5-май, 2008-ж.:
 1. 5-май - Кыргыз Республикасынын Конституция күнү...
 2.3 Өлкөнүн бюджети дээрлик эки эсеге өстү...
 4. Кечеңдетүү кедергисин тийгизет...
 5. Б.Осмонов атындагы орто мектепке
компьютердик класс белекке берилди...

 6. Буудай аянттарын 400 миң гектарга чейин жеткирүү белгиленди...
 7. "Ак Жол" партиясынын 3-курултайы...
 8. 306 трактор - чоң күч...
 9. Ойлоп табуучулар өлкөбүзгө зор күч...
 10. Вместе растить будушее страны...
 11. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн дүйнөнүн
130 мамлекети тааныган...

 13. Ишкерлерге бут тоскон айыл өкмөт башчысы өзү ким?..
 15. Жарнама бөлүмүнүн телефону: 62-20-29
 16. Элизабет Тейлор менен Ричард Бартон...