түзөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо участокторун түзөт;";"
3) 28-берененин 6-пунктундагы экинчи сүйлөм алып салынсын;
4) 41-берененин 1-пунктундагы "добуш берүү күнү коомдук тартипти камсыз кылуучу ички иштер органдарынын кызматкерлери, добуш берүү күнү аскер бөлүгү жайгашкан жерден тышкары жакта кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, шайлоо комиссияларынын чечүүчү добуш укугу бар мүчөлөрү" деген сөздөр алып салынсын;
5) 77-берененин 2-пунктунун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп эсептелсин.
5. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Убактылуу Борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин түшүндүрүү жана шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрүн аныктоо боюнча ыйгарым укуктар ыйгарылсын.
6. Ушул Декрет жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет жана 2010-жылы Кыргыз Республикасынын референдумун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү мезгилинде күчүндө болот.
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн төрайымы Р.ОТУНБАЕВА
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине кошумча нарк салыгы бөлүгүндө өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралуу жана
2010-жылдын 12-мартындагы №48
"Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
күчүн жоготту деп табуу тууралуу
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
УӨ №17, 2010-жылдын 21-апрели
Салык саясатын калктын турмушунун иш жүзүндөгү деңгээлине ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү ушул Декретти кабыл алат:
1. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
240-берененин 1-бөлүгү төмөнкү редакцияда баяндалсын:
"1. Жеке жакка тиричилик максаттар үчүн канализация, лифт, катуу жана суюк калдыктарды чыгаруу кызматтарын пайдалануу боюнча беримдер, ошондой эле ысык жана муздак сууну, жылуулук энергияны, электр энергияны жана газды, анын ичинде суюлтулган газ баллондорду беримдер КНСтен бошотулган беримдер болуп эсептелинет.";
Кодекс төмөнкү мазмундагы 2631-берене менен толукталсын:
"2631-берене. Айыл чарбасына жарактуу жерлерди сугаруунун, калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуунун үстүндө иштеген насос станцияларын электр менен жабдууга байланышкан кызматтар
Айыл чарбасына жарактуу жерлерди сугаруунун, калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуунун үстүндө иштеген насос станцияларын электр менен жабдууга байланышкан кызматтар КНСтин нөлдүк ставкасы менен көрсөтүүлөр болуп саналат.";
282-берененин 4-бөлүгү төмөнкү редакцияда баяндалсын:
"4. Салык салынуучу субъект чекене сатуу пункттарынан накталай акчага сатканда, ошондой эле ушул берененин үчүнчү бөлүгүнө ылайык жумуштарды аткарганда жана кызматтар көрсөткөндө КНСтин эсеп-фактурасы айдын аягында бир жолу толтурулат.".
2. 2010-жылдын 12-мартындагы №48 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүн жоготту деп табылсын.
3. Ушул Декрет кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн төрайымы Р.ОТУНБАЕВА

"Менчиктин жеке менчик,
мамлекеттик, муниципалдык, дагы башка формаларын коргоого
байланышкан мораторий жарыялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-апрелиндеги №12 Декретине толуктоо киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
УӨ №16, 2010-жылдын 21-апрели
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги №1 Декретине ылайык Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү токтом кылат:
1. "Менчиктин жеке менчик, мамлекеттик, муниципалдык, дагы башка формаларын коргоого байланышкан мораторий жарыялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-апрелиндеги №12 Декретине төмөнкү толуктоо киргизилсин:
төмөнкү мазмундагы 2-1 пункт менен толукталсын:
"2-1. Мораторийдин колдонулушу төмөнкү бүтүмдөрдү жасоого жайылтылбайт:
- республикалык жана областтык маанидеги шаарларды, ошондой эле Ысык-Көл областынын калктуу конуштарын албаганда, жеке жактардын жеке менчигиндеги жер үлүштөрүнө, турак жай объекттерине (квартиралар, турак үйлөр жана башкалар);
- республикалык жана областтык маанидеги шаарлардагы, ошондой эле Ысык-Көл областынын калктуу конуштарындагы коттеждерди албаганда, жалпы аянты 100 чарчы метрден кем турак жай объекттерине;
- 2003-жылдан кеч эмес чыгарылган автотранспорт каражаттарына.".
2. Ушул Декрет кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн
төрайымы
Р.ОТУНБАЕВА

Кыргыз Республикасынын
Салык кодексине сатуулардан алынуучу салык бөлүгүндө толуктоо киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
УӨ №21, 2010-жылдын 21-апрели
Салык саясатын калктын турмушунун иш жүзүндөгү деңгээлине ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү ушул Декретти кабыл алат:
1. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:
315-берене төмөнкү мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:
"3. Электр энергиясын, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын сатуу сатуулардан алынуучу салыкты төлөөдөн бошотулат.".
2. Ушул Декрет кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн төрайымы Р.ОТУНБАЕВА

Юридикалык жактарда тышкы башкаруу
жол-жобосу киргизилди
КРнын Убактылуу Өкмөттүн төрайымы
Р.Отунбаева 21-апрелде "Юридикалык
жактарда тышкы башкаруу жол-жобосун киргизүү жөнүндө" КРнын Убактылуу Өкмөтүнүн Декретине кол койду.
Декрет жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка менчиктин укуктарын коргоону камсыз кылуу, ошондой эле республикабыздын объектилерин рейдерлик басып алууну болтурбоо максатында кабыл алынды.
Декретте юридикалык жактарга тышкы башкаруу жол-жобосун киргизүүнүн тартиптери менен шарттары белгиленип, тышкы башкаруучунун милдеттери тастыкталган. Тышкы башкаруучу жол-жобо аяктаганга чейин юридикалык жактын каржы-чарбалык ишмердигин толук көзөмөлгө алат, жол-жобо мөөнөтү бүткөн соң Убактылуу Өкмөткө эсеп берет.


кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"
email • архив • редакция 
27-апрель, 2010-ж.:
1-бет
Журналисттер аллеясы болобу?
2-бет
Намыстуу жаштарыбыз көп экен
3-бет
Кыргызстандын багыты
Баш мыйзамда аныкталды

4-бет
Күн тартибинде - тартипти камсыз кылуу
5-бет
Ата Журт алкагында
6-бет
Референдумду жана шайлоону
өткөрүүнүн тартиптери аныкталды

7-8-9-10-11-бет
Кыргыз Республикасынын Конституциясы
12-бет
Убактылуу Өкмөттүн төрайымы
Роза Отунбаева:
БИЗНЕСКЕ ЫҢГАЙЛУУЛУК, ЖЕҢИЛДИК БОЛООРУНА ИШЕНЕСИЗДЕР

13-бет
Жайыт департаментинин башчысы Абдималик Эгембердиев:
Жайыт - элдин энчиси

14-бет
Кыргыз мамлекети жоголбойт, жок дегендер оңбойт
17-бет
Дыйкандар колдоого алынды
18-бет
Бошотуулар, дайындоолор
20-бет
Түлеевдин түгөнбөгөн былыктары ачылабы?
21-бет
"Балдарыбызды тирилтип бергиле!" - деп куудук"
24-бет
Ысык Ата - бейиш төрүндөй


??.??