Кыргыз гезиттери


п»ї
  аЯн кабарлар...

Периштелердин пенделердин сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү үчүн берген 300 суроо-жообу
(Башталышы өткөн санда)
81. Сыйкыр күчкө адамзат айланса болобу?
Сыйкыр күчкө айлануу үчүн эки парз аткаруу керек.
1. Адам ыйманына ээ болуу.
2. Ааламдык сүкүткө көкүрөк менен жетишүү керек.Ошондо пенде корпуска баш ийбей каласың.
82. Сезим - көкүрөктүн көкүрөк корпусу, аны кантип пайдалануу керек?
Сезим иштетүү - бул Көкүрөктүн жолуна түшүү, көкүрөк иштетүү. Акыл иштетсең көкүрөк корпусу жоюлат, адашып аңга түшөсүң. Сезим иштетсең, сыйкыр күчкө ээ болосуң.
83. Тамактан арылуу үчүн - табийгый илимдин тандалмасы болуш керекпи?
Тамактануу - бул бурулушка чейинки тарых. Табийгый илим - табиятты,пенде корпусту жеңүүчү жер майзамына баш ийбеген аалам байланышы. Табийгый Теңир касиети болот.
84. Адам өзү ким экендигин билбегенден кийин, жашоосу тозок болобу?
Адам өзүн -өзү ким экендигин билбегени - Кудайды тааныбаганы. Адам мал катары өз жашоосун ордун билбесе, тозокко туш болот. Өзүн билбегени - өзгөнү да, өлкөнү да, о дүйнөнү да сезбегени. Тозок - өзүн ким экенин билбегендердин ээси.
85. Бирөөнү мазактоонун маңызы эмнеде?
Бирөөнү мазактоо - жан дүйнө жардылыгы. Акыл иштетүү - өзүңдөгү жетишпестиктин 70%ке жеткендиги, ыймансыздык, Кудайдын каарына калгандыгың.
86. Жаман менен жакшы тегизделгенде жаңы заман курулабы?
Жаман жакшы, тегиз болгондо, Теңир - Кудай керемети пенделерге калыптанат. Даярдык жашоо жүзү ачылат. Жогорку жашоо жол-жобосу түшөт. Жаңы заман Алтын Доор башталат, түгөнбөс өмүр, өчпөс өзөк берилет.
87. Ар бир доордун улуу илими болобу?
Ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот, Улуу илими болот, Аалам, адам тынымсыз, чексиз өсүүдө, энергия күчүнө кирет, элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот, доор алмашат, Адам Ааламга учат.
88. Арбайлардын касиети, кызматы кандай?
Арбайлар өлүмдөн кийин бийик сезимге ээ болушат. Пендечилик жашоо рух үчүн мажүрөө аң-сезимге ээ болгондуктан, ар дайым түштөн, көрүнүштөн улуу илимге чакырат.
Тууган-туушкандары туура жолдо болбосо, кырсыктырат, Кудай багынан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар - Ааламдык сыйкыр күчтөр.
89. Өзүн- өзү кол менен дарылоо - бул Кудайга карама каршы багытпы?
Өзүн дарылоо - алсыз аң- сезимдин белгиси жана Алтын Доорго чейинки инсандардын иши, себеби сезим мыйзамына чейин адамзат жанга баш ийбегендиктен, айыгып, таасир берген. Азыр жан дүйнө кереметине ээ болушкандыктан, пенде корпуска кол күчү алсыздык кылат, бир гана доор мыйзамы даба болот. Кудайдын касиетине пенденин пешене тери (дарылоосу) жараксыз.
90. Адамзатты Ааламга узатканда көк кийүү көрксүздүктүн белгисиби?
Эволюцияга чейин инсандар илимсиздиктен көз караш аркылуу, арбайдын сыйын кылып көк кийген, бул бурулушка чейинки ченем. Алтын Доордо көк кийүү жоюлат, Жөн эле пенде корпусту таза жерге жайгаштыруу, купулга толоорлук иш.
91. Оомат тоголок сыйда, муну кантип сыйынып токтотуш керек?
Ооматты оодарыш үчүн, элге үлгү болуш керек. Ааламдын керемет күчтөрү, ааламга парз милдеттери жөнүндө билип, Ааламга жарактуу жашоо тутунуш керек. Сыйынып, сыпат сактоо, изилденүү, сүкүт салуу, каниет кылып кан чыгаруу жакшы оомат үчүн жөрөлгө берет.
92. Ак кийүү - Ааламдык кызмат белгисиби?
Ак кийим - Кудайдын кызматчысымын, ааламдан кабарым бар, калкка жол көрсөтөм, көкүрөк иштетем, ички дүйнөм иреттелген, илимдүү инсанмын деген белги. Ак кийимге төп келбеген болсоң, узакка созулбай урайсың, куу көрүнүш курайсың.
93. Алтын Доор адам тагдырынын өз колуна тийишиби?
Алтын Доор - адамзаттын бийликке келиши, кең дүйнө кереметине, өсүүгө түгөнбөс өмүргө түптөлүшү. Эгер Эгесинин этикасын эркин өздөштүрө албаса, эки дүйнөгө ээ боло албайт, тагдыры талкаланат. Тагдырды түзөтүү үчүн түз байланыштан түшкөн Табигый законду толук өздөштүрүү парз.
94. Кудайга сыйынып, адамзатты сыйлабоо жеткен абийирсиздикпи?
Кудайга сыйынуу деген ак жолго түшүү, эки дүйнө илимине, энергиясына ээ болуу, ар инсанды ыйык тутуу, өз ордун тутунуу, касиетин кармануу, Аалам сырын ачуу эсептелет. Жөн эле намаз менен чектелүү - бул мажүрөө, арга калган аң- сезим. Кудайга сыйынган адамга сыпат, сыр, керемет, кең пейил, карапайым, тегиз жөнөкөйлүк болот. Кудайга сыйынып, адамзатты корсунтуу өзүңдү өлүм жазасына, чыныгы тозокко жетелөө болот.
95. Аалам кабары - бул бурулуш жасоочу чоң касиетпи?
Аалам кабары - Кудайдын бийик касиети. Бурулуш жасоо үчүн жаңы мыйзам, өзгөчө жан дүйнө, жашоодо тообасына жандыруучу толкун келет. Аалам кабары- пендечиликтин акыркы чеги, түгөтүүчү түп нускасы.
96. Тозок деп эмнени айтабыз?
Тозок - бул тообасына жандыруучу жан дүйнө күчү, Теңир кудурети. Тозоктун 90 түрү бар, 80 сыноосу бар, 60 аныктамасы бар, 50 эволюция этикасы, 40 кырсыгы, 30 оорусу, 20 жыйынтыктоосу, 10 ооматы бар. Тозок адамзатты өлүм менен жазалайт. Бул акыркы чеги. Турмуштан түзөлгүчө түшүндүрүп тарбиялайт. Бир гана кудайга тагдырын тапшырганда, тарбиялоо токтоп, толук сыйкыр керемет берет.
97. Тозок тиричиликте көп болобу же өлгөндөбү?
Тозоктун тарбиясы тиричиликте көп болот, себеби Көкүрөк ойготуу, Кудайдын кызматын сезиш үчүн ыйгарат. Тозок түгөнбөс жашоого тарбиялоо. Тозок менен түзөлбөгөн өлүп кайра отко күйүп, кайра майда жандык болот.
98. Кыялы жаман өзүнө өлүм чакырабы?
Кыялы жамандык - бул тообасына жанбагандык, кызылдай ыймансыздык, өз ордун билип, оңолбосо өлүм жазасына буйрулат.
99. Сүкүт салуу Кудай менен баарлашуу дегенби?
Сүкүт - бул ак жол сүннөтү (9 башталма баскыч)
Ак жол - сүкүттүн коробкасы, өзөгү өсүү болот. Сүкүткө жетишсең, Кудай менен сырдашканга барабар.
100. Жаралуу максаты, маңызы эмнеде.
Адамзаттын жаралуу максаты - ыйманды пир тутуп, туура жол менен бир бүтүмдүккө ээ болуп, илимге жетишип, жерден Ааламга которулуу парз. Маңызы пендечиликтен жогорулап, сыпат-сыйкыр касиетке жетишип, жетилген генге айланып, ар бир адам Аалам түзүүгө калыптануу болот.
101. Табигый жүрүм-турум түгөнбөс жашоо төгүнүбү?
Табигый журүм-турум - табият закону. Адам кыймылы, кыялы, көз карашы, умтулуусу, аракети, ар намысы, шыктанышы ыйман түгөнбөс жашоого түркүк болот.
102. Эл - Аалам энергиясынын эсеби?
Кудай элди жаратканда, өзүнүн энергиясынан чектеп бөлүп берген. Ошол энергияны иштетүү үчүн, Кудайга ийилиш керек, илим алуу, сыйынуу, сүкүт салуу күчөгөн сайын өз кереметинен ыйгарат. Ал - Ааламдык энергия ээси.
103. Бир бүтүмдүккө жетишүү жер законун жеңүүбү?
Бир бүтүмдүккө жетишүү - бийик энергияга (касиетке) ээ болуу, эркин аалам түзүүгө жол алуу, жанга баш ийбөө, табият законуна жогорулоо, ыйык кызматты моюнга алуу. Бир бүтүмдүк - бийик рух.
104. Сыноону канткенде токтотсо болот?
Сыноо - бул Ак жол, улуу маданият, жашоо максатын, өз ордун, өз кызматтын, Кудайдын ак жолун билбегенде, адамзатка Кудайдан кыйынчылык кырсык буйрулат. Жашоо, жаралуу максатын сезгенде, Сезим иштеп, сыноо жокко эсе болот. Кудай өзү колдойт.
105. Жан дүйнөнү калыптандырыш үчүн кайсы багыт жемиштүү?
Алсыздыгын сезүү, Кудайга тагдырын тапшыруу, табигый жолдо жашоо, изилденүү, дээр менен иштөө, пендечилик көз караштан арылуу, жогорку жашоого даярдануу жан дүйнөнү калыптандырууга толук жооп берет.
106. Ата-Тек деген Кудай-Теңир турпаты болобу?
Ата-Тек - бул адамзаттын Ааламтагы тегинин руху. Тек жетилген генден Теңир Кудайга айланат. Адамзат өсүп отуруп, Теңир Кудай ордуна отурат. Бул - табигый закон.
107. Өткөн чак бул өткөн өмүрбү?
Өткөн чак - бүткөн жашоо. Адамзат жаратылышынан эле өткөн өмүрүн кайра кайталап жашабайт. Бир күн же миң күн деле өткөн чак деп эсептелет. Өткөн чакты эстөө бул жок жашоону элестетип, өз өзөгүңдү жоюу болот. (Чоң күнөө).
108. Көчмөндүк көктүн жердеги көрөңгөсүбү?
Көчмөндүк - бул эң чоң энергиясынын ээси. Табият кооздугуна кол сунуп, сыймыктанып, дээр менен сүйлөшүп, сүкүт салып, Кудайдын кызматын сезип, эки жашоону элестетип, улуулукка, учур чакка тарбиялануу - бул Теңир Кудай кереметине ээ болуу, пендечилик жашоону өз ордуна тутунуу болот. Көчмөндүк - Көктүн жердеги үлгүсү.
109. Кудайсыз куурай башы сынбайт дегенди тактап жазгыла.
Кудай кудуреттүү. Улуу күч Кудай буйругусуз эки дүйнө эч нерсеге ээ болбойт жана кыймыл, кырсык, азап, тозок бардыгы - Кудайдын кызматы. Кудай- чексиз Аалам жана Адамзат ээси.
110. Кудай ар бир пендеге ыйманына карабай, Оомат бергендигин кантип тактаса болот?
Алтын Доордо ар пенде Оомат ээси болот. Себеби Алтын Доор касиети ыйгарылып, Жер эне толук ыйман менен курчалат. Инсандарга Оомат кабыл алуу үчүн эрежеге кабар Ааламдан түшөт (бул ички дүйнө илими) оомат оодаргандар Алтын- Доордун ээси болот. Эрежеге, эволюцияга баш ийгендердин жашоосу жоюлат.
111. Убакыт элде энергия жетик эместигинен келип чыкканбы?
Убакыт - бул көз каранды жашоо, убакыт чектегенде бардык жашоо тозок сыңары эч Эркиндиксиз мажүрөө аң-сезимге кармалат. Энергия бул туура, түгөнбөс жол-жобонун негизинде болот. Убакыт - эволюциялык жол.
112. Ааламдык кабар нурдан бүткөндүгү аныкпы?
Аалам байланышы, улуу сөздөр, сүкүт, дээр, көрүнүштөр, түрдүү белгилер Кудай кереметинен - нурдан бүткөн. Көк мейкиндик Нур дүйнөлөрдүн ээси Адамзат жашоосу - Нур дүйнөдөн куралган жана ошого карай өсүү, жан дүйнө жаңыртуу жолунда.
113. Медиктер, молдолор касиети улукпу же аалам байланышы бийикпи?
Аалам байланышы - бул Кудай менен көкүрөк аркылуу түз байланыш болот. Медиктер, молдолор Кудайдын пенделери болгондуктан, эч кандай түз байланыш болбойт. Молдолор - ак жолдогу илимсиз инсандар. Медиктер айланадагы өсүмдүктөр менен дарылоочу, пенде корпустуу убактылуу сакайтуучу себепкерлерлер. Аалам байланышка касиеттүү пенде корпуска баш ийбеген ыйык инсандар жетише алат. Аалам байланышы - бул Ааламдык касиет.
114. Көзү ачык менен көкүрөктүүлөрдүн кызмат айырмасы?
Көзү ачыктар - багытсыз аралаш байланыштагы ак жолдогу адамдар. Көкүрөктүүлөр - Теңир Кудайдан түз аян алуучу. Алтын Доор башчылары, көзү ачыктар - илимсиз аалам күчтөрү менен бир беткей иштешкендер, көкүрөктүүлөр - Көк Теңир жетектеген инсандар.
115. Пайгамбар жашоосу жана Алтын Доор айырмасы кандай?
Пайгамбар жашоосу 2000-жылга чейинки элди Кудай жолуна, ыйманга кармап келген касиеттүү кабарчы адамдар. Алтын Доор айырмасы - адамзат гени жетилип, ар пенде пайгамбарлык деңгээлге дээр - сезим аркылуу жетилет. Пайгамбарлар - Кудай элчиси, Алтын Доор - Ааламдык жашоо жана ар инсан ички дүйнө илимине жетишет.
116. Адам эркиндиги күчтүүбү же энергиябы?
Адам эркиндиги - бул Акыл иштетүү, аягы Ажал коштойт. Ал эми энергия - Ааламдык закон, касиет. Кудайдын чексиз керемети. Адам - алсыз, эрксиз, кудуретсиз, көз каранды, өсүүчү пенде. Энергия - бардык жок кылуучу сыйкыр касиет.
117. Жети сандын ыйыктыгын Ыйман менен аныктагыла?
Жети саны - жетилүүчү Жер эне күчү, жети атанын кудурети - кудайдын керемети, жети токоч - Жер эне. Умай эне, Теңир - Кудай энчиси.
"Жетинин бири Кыдыр" деген жетөөнүн бири ыйык болот. Жети - жогорку энергия топтоочу илим.
118. 2000- жыл өзгөчөлүгү, талабы керемети кандай?
2000-жыл өзгөчөлүгү - Бурулуш. Ааламдан түшүшү - ар бир инсан илимге, Аалам байланышына эркин энергияга жетишиши. Табият мыйзамы, дээр-сезим жетектөөсүнө, Аалам сырын ачууга, пендечилик көз караштан арылууга, улуу касиетке жетишүүгө алып келет.
119. Жашоодо жаман жорукту жоюу кайсы жол аркылуу аткарылат?
Жаман жорукту жоюу үчүн пендечилик жашоону өз багытында тутунуу, табигый законду толук аткаруу, өзүн-өзү көп сындоо, дээр менен иштөө, түш аянга маани берүү, жогорку маданиятка жетишүү керек.
120. Аалам байланышын так, туура болуш үчүн жан дүйнө керемети керекпи?
Аалам байланышы туура, так болуш үчүн жан дүйнө жарды болбош керек, тескерисинче сыпат, жүрүм - турум, Жер-Аалам жөнүндө түшүнүк, Кудайдын закону, адам закону тууралуу кеңири өздөштүрүү керек.
(Уландысы кийинки санда)
Ибрагим кызы ЗУЛФИЯ,
Мамырасул ТАЖИЕВкыргыз тилиндеги гезит "Нур Эл"
email • архив • редакция 
20-май, 2010-ж.:
1-бет
Манастын касиетин бил, Кыргыз
2-бет
Түштүктөгү жаңжалга тажик генералынын кандай тиешеси бар?
3-бет
Улуу кыргыз элинин мыйзамы
4-бет
Өзбек лидеринин кеңсесинен курал-жарак табылды
5-бет
Өгүз менен эшек
6-бет
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК МАМИЛЕСИ ЗАМАН СЫНООСУНДА
7-бет
Дүйнө үч катмардан турабы?
8-бет
Ыйык Манас тоосу - Манаслу
9-бет
Спорт ардагерлери өсүп келаткан жаштарга жол бербей келген
10-бет
Дүйнө үч катмардан турабы?
11-бет
АКЫЛДЫН КВАДРАТЫ
12-бет
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК МАМИЛЕСИ ЗАМАН СЫНООСУНДА
13-бет
Уйкусуздукту кантип жеңсе болот?
14-бет
Периштелердин пенделердин сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү үчүн берген 300 суроо-жообу
15-бет
Жыйынтыксыз жыйын
16-бет
Акыл казынасынан...


??.??