кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"

п»ї
Табылды Эгембердиев сараң болсо 2005- 2010 - жылдардагы революциядагы көтөрүлгөн элге бочкалап шорону ташыбайт эле. Көргөзмөгө көп болсо эки бочка суусундук жетмек, ал аны сараңдыгы үчүн бербей койгон жок, принцип үчүн баш тартса керек. Алты саны аман, атадан калган кудайга шүгүр мурасы бар адамдарга эки бочка сатып алмай кеп болуп калыптырбы. Ооба, Эгембердиев менен Айтматовду салыштырып болбойт, Айматовдун жанында Эгембердиев көптүн бири. Бирок Эгембердиев кыйынчылыкты эл менен чогуу тартып, калктын ар бир азабын жон териси менен сезип, эки революцияда тең элдин арасында болгону менен Айтматовду бир аз уялтса керек.

3-бетте


??.??