п»ї
Бегалиева Өмүрбүбү
Кудайдан келген кабарлар
1. Мээси бөксөлөр кооз жана көп сүйлөгөн сайын башкалардын ою чар жайыт боло баштайт да, акылмандар колду шилтеп кетенчиктей башташат. Анткени, мээси бөксөлөр (ойлонуу жөндөмдүүлүгү начарлар) бийлик бутактарына көп жулунушат жана ага ээлик кылышат.
2. Өлкө башкаруу тармагында талаш-тартышка түшүп, ким көбүрөөк кыйкырса ошол башкаруучу көрүнгөн көрүнүш токтотулсун! Акылмандар азыраак айтып көбүрөөк иш жасап келишкен!
3. Сен бирөөнү аткың келсе сени да атчулар табылат.
4. Эси жоктор дайыма эл астында мыкты көрүнгүлөрү келишет.
5. Акылын толтурууга камынгандар калың элден алыс болушуп, бийик тоону, тоо суусунун шарпасындагы жайыкты, жалгыздыкты каалашат жана Көк Асман тарапты көп карашат.
6. Өлкөдө калк башкарууну каалагандар көбөйсө, өлкө анда алаңгазарлардын сазына батканы!
7. Салмактуу ой айтып, иш жасачу эрлер чыкпай калганда, Кудай көңүлүн гүлдөй аялзатына бурат да, аны калк кызматына салат.
8. Эр азамат аталгандар дөбөттөй ыркырашып, калк-кадырын тепселегенде, алдым-жуттум селдей каптаганда, жалпы калктын көкүрөгүн кир чалып, ырыскы-кешик адамзаттан качат да, өлкө кунары кетет.
9. Өлкө тагдырын өлөсөлүү ахывалга жеткирген калк башчылары түбөлүк тозок отунда күйүшөт!
10. Калктын мүдөөсүн кадырлабагандар карманаар тоосу жок калаары жадыңдан чыкпасын!
11. Жан Дүйнөсү ылдыйлап, арам дүйнөнү гана эңсеп калуу - адамдык насилдин урап түшүүсүнүн белгиси.
05.03.2011 16:52-18:37

12. Саргая күткөн үмүттөр ишке ашып, адилеттик шооласы жергеңди каптасын десеңер чагылган түшүп, күн күркүрөгөндөн чочулабай алдыга кадам таштап, жүрөктүн демин көбөйтүп, жапырт баарыңар калбастан Чындык, Береке, Адилеттик үчүн күрөшүүнү эч качан токтотпогула. Чындык сапары алыс, Адилеттикти аркалоонун жолу узакка созулгандыктан, чыныгы Берекенин орун алышы көп күрөшүүнү талап кылат.
13. Сар-санаа тартып калк камын ойлоно билген адам асма көпүрөнүн кылда учуна бара алат жана ал сапарын узартууга жөндөмдүү. Калк камына чындап кам көргөндөр - Кудайдын нагыз жардамчылары.
14. Калк ырыскысын соолткондор - бузукулуктун мураскерлери.
15. Калк казынасына кай тараптан кол салууну билгендер бүгүн да эртең да жасаган кылмышын моюндашпайт. Кыргыз жергесинде азыр да калк казынасын тоноонун ар кыл амалдары кылдат ишке ашуунун үстүндө турат. Үргүлөбөй ар тараптуу көзөмөлгө алгыла. Байлыкты көздөгөндөр арбын байыса да андан да көп байлыкты арттырууга далбасташат! Бүгүнкү күнү бийликке умтулуунун биринчи кумары ушунда!
16. Менменсинип, өлкө байлыгын уурдабайм деген көпөс-бийликчи баарынан көп уурдоого аракет жасайт. Анын жан дүйнөсү байлыкты көп топтоого гана ыңгайлашкан.
17. Мекиренип сүйлөгөн бийликчи мер­чем­дүү жерге жеткенде мээлеген мейкиндиги кайсы экендигин ачык эле билдирип коёт. Ал жарылганда чачырандысынан дээриндеги каалоосунун бөлүкчөлөрүн табууга болот.
18. Калкка кызмат кылуунун жана калкты туура жолго тарбиялоонун мерчемдүү бөлүгү Жан Дүйнө Жарчыларына туура келет. Жан Дүйнө Жаңырыгы оңолмоюн - калк Казынасы толбойт!
19. Көңүлү ач элдин калың катмарынан Калкын, Калк Казынасын тоногон "ач бөрүлөр" алдыга озуп чыгышып, азуусун айга бүлөшөт. Өлкөнүн азап-тозогу, бүлүнүүсү Жан Дүйнө жардылыгына барып такалат.
20. Маңдайы жарылып сүйүнө албай турган карапайым калкты тоноонун ыкмасын абдан үйрөнгөндөрдүн калк башына келе берүүсү калктын ырыс кестилигине да барып байланышкан. Азуусун айга бүлөгөн арамдарды колдой бергениң жол билбеген көрдүгүңдүн белгиси!
21. Бир бүтүндүктү камсыз кыла албаган бийлик төбөлдөрү чылбырды көпкө сермей алышпайт.
22. Мекендин мээрман үнүн, анын кереметин Жан Дүйнөсүнө салгандар бабалардын баскан изин көрүшөт, термелүү толкуну пайда болгон мезгилде Мекенге болгон ашыктыгын ар кыл жол менен даңкташат!
23. Адамзат жолундагы эң жийиркеничтүү окуя - бул, бийлик төбөлдөрүнүн алыска көз чаптыруудан калышып, өз өлкөсүндө эл ишенип тапшырган Калк Казынасын аёсуз тоноосу жана бүтүн байлыкты сыртка чыгарып кетүүсү.
24. Каратып туруп калп айткан, жанын жеп актанган калк башчылары элди талап-тоноого өтө жөндөмдүү.
25. Араңарда жексур болуп калуудан корккондор барбы? Бар болсо, анда коом оңолуу жолуна түшүүгө мүмкүнчүлүк табалат.
26. Эссиздер башкарган өлкөдө, эси энги-денги болгондор көбөйө башташат да чалды-куйду замандардын белгиси калк ичин каптап кирет.
27. Көңүлүң өзөрүп турганын сезсең, Жан Дүйнөм жабыркады деп бил да ага кам көр!
28. Жан Дүйнөсү жабыркагандар көбөйгөн элдин (өлкөнүн) абалы татаалдашып, айлана күңгүрт тарта баштайт да, адамдар өз алдынча изденүүгө умтулушат.
29. Бийликке умтулгандардын жана бийлик башындагы төбөлдөрдүн калк башкаруу жөндөмдүүлүгүнөн алыс болгондугунун негизги маселеси - алар Жан Дүйнөсү жакыр адамдар жана бул дүйнөнүн жыргалын артыкпаш дүйнө жыйнап, баюдан гана көргөндөр!
30. Өлкөнүн биримдигин сактоо, элдин жыргалчылыгын арттыруу - акча бирдигине жана жыйылган дүнүйө-мүлккө гана барып такалбайт. Элдин Биримдиги - алардын асыл ой-максаттардын тегерегинде жыйналуусу, Жан Дүйнөнүн Ыйыктыкка сугарылуусу. Калктын жыргалчылыгын арттыруу - калктын эмгегинен чогултулган Калк Казынасынын бирдиктүү Корунун Ыйык жана Бекем сакталып, Урпактарга Мураска калтырылуусу жана керектүүсүн калк Ырыскысына чачуу, Жан Дүйнө Азыгына калктын бардык катмарын сугаруу ишине жумшоо. Калк Казынасынын бүтүндөй чоң бөлүгүн өлкөнү Рухий Арууланууга, Азыктандырууга жумшаган өлкөдө, калктын телегейи тегиз болуп, биримдик, ынтымак, ырыс-кешик чакыртпай келет. Андай өлкөнү башкаруу жеңил дагы сыймыктуу! Өлкөнү Рухий Азыктандыруу аркылуу гана татаал жолдун тагдырын оң тарапка буруу мүмкүнчүлүгү ачылат!
31. Кудайдын бул берилген кабарларын түшүнүүгө жөндөмү барлар ат чабым алыска бара ала тургандыгы жөнүндөгү кабар келип түштү.
32. Бармагын тиштеп отурган кыргыздарга айтаарым: Бийлик төбөлдөрү өлкөнү аруулантууга жарамсыз болушса, аларды карабастан Рухий Азыктандырууну өзүңдөн, өз чөйрөңдөн баштай бер. Сенин таасириң коомду тазалоонун бир булагына айланат да, башкалар менен бирдикте өлкөнү Рухий Азыктандырууга баш бурдурууга мүмкүндүк ачылат. Адамдардын Жан Дүйнө жакырдыгы - азаптардын азабы, өлкө тагдырынын бузулуусунун негизги критерийи!
33. Эси жок болуунун жөнөкөй эле жолу - калк тагдырын бузукулук менен бурмалоо!

17.03.2010-ж.
34. Жигердүү адам жийиркеничтүү иштерден алыс болуп, алыска-алыска көз чаптырат дагы, маанилүү иштердин чоо-жайын казып көрүүгө белсенет. Белес ашалчу мүмкүнчүлүк табылса мекенине кам көрүп, калк камын көрүүгө бел байлайт.
35. Жарытылуу ишти алып баралбагандар байламта болуп турса да, башкаларга баш буруп, орунсуз суроо узатышат же оордугун салып айлана-чөйрөну тажатышат.
36. Жагымсыз иштин башатында турчулар ар дайым коомдун чириген чоо-жайларын калк арасына жая беришет.
37. Эстүүнүн эстүүлүгү ушунда: ал сын айтуудан мурун иштин көзүн таап, унчукпастан өз ишин илгерилетет жана ошонусу менен калкка үлгү.
38. Сүзөнөөк букадай көзүн челирейтип сүйлөгөндөрдөн түңүлсө да болот. Анын ички сезими ар дайым кооптуу. Ал ичиркенүүнү жана ички туюмду баш-аламандыкка түртүүгө алып келет. Коомду ирээтке келтирип, башкарууда чуру-чуу, жан ачыткан сөздөргө караганда калкка арналып төгүлгөн ысык мээрим, жарык маанай, адам тагдырына жан тартып камкор мамиле кыла билүү алда канча пайдалуураак!
39. Айлана-чөйрөңдөгү жагымсыз мамилелерден арылгың келсе, ар дайым сабырдуу болуп өзүңдү бир калыпта карма. Эң негизгиси жагымсыз иштерди жөнгө салууга жардамдашуучу Улуу Кудайга кайрылууну унутпа! Ал сага сөзсүз жардамга келет!
40. Журтка залалын тийгизүүчү күчтөрдү эки топко бөлсө болот. Биринчиси: калк камын көрүүгө жарамдууларды иш талаасынан четтеткендер. Экинчиси: элдин эсебинен жан баккандар. Коомго, өлкөгө тийгизген залалын эсепке алып ушу эки топтогуларды ачык жазага тарткан кезде, коомдо тазалануу процесси жүрөт.
41. Үлүрөйүп тиктеген адамдын пейилинде сага каршы терс пикирлер жашап жатат деп бил.
42. Мээнети күчтүүлөр ар дайым өз жолун таап кетишет.
43. Кудайдын мээри келип киргендигин кантип сезесиң? Жаныңдын күч-кубатка толуп, шыктанууңдун күчөгөнү сени учуруп жөнөөгө даяр болгон кезде, өзүңдөн-өзүң толкуп-ташыйсың, чайпалып турган ички сезимиң жүзүңө билинер-билинбес жылмаюну алып келет. Ошол мезгилде сен Жаратуучулук Касиетке ээ боло баштайсың. Эргүү сезими жан дүйнөңдү курчап алган мезгилде ал учурду кармап кал: бир нерсе жарат, күчтүү кубат толкунун көзгө көрүнгөн дүйнөгө айландыр. Мына ушунда жатат бакыттын сереси. Эх! Өлкө башкарам дегендердин бирөөсү да Жаратуучулук касиетке эгедер болбогондугу кайгыны башка үйүүдө! Жаратуучулук касиетке ээ адам өлкө ишин башкарса, өлкө иши баштан-аяк бактыга тунат да, Улуу Кудайдын сүрөөсү өлкөнү толук каптайт.
44. Мезгил-мезгили менен адамдар сурак салат: жардам кылчы Жараткан, мен, мезгил агымын алалбадым? Айныбас улуу жазуулар, көрөнгөлүү асылдар арабызда болгон соң, аптабы мезгил нени айтат? Мерчемдүү жерге барганда, Кудайдан акыл алганга муктаж болуп турамын, о Жараткан, кылчы жардам акылыңдан сурадым? Саманчы жолун баскан бар, айлакер болуп кээ бири ашууну бийик ашкандар алдыбы жардам Кудайдан? Уятсызы, уурусу алдыда болуп жатышат, башкарып кыргыз басышат, атаңдын көрү, дүйнөсүн кыргыздын абдан чачышат? Элди талап-тоногон көзүрлөрдүн баарысы алганбы жардам Кудайдан? Эмнеге эле жолдору ачык суналган. Суроолор абдан толгону, Асмандан Кудай ойлонду. Жооп кылып ал бүгүн төмөнкүчө толгонду. Жагымдуу суроо салынып, барганда абдан жагынып, бата берип койгонум ак жолдорун ачканы. Элин бийлеп, жан жыргап, арамдык жолго агылып, элинен четке качканы - өздөрү чапкан жолдордон. Кабары элдин угулуп, көз жашы тынбай чубуруп, жан соогалап тургандар көбөйгөнү карадым. Эсине эми келер деп, куудурдум бир топ жандарын. Эстерине келбеди, бел болуп кайра бербеди. Кийинки жолдо бул болот: эли-жерин тоногон чет жерге барып тайраңдап жатып эми албайт дейт. Жексурларды эл-жеринде кармайт дейт. Байлап-жанчып бир-бирден саласыңар жериңден, кырсыкты кайра салбайт дейт. Эсиң барда эл болгун. Теңелип элге барбасаң, кара жерге тең болгун!!!
45. Эси жоктук кылгандар оокатын журттун тоногон, кайгы-капа болбойт деп өз алдынча болжогон. Капага батып карк болуп көңүлдөрү сыздады, зилзала кылсаң көңүлдү өлтүрбөй туруп Жараткан ар бириңди мууздады.
46. Өлкө башкаруу тармагында бизге саясатчы эмес, алдын ала көрө билген көрөгөч, акылман, эң негизгиси Адамдык парасаты бийик даанышман адамдардын керектиги. Адамдык парасаты бийик, көрөгөч, Ааламдын акылына сугарылган даанышман адам өлкөнүн таланып, тонолушуна эч качан жол бербейт жана Өлүү Дүнүйө түккө да турбай тургандыгын айкын таразалай алат да өлкөнүн башкаруу тагдыры Ыйык Жолго барып такалат.
47. Жан дүйнөсү жарымдуулар гана бар дүйнөгө топук кылып, калк казынасына көз артпайт, эл тагдырын тепселебейт.
48. Кимге ишенээрин билбей калган калк эки колун өйдө көтөрүп, Асманды карап, Кудайдан жардам издеши бүгүнкү күндүн эң актуалдуу проблемасы. Туура багытты алсаң Кудайдан жардам сөзсүз келет.
49. Издеп тапкан кубанычың чоочуп кетип сенден алыстабасын десең, ар дайым сабырдуу жана токтоо болууга аракеттен.
26.04.2011 16:01
50. Кабатырлануучу иштердин мүшкүлү жан дүйнөңдү жабыркатат. Жагымсыз окуялардын башатында тургандардын пейилин оңдоо үчүн Улуу Күчкө кайрылуудан ишти баштагыла. Себепсиз аткарылбаган иш-чара өз калыбына келүүгө тийиш. Акыңды жеп кыйнаган болсо алдамчылар жазаланып, берүүсү тезирээк ишке ашат. Карызга алгандар кайра-кайра суратып тажатканда таман акы, маңдай тер менен табылган акча каражаты, алардын жан дүйнөсүн кысып, башына кайгынын булуту айлана баштайт. Арсыздык, алдамчылык жана карызды өз убагында кайтарбоо адамды алсыратып, каргышка кабылышына шарт түзөт. Белгиленген милдеттенмелерди өз убагында аткарууну үйрөнгүлө!
51. Мекендин мээрмандыгын ушундан бил: сен аны канчалык талыкшытып, тытмаласаң да, Ал сени өз кучагына батырганы батырган.

Аман-эсен алып чыкты кыядан…

Ушул жылдын 14-декабрында айтылуу хирург Мамбет Мамакеевдин үч кишиге жасаган операциясына катышып чыктым. Кыл учунда турган адам өмүрүн сактап калган операциядан кийин жаралган саптар.


Бийчи болсо Бүбүсара болмокпу,
Ырчы болсо Болотту да "соймокпу".
Бүгүн көрүп Мамбет ага өнөрү,
Бул жашоомо дагы жаңы ой кошту.

Бүгүнкү ишке эгер бурсам кебими,
Бул чындыктын жок кенедей төгүнү.
Арачалап алтын колу ажалдан,
Үч адамдын турду колдо өмүрү.

Кесел сенин ким билбесин жөнүңдү,
Канча адамдар жалгыз сага жеңилди.
Мамбет деген кыргызда бир жоокер бар,
Быт-чыт кылаар бекем курган чебиңди.

Сен чебиңе уялайсың уялбай,
Бир башыңа манги болгон кумардай.
Кеткиң келбей кемиресиң далайды,
Сойлоп келип уусун бүрккөн жыландай.

Сары санаага салып жаткан санаамды ал,
Дешкендерге жардам сурап жарамды ал.
Сана эле эмес жара тебер өпкөңдү,
Менин мына Мамбет деген агам бар.

Ошол Мамбет баатыр адам, бир адам,
Ошол ага өмүргө өмүр улаган.
Бүгүн эле үч кишиге жок дебей,
Аман-эсен алып чыкты кыядан…

Ошол үчөө эртең барып үйүнө,
Кеп салышат бата берип сүйүнө.
Мамбет сындуу эр-азамат бар үчүн,
Өлбөс болуп оройт белеем гүлүнө!

Тенти Орокчиев

Элет кеп

Замандашыбыз атайын айылынан кат жолдоптур. Айыл жеринде эл үчүн кызматын аябаган мыкты кесип ээлери бар, бирок алардын жасаган иштери көп учурда көмүскөдө калып келет. Алардын ак эмгегине ыраазычылыгын билдирген айылдашынын жаңы жыл алдында эл үчүн эмгек кылгандарга куттуктоо, ары ыраазычылык катарында жазылган катын жарыяладык.

Гиппократтын антына бек турган дарыгер

Дамира Акылбекова Ысык-Ата районунун Юрьевка айылында терапевт-дарыгер болуп эмгектенип келе жатканына көп жыл болду. Ушул убакыт аралыктары анын колунан кандай гана оорулуулар өтпөдү. Дарыгер болуп иштөө көп күчтү талап кылаары белгилүү эмеспи, оорулуулар да түрдүү болот. Баарына бирдей мамиле жасап, аларды аяп турат, абдан боорукер, мээримдүү жан. Бир айылдын түйшүгүн кабагым-кашым дебей көтөрүп келет. Аны адамдардын өз ден соолугуна кайдыгер караганы капалантат. Негизи эле кыргыз эли ооруу күчөп, жаны кыйналганда дарыгерге көрүнөт экенбиз. Биздин айылга Тажикстандан көчүп келген замандаштарыбыз бар, аларга кең пейил мамиле жасап, кам көрүп, учётко алып мээримдүүлүгүн көрсөтүп келет. Дамира Акыл­бекованы Гиппократтын антын бек сактаган чыныгы дарыгер деп билебиз. Элдин ден соолугуна кам көргөн колу жеңил дарыгербиз өзү да ден соолукта болсун деп тилеп келебиз.


Мээримдүү медайым
Айнагүл Мөндүрчиевна Малабаева Юрьевка айылында медайым болуп иштегенине көп жыл болду. Айнагүл назик, оорулууларга эч убакта көңүл калтырарлык мамиле жасабаган мээрман айым. Өз ишин так аткарып келет. Жакында эле айылга Тажикстандан көчүп келген келинден анын Тажикстанда жашап жүргөндө кош бойлуу кезинде эч кайда учётко отурбай, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтпөй толгоосу кармаганда бир байбиче төрөтүн кабыл алганын айтып берди. Сыягы тоолуу аймакта жашашса керек. Анын айткандарын угуп таң калып, ачуу толгоо менен ажал менен арбашып наристени жарык дүйнөгө алып келген учурду элестетип жүрөгүбүз сыздап кетти. Биздин айылда медицинанын тилин билген Айнагүл айымдай колу жеңил, мүнөзү жумшак дарыгерлерибиз бардыгынан андай кыйынчылыктын четин да билбей келебиз. Кайсы оорулуу болбосун айылдын баш-аягына барып ийне сайып ,кеңешин берип, жардам көрсөтөт. Мээримдүү айымдар бар боло берсин!


Айылдашым тууралуу
Өмүралиева Сүйүтай Эпкин айылында почто башчысы болуп эмгектенип келгенине 4 жыл болду. Бул тармакта иштөө абдан татаал иштердин катарына кирет. Ар кандай тагдырга кабылган адамдар болот, майыптарга мамлекеттен келген акчаны үйлөрүнө жеткирип берет. Сүйүтай бирөөнүн бир сомун алып, алдабайт. Адамкерчиликтүү, сабырдуу, кары-жаш дебей баары менен мамилеси жакшы. Эч кимге үнүн катуу көтөрбөйт. Ата-энесинин тарбиясын көргөнү дароо байкалат. Эл үчүн эмгек кылат, үйдө кайын журтуна ийкемдүү келин, эки баланын мээримдүү энеси. Пенсияны убактысы менен алабыз. Ушундай айылдашым менен сыймыктанып келем. Жароокер, жакшы адамдар жашообузда көп боло берсин.


Жакшынын шарапаты

Керимбек Козубековдун командасы Ысык-Ата районунда 4 обьекти тейлеп келишет, алар -Ысык-Ата курорту, Сынташ, Юрьевка, Красный Восток айылдары. Жигиттер жаратылыштын катаал шарттарына туруштук берген, өз милдеттерин мыкты өздөштүргөн эл адамдары. Катуу шамал, жаан-чачын электр тармагына кыйла зыян келтирээри анык, анын кесепетинен калайык жарыксыз отуруп калышат. Ошол кырдаалдардан алып чыгып, ар бир үйдүн жаркын маанайда отурушуна шарт түзгөн азаматтар бар. Айбектин бул тармакта иштегенине 17 жыл болду. Азим 5, Өтөгөн 1 жылдан бери ары опурталдуу, ары жоопкерчиликтүү ишти аркалап келишүүдө. Эгерде жарык жок болуп калса айылдын баш-аягынан телефон чалып чакырып калабыз, алар кайсы жерде болсо да дароо жетип келип айыл элин жарык менен камсыз кылышат, бузулган жерлерди дароо оңдошот. Биздин мактоого татыктуу жигиттербиздин иштери зор мааниге ээ.
Айбек, Азим, Өтөгөн,
Ак жол каалап силерге.
Жан аябай иштешет,
Күн-түн дебей эл десе.
Ак батасын алгыла,
Адал иштеп көп элдин.
Эл үчүн кызмат кылган азаматтар бар болсун!

кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"

??.??