9-май, 2008-ж.:
 1. 9-май - Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиш күнү...
 2. 1993-жылы 5-майда кабыл алынган биринчи кыргыз Конституциясы чоң саясый, маданий акт...
 3. 100 жаштагы мектеп жана 80 жаштагы район...
 4. Кувейт бизнесмени Кыргызстанды тандады...
 5. Бул майрам тынчтыкка шыктандырат...
 6. Баанын туруктуулугун камсыздоо аракетинде...
 8. Эрдик муундан муунга өтөт...
 9. Бийлик бийиктигинде кырк жыл...
 10. Автоунаасы менен Берлинге чейин...
 11. Баатыр батасын берди...
 13. "Экономикалык мамилелерибиз ыргактуу өнүгүүдө...
 14. "Жаш келсе -ишке" дечү беле...
 15. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ...
 16. Ар китепке ар пикир...
 17. "Косыгин "Ысык - Көлдү сактагыла" деген"....
 18. Өздөрүн өчпөс даңкка бөлөшкөн...
 21. Акын жана журналист 65 жашта...
 24. Атактуулардын арзуусу...