Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Редакция:Еженедельная газета

"Криминалдуу Кыргызстан" гезитинин долбоору

Башкы редактор

Дыйканбек КЕРИМБАЕВ

Байланыш тел:

0556 836420
0312 65 81 19

Башкы редактордун орун басары
Гүлмайрам
ТУРУСБЕКОВА

Жооптуу редактор
Гүлзада
ТУРДАЛИЕВА

Гезит КР Адилет министрлигинде каттоодон өткөн.
Каттоо күбөлүгү №1331

Гезит бетине жарыяланган материалдар редакциянын көз карашын билдирбейт.


Рекламалык материалдардын мазмуну үчүн редакция жооп бербейт.
Гезит ээси: "Медиа.KG" холдинги

Башкы директор
Нургазы АНАРКУЛОВ

"Учкун" АК басмаканасында басылды
Заказ №990, Нускасы 5 000.


Биздин дарек:
Бишкек шаары,
Жаш Гвардия
бульвары 27,


Dezigner
Азамат АЙИП

E-mail:Azik78@inbox.ruТөмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!