Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript

:
"40 ң ":
" ":
", ":
" ү "" "ң
ʅ"Wikileaks",
( -2010)
үү :
" 200 ң ..."үү""ң үүүө !,- !?" ң, ң"
?үү ,
үү ...- ""?үүү үү?7-ү
( "@" )
ү
,"ү-үө", ң үүө"ң "" ө "5- ?


,2005-
24-24-
.
ө ң ?
, ::
" "ӨӨӨ Ң,
ҮҮӨ ҅
өө ?, ,"ң , , - ..."7-


" "", ", :
" , ..."үңө-үө, ,2000 өөүү, үүү?.."
"ү , ү ?


70?:

өөөүө,


86 өө үү""
үөөү,
ү
:
"Өөүө ,
ү-үө үө"
үү" өөө үөө

- -
үүү"


ү , ү.
ӨӨ҅" " "" өү үөү"?ң ?


?


Өү :
" өүө "


"D-" "" ?ң -ң ?


- ң- үөүң"anticorr.gov.kg" ң!"-" ""өөө ң


Actionteaser.ru -
.