п»ї
Кыргыз Республикасынын Элдик Өкмөтүнүнүн орун басарлары А.Атамбаевге, Ө.Текебаевге, Т. ариевге, А.Бекназаровго
Урматуу Алмазбек Шаршенович, Өмүрбек Чиркешович, Темирбек Аргенбаевич жана Азимбек Анаркулович!
Кыргыздардын көрөгөч жаратмандыгы ар убак эл - журтту келечекке бириктирип келген. Азыр дагы Кыргыз эл бийлиги кең келечекти тастыктап, жашоо - турмушту жакшыртуучу чечкиндүү тапшырмаларга мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрдү дал келтирүүсү учур талабы. Азыркы каатчылык заманда айга чыгып асман эңсебей, аңдагы саздан азык жаратууга өтүүбүз шарт. Эл өкмөтүнүн каатчылыктан башка чечимдери кайра эле жасалма болуп, өнүгүүнүн адашкан жолунан чыгарбайт, жашоо - турмуш оңолбойт.
Каатчылыкка кабылган державалар банкроттолгон рынок тармактарын улутташтырып жатышат. Ал мамлекеттер каражатка бай. Ошондуктан алар мамлекеттин эсебинен рынок тармактарын банкроттуктан улутташтырып сактай алышат. Глобалдаштырылган рыноктук система өз нугунда / механизмде иштеши керек. Бирок рынок көзөмөлдүгүн дүйнөлүк державалар улутташтырып орнотушууда. Энергетикалык жана туракжай муктаждыктары рынок шартында камсыздалышы глобалдык каатчылыкты жаратты. Бул өзгөргүс муктаждыктарды ички дүң продукциясы менен калк санынын көбөйгөнүнө барабар көбөйтүп келет. Муктаждыктардын көбөйгөнү рыноктук жаңы бааны таңуулайт, каатчылыкты таңуулагандай эле.
Кыргызстандын энергетикалык муктаждыктары советтик учурдагы системада калып келсе, туракжай талаптары ипотекалык жана социалдык курулуштарда чектелген. Союз кезинде Бишкек менен Ош шаарларын Өзбекстан жана Казакстан энергия камсыздыгына милдеттүү болсо, азыр биздин кошуналар ошол эле энергозаттарына дүйнөлүк бааларды талаптап келишет. Кошуналардан импорттолчуу энергозаттар Кыргызстандын экологиясын ууландырып, мөңгүлөрдүн көлөмүн азайтты. Өзбекстан менен Казахстан суу тартыштыгында калышып, Арал деңизи чөлдөнүүдө.
Бишкек менен Ош шаарларынын энергокеректөөчүлөрү "союз" кезинен бери 2 эселеп көбөйүшүп, азыр деле ошондой эле энергетикалык муктаждыкта турушат. Алардын энергетикалык муктаждыктары азыр деле камсыздалышы керек. Бишкек менен Ош шаарларынын энергокеректөөчүлөрү дүйнөлүк бааларды көтөрө алышпайт. Ошондуктан атамекендик жалпы электрокеректөөчүлөр борборлордун энергокамсыздыгын тилектеш төлөп келишет энерготарифтин эсебинен.
Коммерциялык энергожоготуулар менен төлөнбөгөн энергокеректөөлөр энергетикалык тармакты банкроттоп келет. Насостук станциялар электроэнергиянын тартыштыгын жаратышат.
Энерготарифтерди импорттолчуу энергозаттардын баалары менен насостук станциялар көтөрүп келишет. Элдик өкмөт энерготарифтерди түшүрдү. Эми мамлекеттик бюджеттин эсебинен Бишкек / Ош шаарлары кайра эле дотацияланышат. Мамлекеттик бюджет элдики. Кайра эле жалпы элдин эсебинен. Борборлордун энергетикалык муктаждыктары камсыздалат.
Энергетикалык жана туракжай муктаждыктары дүйнөлүк каатчылыктын өзгөргүс себептери эле болбой, ар бир жарандын жашоо - турмуш талаптары. Ошондуктан бул энергетикалык жана туракжай муктаждыктарыбызды жаңы шартта камсыздоо талаптары каатчылыка каршы мамлекеттик / конституциялык артыкчыланышы керек.
Каалоо - тилекте баталанган чечимдерден биз каатчылыкка каршы паспорттолгон / сертификатталган аткаруу тапшырмаларына өтөбүз. Деклорациялык каалоо - тилектеги чечимдердин аткаруу кайдыгерлиги азыркы каатчылыктын адатталган шарты. Учурдун аткаруу кайдыгерлигин жоготулушу каатчылыка каршы тапшырмаларды натыйжалайт.
Каатчылыка каршы тапшырмаларды аткаруучуларынын Улуттук келишим - макулдашуу милдеттери дагы паспорттолуп / сертификатталып мезгилдин адатталган кайдыгерлигин токтотот. Аткаруу тапшырмаларын / милдеттерин каатчылыкка каршы Улуттук Кеңеши көзөмөлдөйт. Аймактарда жана шаарларда дагы каатчылыка каршы жергиликтүү кеңештер калыптанат.
Мамлекеттик жана муниципалдык мүмкүнчүлүктөр каатчылыка каршы мыйзам шартында биригет. Каатчылыка каршы тилектеш салымчылар тастыкталып, мамлекет тарабынан мыйзамдык артыкчылыкта мунапысталышат.
Ар бир аймак / шаар каатчылыка каршы тилектеш салымчыларды тейлөө операторлорун калыптандырышат. Бул операторлор Бишкек шаарындагы мамлекеттик кыймылсыз мүлккө мыйзам шартында жайгаштырылат. Мезгилдеги мамлекеттик башкаруунун алмашуусу кыймылсыз мүлктөрдүн бир бөлүгүн бошотту.
Каатчылыка каршы жумшак валюта "Энергосом" тилектеш салымчыларга жайгаштырылат. "Энергосом" эркин сатыкта болот. Ар бир аймак өзүнүн сериясындагы каатчылыка каршы жумшак валютасын айлантуучу ушул операторду калыптандырышат. Каатчылыка каршы тилектеш салымчылар жана мамлекеттик / муниципалдык мүмкүнчүлүктөрдүн мыйзамдык биримдигинде энергетикалык жана туракжай муктаждыктарын жаңы шартта камсыздашат.
Каатчылыка каршы мекеме - структуралык операторлордун жаңы мууну калыптанат. Энергетикалык жана туракжай муктаждыктарын илимий - технологиялык камсыздоо операторун Улуттук илимдер академиясы калыптандырат. Тилектеш калыптандыруучулар мамлекеттик кепилдикте артыкчыланышат. Бул операторлордун негизги каражаттары каатчылыка каршы артыкчыланчуу инвестициялык долбоорлордун эсебинен калыптанып, ишмердиги каржыланат.
Каатчылыка каршы маалымат камсыздоо операторлору Улуттук биринчи канал жана жергиликтүү бийликтер тарабынан калыптанышат. Маалымат камсыздыгын каатчылыка каршы тилектеш салымчылар мамлекеттик артыкчылануу шартында каржылашат.
Каатчылыка каршы билим камсыздыгын кесиптик - техникалык окуужайлары аткарышат. Инвестициялык долбоорлордун эсебинен каатчылыка каршы билим камсыздыгы каржыланат.
Өздүк энергокамсыздоо каражаттарын өндүрүүчү өнөржай мекемелери сынактык шартта тастыкталышат жана салык төлөмдөрүнөн бошотушат. Инвестициялык долбоордун эсебинен өздүк энергокамсыздоо каражаттарынын өнөржай өндүрүү буйрутмалары каржыланат.
Өздүк энергокамсыздоо каражаттарын оңдоо - тейлөө операторлору ар бир аймакта жана шаарда калыптанышат. Жергиликтүү бийликтер бул операторлордун милдеттүү калыптандыруучулары болсо, тилектеш тараптар мыйзам шартында артыкчыланышат. Өздүк энергокамсыздоо каражаттарын оңдоо - тейлөө оператору, каатчылыка каршы башка операторлорундай Уюштуруу сертификатына ылайык калыптанышып, инвестициялык долбоорлордун эсебинен каржыланышат.
Каатчылыка каршы мекеме - структуралык операторлор атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде болот. Туракжай куруучулар коммерциялык энергожоготууларды жана төлөнбөгөн энергокеректөөлөрдү тейлөөчү операторлор катары паспорттолушат. Ошентип энергетикалык жана туракжай муктаждыктары каатчылыка каршы Улуттук ишчараларда жаңы шартта бирдиктүү камсыздалат.
Энерготарифтерди көтөрткөн чыгашалуу / коромжулуктуу керектөөчүлөрдү өздүк энергокамсыздоо кубаттуулуктарына которуу долбоору каатчылыка каршы артыкчыланат. Бул долбоор учурдагы чыгашаларды / коромжулуктарды токтотуп, ошонун 3 жылдык көлөмүнүн эсебинен инвестициялык каражат салымдары кайтарылат. Каражат салымдары кайтарылган убактан баштап өздүк энергокамсыздоо кубаттуулуктары туракжай курулуштардын туруктуу булактары болот. Жаңы муундагы өздүк энергокамсыздоо кубаттуулуктары туракжай куруучулардын мыйзамдык шарттагы ажырагыс менчиктери.
Азыркы суукамсыздоо түтүктөрүнө кичи ГЭСтер туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде орнотулат. Суутүтүктөргө орнотулчуу кичиГЭСтер туракжай курулуштарын каржылоочу энергетикалык кубаттуулуктар болот. Бул кичиГЭСтердин жалпы кубаттуулуктары ошондой көлөмдөгү туракжайлардын курулуштарына жарайт.
Органикалык таштандылардын биогаздык кубаттуулуктары дагы туракжай куруучулардын ажырагыс менчиги катары калыптандырылат. Үй - тиричилик таштандылары жана айыл чарба калдыктары биогаздык кубаттуулуктарды жаратышат. Бул кубаттуулуктар дагы кайра жаралчуу булак. Ошондуктан биогаздык кубаттуулуктар туракжай курулуштарынын кайра жаралчуу булактары болот.
Насостук станцияларды өздүк агымдагы / камсыздагы суутүтүктөрүнө которуу инвестициялык долбоору дагы каатчылыкка каршы артыкчыланат. Бул долбоордун инвестициялык каражат салымдарын токтотулчуу насостук станциялардын азыркы чыгашаларын / коромжулуктарын кыскартуунун эсебинен кайтарылат. Токтотулган насостук станциялардын артка агымдарынан электроэнергия азыркы талаптанган көлөмдө алынат. Артка агымга коюлган насостук станциялар, сугат эмес мөөнөттө электроэнергия өндүрүүгө коюлат.
Бул каражат салымдык долбоорлорго Өзбекстан менен Казакстан каатчылыкка каршы тилектеш салымчыларыбыздай тартылышат. Бул инвестициялык салымдык долбоорлордун натыйжасында Токтогул суусактагычы кошунулардын (ашиналар менен баурдастар) чарбалык жана экологиялык талаптарына дал келтирилет. Эми бирдиктүү долбоордук келечектин кези келди. Эми кошуналардын энергозаттары бизге дүйнөлүк баада сатылбастан инвестициялык шартта берилүүсү келишим талап.
Туракжай куруучулардын ажырагыс менчиги катары ар бир жергиликтүү бийликте сапаттуу кайра иштетүү чакан өндүрүштөрү калыптанат. Бул өндүрүштөр дагы туракжай курулуштарынын туруктуу булактары болот. Ошондуктан бул кайра иштетүү өндүрүштөрүн жергиликтүү бийлик милдеттүү калыптандырса, тилектеш талаптары мыйзам шартында артыкчыланат. Коммерциялык энергожоготуулардын жана төлөнбөгөн энергокеректөөлөрдүн кыскартылган көлөмүнүн эсебинен туракжай куруучулар өз өндүрүштөрүн калыптандырышат.
Ар бир аймакта жана шаарда жаңы муундагы курулуш кубатуулуктары туракжайчылардын ажырагыс менчигинде калыптанат. Туракжайлардын өрт жана жер титирөө коопсуздуктарына дал келүүсү кепилденет. Туракжай муктаждыктары өнөржайлык көлөмдө заманбап камсыздалат.
Курулуш каражаттарынын импорттун алмаштырчуу өнөржайы атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптанат. Мамлекеттик мүмкүнчүлүктөр ушул өнөржай операторун калыптандырса, тилектеш тараптар каатчылыка каршы салымчылар катары артыкчыланышат.
Энергетикалык жана туракжай муктаждыктарын жаңы шартта камсыздоо максатында Кыргыз эл өкмөтүнө каатчылыка каршы мамлекеттик кечиктирилгис артыкчылыгын сунуштайбыз:
1. Каатчылыкка каршы паспорттолгон / сертификатталган тапшырмаларына Элдик өкүмөттүн артыкчылыгын;
2. Каатчылыкка каршы тапшырмаларды аткаруучулардын Улуттук келишим - макулдашуусуна Элдик өкмөтүнүн көзөмөл артыкчылыгын;
3. Каатчылыкка каршы мыйзам долбооруна Элдик өкмөттүн кечиктирилгис артыкчылыгын;
4. Энергетикалык жана туракжай муктаждыктарын жаңы шартта камсыздоо талаптарына конституциялык артыкчылыгын;
Дүйнөлүк каатчылыктын өзгөргүс себептери жана ар бир жарандын жашоо - турмуш талаптары Кыргыз эл өкмөтүнүн мыйзамдык артыкчылыгын шарттайт. Энергетикалык жана туракжай муктаждыктары - ар бирибиздин өзгөргүс муктаждыктарыбыз. Ошол себептен азыркы жер басуучулардын жалпы жыйынын сунуштайбыз. Бул жыйында туракжай куруучулардын паспорту талкууланат.
Конституциянын долбооруна эко-шайкештик боюнча
сунуш
1. Каатчылыка каршы паспорттолгон / сертификатталган тапшырмалары - аткаруу кайдыгерлигин жоготуу кепилдиги.
2. Каатчылыка каршы паспорттолгон / сертификатталган тапшырмаларды аткаруучуларынын Улуттук келишим - макулдашуусу - аткаруу кайдыгерлигин жоготуу кепилдиги;
3. Каатчылыка каршы Улуттук Кеңешинин көзөмөлү - аткаруу кайдыгерлигин жоготуу кепилдиги;
4. Мамлекеттик / Муниципалдык мүмкүнчүлүктөрдүн каатчылыка каршы биримдик кепилдиги;
5. Каатчылыка каршы тилектеш салымчылардын мамлекеттик / улуттук артыкчылык биримдик кепилдиги;
6. Каатчылыка каршы жаңы муундагы мекеме - структуралык операторлорун атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги.
7. Чыгашалуу жарык-жана жылуулук керектөөчүлөрдү өздүк энергокамсыздоо кубаттуулуктарына атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде которуу кепилдиги.
8. Насостук станцияларды алмаштырчуу өздүк агымдагы / камсыздагы суутүтүктөрүн калыптандыруу кепилдиги.
9. Токтотулган насостук станциялардын артка агымдыгындагы электрокубаттуулуктарын атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
10. Магистралдык суутүтүктөрүнө деривациялык кичи энергостанцияларды атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
11. Жергиликтүү туракжай куруучулардын коммерциялык энергожоготууларды жана төлөнбөгөн энергокеректөөлөрдү оператордук тейлөө кепилдиги;
12. Органикалык таштандылардын биогаздык кубаттуулуктарын атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
13. Чийки заттарды сапаттуу кайра иштетүү чакан өндүрүштөрүн жергиликтүү туракжай куручулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
14. Жаңы муундагы курулуш кубатуулуктарын аймактардын / шаарлардын туракжай куруучуларынын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
15. Курулуш каражаттарынын импортун алмаштырчуу өнөржай операторун атамекендик туракжай куруучулардын ажырагыс менчигинде калыптандыруу кепилдиги;
16. Каатчылыка каршы тилектеш мамлекеттердин энергетикалык жана туракжай кызматташтык кепилдиги;
кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"
email • архив • редакция 
7-май, 2010-ж.:
1-бет
Китепкана - Зоопарк
2-бет
.Суваналиев президенттикке ат салышам дейт
3-бет
"Эшафот" эмес,
4-бет
"Ал жакка барбаганда төртүнчү операция кылынбайт болчу"
5-бет
Ортомчудан олдоксон кеп
6-бет
Жаңы Конституция - "Музду жарган" Ленин атомоходу сыяктуу
7-бет
Конституция долбоорунда элге отчет берүү механизми каралган эмес
8-бет
Аталардын армандуу сөзү
9-бет
Кыргызды Манас сактайт, Манасты кыргыз даңктайт
10-бет
Кыргыз Республикасынын Элдик Өкмөтүнүнүн орун басарлары А.Атамбаевге, Ө.Текебаевге, Т. ариевге, А.Бекназаровг
11-бет
Өткөндү пистолет менен атсаң, келечек замбирек менен тосуп алат
12-бет
Арбактардын көз жашы...
13-бет
Өрнөктүү өмүр
14-бет
Кеп казына
15-бет
Татына балдардын эжеси
16-бет
Сулууну суук көз, жаман сөз менен майтарылта алабы?


??.??