Республикалык коомдук-саясый
жана маданий гезит
◄◄◄
Редакция:


РЕСПУБЛИКАЛЫК КООМДУК-САЯСЫЙ ЖАНА МАДАНИЙ ГЕЗИТ

Башкы директор

Арыстанбек дүйшөмбиев

66-45-43

Башкы редактор
Айзада Абазова

Коммер. Директор
Ишен Жакыпов

жооптуу катчы
Айзада Көчкөнбаева

баяндамачылар:
Тенти Орокчиев
Азизбек Келдибеков

менеджер
Кишимжан Мусаева

Мамлекеттик коопсуздук кеңешчиси
Токтогул Какчекеев


компьютердик бөлүм
Назгүл Өсөмбаева
Асель Медетбек кызы

башкы бухгалтер
Жылдыз Муканова

кабарчылар
Мальвина Уметбекова
Расул Үсөналиев

Рекламалар кыргыз, орус жана англис тилдеринде кабыл алынат

РЕДАКЦИЯНЫН ЭСЕБИ:

"Кыргызстан" ФАКБ, Биринчи Май бөлүмү, э-с 1030220000180932, код 103002 Индекс: 68485

Телефондор:

Редактор: 66-45-42
Орун басарлар: 66-25-05
Кабарчылар: 62-76-60
Факс: (312) , 66-45-42
e-mail: rasul08@inbox.ru

Гезитке келген кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Гезитке жарыяланган материалдар редакциянын толук көз карашын билдирбейт.

РЕДАКЦИЯНЫН ДАРЕГИ:

Кыргыз Республикасы, 720040,
Бишкек шаары,
Абдумомунов көчөсү,193

Б.2932 Н. 2500
Гезит редакциянын басма-компьютердик комплексинде даярдалды.
"ММК колдоо боюнча борбор" коомдук фондунун басмаканасында басылды.Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!