Кыргыз гезиттери

Warning: include(../../ggle_v.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2

Warning: include(../../ggle_v.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../ggle_v.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2Warning: include(../../search.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2

Warning: include(../../search.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../search.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 2
п»ї
1-июнь балдарды коргоо күнү
"ӨЗҮМ КИЕ АЛАМ"
-Беку, батинкеңди өзүң кие аласыңбы?-деп сурады эжеси.
-Ооба, эже.
-Оо, азамат турбайсыңбы!
Анда үч жашар Беку батинкесин кийип жатып, эжесине эбиреп жатты:
-Мынтип…оң жакты караган батинкени - оң жакка, сол жакты караган батинкени -сол жакка кийиш керек…

ТООКТОР ЖАНА ЖӨЖӨЛӨРҮ
Кичинекей Бекзат атасы экөө бакчадан келатышкан. Буту чарчап, баскысы келбей жалкоолонду. Ошол кезде жол боюнда тоок жөжөлөрү менен оттоп жүрүшүптүр. Айрым жөжөлөрү тооктун жонуна чыгып алышыптыр.
Аларды көрүп, Бекзат атасына эркеледи:
-Ата, тоок жөжөлөрүн жонуна көтөрүп алыптыр э. Карасаңыз…
-Ооба.
-Ал ал дагы балдарын жакшы көрөт да ээ.
-Ооба да…
-Сиз дагы мени жакшы көрөөсүз да, ээ?
Атасы Тилек уулунун сөзүн айттырбай түшүнүп, бооруна кыса көтөрүп алып, жолун улады.

МУЗДАТКЫЧТАГЫ КЫШ
-Муздаткычтын ичине кыш качан кирип алган ыя, апа? -деп сурады төрт жашар Аяна.
-Кыш кирип алганы эмнеси?
-Ал дайыма эле суук го?

ТЕРЕКТЕР
-Чоң атамдын короосундачы ээ… Теректер түп-түз болуп тизилип өсүп алышыптыр, спортсмендердей болуп…-деди мактанган Нурсултан досторуна.

ТАШБАКАНЫН "СУМКАСЫ"
1-класска жаңы кирген Сүйүнтбек китеп кабын араң көтөрүп, чарчап үйүнө келди. Анан китеп кабын жонунан алды да, минтип ойлоду:
"Ташбаканын баласы деле сумкасын жонуна көтөрүп жүрө бербей, чечип таштабайбы…"

ИЙИК
Чоң энеси Диляга ийигин карматпайт. Кармаса эле жибин үзүп, жүнүн чачып салып, убара кылат. Диля болсо, көзгө илешпей чимирилген сонун "оюнчук" менен ойноого кызыга берет. Чоң энеси уктаса да, ийигин тентек небересине көрсөтпөй катып коёт.
-Чоң эне,-деди бир күнү Диля.-сиз бир күнү өлөсүз да…
-Ооба, чүрпөм. Карыбадымбы, эми бир күнү өлөм да.
-Сиз өлгөндө атамдар көмүшөт да, ээ?
-А-а, балам "Өлгөндүн жазасы-көмгөн" деген ошо да…
-Анан сиз ал жерден чыга аласызбы?
-Кайдан, көлөкөм… Көөмп койсо, кантип чыгам…
Анда ойлоно калган Диля мындай дейт:
-И-и, ошондо мен сиздин ийигиңиз менен ойнойм ээ…

"ТАЗАСЫНАН ЖЕДИМ"
Элнура кечке эшикте ойноп жүрүп, кечинде үшүп, жөтөлүп келди. Аны көргөн энеси кейиди.
-Кар жегенсиң го э…
-Тазасынан эле жегем. Кир нерсени жебе дедиңиз эле го,апа…
Жароокер кызынын бул сөзү апасынын капалыгын жууп койгонсуду.

СЫНТАГУУ
Жаан жаап, короодогу балдар ойноочу жер ылай болуп калган. Ошон үчүн "батинкеңер булганат" деп, эжеси бөбөктөрүн эшикке чыгарбады.
Короодо болсо тооктор жөжөлөрү менен чукулдап сөөлжан терип жеп жүрүштү.
Аларды терезеден карап отурган кичинекей Элнура сынтага сүйлөдү:
-Эжеке, мен эшик балчыккта чыкпайм э… Тиги жөжөлөрдөй болуп, балчыкта батинкемди булгабайм ээ.

"КОЙ ДЕП КОЮҢУЗЧУ"
Кичинекей Нурайка ыйлактап эшиктен кирип келди.
-Апа, дейм, апа, тиги кошунанын баласы Эрболду тилдеп, кой деп коюңузчу.
-Ботом, эмне болду? Урдубу?
-Жок. Ал "Сени сүйөм, чоңойгондо сени алам" деп жатат мени..!
Сулайман РЫСБАЕВ

Жатып алып басканы
Койколоңдоп чуркаган
Көрдүм коен, башканы…
Кызык экен жыландын,
Жатып алып басканы.

Жарганат
Жаргак канат жарганат,
өзүнө-өзү таң калат.
- Бүт турпатым чычкандай,
Чычкан туруп кызык ээй,
Учуп калдык биз кандай?..
Курулдайт

Ээн талаа, токойдон
Эч бир шыбыш угулбайт.
Кулагым тосо тыңшасам
Кумурска ичи курулдайт.

Карышкыр
Туулганда коюлган,
Туура, атым карышкыр!
Кокустан калсам ырылдап…
Кокуй менден алыс тур!

Кардым өлө ачканда
Карды кечем тушардан.
Бирок корком көргөндө
Попуросту кызарган.

Тамекинин жытына
Чыдабай мурдум чүрүшөт.
Оозуна неге адамдар
От күйгүзүп жүрүшөт?..

Каныбек Жунушов

Жаны бар кран
- Жете койбос бир жандык
Жерден бир топ алыстыр,-
Деп бир чымчык уясын
Тал башына салыптыр.

Мээрим тоого жай бою
Багат балапандарын
"тентектенбе!"-деп турат
Темир канат алганын

А бироосу шоктонуп,
"Учамын"деп талпынат.
Жерге түшөт учалбай
А энеси:-Ай ,чунак,

Эми сени уяга
Кайра кантип салайын.
Токой ичин кыдырып
Жардамчыны табайын,-

Деп ал, анан чакырат;
- Мында бачым келгиле!
Бул тентекти уяга
Кайра салып бергиле!

Шалпаң кулак коенек:
- Болобуз го убара,
Узун шаты болоюн
Жетпейбиз , -дейт,-уяңа.

Эне кантсин бышактап
- Эми эмне кылам ?-дейт.

Оттоп жүргөн ал жерде
Жираф келип калыптыр.
Балапанды көтөрүп
Уясына салыптыр.

А мен болсо түшүнбөйм
Ойгонгонсуп уйкудан .
Кранчы жок иштеген
Кыйын экен бул "кран"

Мүйүзүндү алып кой
Токойдогу көп жандык
Кино көрүп жатыптыр.
Көп серия кинонун
Кызыгына батыптыр.

Эң биринчи катарга
Бугу отуруп алыптыр
Коен келип кечигип
Арт жагына барыптыр.

Бирде оңго бурулуп
Бирде солго жыгылып,
Кино жакшы көрүнбөйт
Мүйүзүнөн бугунун.

Айла кетип Бугуга
Айтса минтип Коенек:
- Мүйүзүңду калдайтпай
Алып койсоң боло ,-деп.
Шыпыргы теректер
Тошок салып жай түнү
Жатым терек тубуно
Шамал жүрсө шуулдайт
Оңду - солду ийиле .

Ким жактырбайт ысыкты
Жай - саратан учурду.
Шуулдашкан теректер
Кудум эле -шыпыргы.

Карашсын деп жылдызды
Мендей балдар кызыгып
Асмандагы булутту
Жаткан тура шыпырып.

Салмактуу баа
Шаңдуу ырдап бараткан
Отличник Абаскан.
Жалаң гана "5" алды
Бүгүн бардык сабактан

Баш шылкыйткан тээтиги
Балтабайдын Чекири
Көтөрө албай келатат
Болгону бир "экини"

Өткүн
Булут алыс түртүлүп
Көктө турат күн тийип .
Ошол булут күн бетин
Жаап калса үңкүйүп,


Күн мындайды көп сүйбөйт:
- Далдоо болбой кеткин, -дейт.
Кабагыңды бүркөбөй,
Жерге жашың төккүн ,-дейт.
Булут "ыйлап" басылат-
Бул учурду " өткүн" дейт

Жаз келгенде
Бак -даракты кийинтип,
Жамгырына киринтип,
Курт -кумурска дегенди
Жылаңайлак жүгүртүп,
Жаз баш бакты жергеме
Жаш - карыны сүйүнтүп.

Булбул сайрап мукамдуу
Чөптүн бою узарды.
Өрүк акка боенуп,
Кызгалдактар кызарды.
Көңүл коөккө талпынат
Көгүчкөндөй учамбы?
Жакыпбек АБДЫЛДАЕВ
Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240

Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240

Warning: include(): Failed opening '../../ggle_link.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240

кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"

Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240

Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240

Warning: include(): Failed opening '../../ggle_link.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/rukh/11/0527_14.htm on line 240
а ­е¦Є.НҐй«