Кыргыз гезиттери


п»ї
АКЫЛДЫН КВАДРАТЫ
"Күн системасы 4,5 миллиард жыл бою бүткүл Ааламды ар бир секунда сайын 5 триллион Джоуль же Ват, Ампер, Ньютон энергия менен багып келгендигин эске алып, дагы миллиард жыл же түбөлүккө бага берерин көрүп, окуп, ишенип бүткүл дүйнө жүзү боюнча адамдын илимий акылынын түбөлүк бирдигин түзөбүз. Ар бир адам бардык адамга бардык адам ар бир адамга акылман ишеним көрсөткөндө бүткүл дүйнөнүн түбөлүк ынтымагы орнойт" дейт сиздерге сунуштап отурган таблицалардын автору Нуркалык Асаналиев.
№1-мейкиндик деген таблицада жогоруда сиздерге сунуштаган "Адамдын бүткүл дүйнөлүк акылынын сан-сапаты: акылдын материги" көрсөтүлгөн. Окурмандарга позитивдүү ойлонууну алып келсин деп, биз ушул таблицадагы адамзатынын жалаң оң сапаттарын бердик. Ал эми, адилетсиздик, алдоо, уурулуктан баштап киши өлтүрүүгө чейинки жер шаарындагы адамзаттын кетирген кемчиликтери жана күнөөлөрү көрсөтүлгөн №2-Мейкиндик "Адамдын кемчилигинин саны: квадраты жана материги" менен №3-Мейкиндик "Адамдын күнөөсүнүн саны: квадраты, көбөйтүндүсүн" гезитибизге жарыялаган жокпуз.

- Нуркалык агай айтсаңыз, бул таблица эмнени түшүндүрөт?
- №1-мейкиндиктеги таблицада адамзаттын жер шаарында алгач жаралгандагы генефонун, аң-сезимин, таанып-билүүсүн көрсөтүп турат. Мында тарыхты, астрономияны жана башка кандай гана илимди изилдөөдө биринчилерден болуп жардам бере турган адамдын ички духундагы аң-сезимдери көрсөтүлгөн. Бул таблицанын жардамы менен адамдар акыл-эсин сактап, өзүн-өзү көзөмөлдөп, өзүн өзү эсептеп, өзүн өзү актыкка даярдай алат. Тизмеде тизилген 1ден 80ге чейинки аталыштар узунунан да, туурасынан да окшош.
- Сиз түзгөн таблицаны карап отуруп, адам ушунда көрсөтүлгөндөрдүн баарына жетише алса идеалдуу боло алабы деген суроо туулуп жатат...
- Албетте, идеалдуу боло алат. Эң жөнөкөй түшүнүк. Качан гана адам өзүнүнүн акыл-сезимин толуктаган убакытта, илимди дагы 100 пайыз, акылды дагы 100 пайыз өздөштүргөндөн кийин аалам масштабында толук ишенимге ээ болот. Ушул күнгө чейин адамдын аң-сезимин илимий изилдеген эч ким жок.
- Кечиресиз, сиз бул пикириңиз менен психология илимин жокко чыгарып жатпайсызбы?
- Психология илими бул - адамдын кулк-мүнөзүн эле изилдейт. Ал эми, физика илими так болгондуктан, дүйнө жүзүндө эч кандай чиновник, эч кандай пайгамбар, эч кандай империя дагы өзгөртүп же кызыл жашыл боекко боей албайт. Ар бир адам бүткүл дүйнөдөгү бардык адамга акыл ишенимдүүлүгүнүн 100 пайызын көрсөткөндө, ал адам өзүнүн толук акыл илимине жетет. Ошол эле система менен бардык адам ар бир адамга 100 пайыз акыл-ишеними болгондон кийин бүткүл дүйнөлүк тынчтык ишеним болот. Жер шаары үч алкакка бөлүнөт. Азыр эч кандай адамдын акылынын бирдиги түзүлбөгөндүктөн өзүнүн күчүн, акылын туруктуу кармай албай келет. Акыл сезим менен күчүбүздү баланста кармап турушубуз үчүн биринчи кезекте өзүбүздү текшеришибиз керек. Эч бир адам дүйнөлүк ишенимин физика, астрономия, математикалык формула менен эсептебегендиктен, өзүн көзөмөлдөй албай айлана-чөйрөсүнө сын берип көнүп калышкан. Адам башка бирөөгө сын берүүдөн мурда өзүн өзү сындап, айыптап, оңолгонго аракет кылуусу зарыл. Адам баласы өлгөнгө чейин №2 таблицада көрсөтүлгөндөй, 162 кемчилик кетирет. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркайда жийиркеничтүү, жек көрүү сезими болбойт. Кийин гана эс тарта баштаганда күнөөлөрдү жасай башташат. Бирок, бизге чейин жүз миң жылда мурда эле адамдар өздөрүнүн пайдасы, кызыкчылыгы үчүн күнөөгө батышкан жана кийинки тукумун дагы күнөөгө калтырышкан. Бирок, биз эң биринчи жаңылыштык кылган адамдардын дайын-дарегин аныктаган эмеспиз. Аларды жазалаган дагы эч ким болгон эмес. Ошон үчүн тукумдан тукумга күнөө кылып келатабыз.
- Библияда алгач адам Ата менен эне Обо күнөөгө баткан делет, бирок, бул башка кеп деңизчи. Андан көрө айтсаңыз, сиз сунуштаган таблица адамдын формуласын аныктай алабы?
- Мен түзгөн таблицадагыдай ааламдашууну, ааламды таануунун ички, сырткы формуласы тууралуу тарыхта маалымат жок. 40 жылдык эмгегимди маалымат катары ачыкка чыгарып жатам. Жүз түрлүү илимдин бириккен чоргосунан агып чыккан формуланы адамзатка сунуштап жатам. Биз адамдар жер шаарындагы башкаларды конок катары сыйлаганыбызда гана жана өзүбүздү конок катары эсептегенде гана адамдын формуласына толук түшүнөбүз. Адам туулганда таптаза, аппак бойдон №1-Мейкиндиктеги таблицадагыдай жарык дүйнөгө келет. Кийин гана №2-Мейкиндикте көрсөтүлгөн таблицадагы күнөөлүү, терс сапаттарга өтүп кеткенин баамдабай калышат. Анын бир мисалы катары, акчаны адам баласы пайдалануу үчүн чыгарган. Бирок, кайра ошол өздөрү жасаган акчанын кулдары болууда. А чындыгында биз ааламдын гана кулубуз.
- Ааламдын кулубуз десеңиз, Диоген өңдүү философтор эске келүүдө...
- Мен ааламды жана жер шаарын Күндүн кареги менен карайм. Өз карегим менен караганым жетишсиздик кылат. Илимдин доктору болуп, жүз жолу сыйлык алган соң да, алган билимибиз ааламды окутканга жетпейт. Бир эле кашык билим болуп калат экен. Ааламды, мейкиндикти жылытып жаткан Күндүн жарыгы эч кимден бир тыйын албай түбөлүккө багып келген жана бага берет. Жер системасындагы бир миллиард куб мейкиндиктеги жарыктын иштеп жаткан жумушун илим деп кабыл алышыбыз керек. Айкөл Манас деп айтып келген сыяктуу, АЙКӨЛ ААЛАМ менен кенен жашаганыбызда гана бакубаттуулукка жетебиз. Анан албетте, жашоого конок катары гана келгенибизди эстеп жүрүшүбүз керек. Ошондо гана көп нерселерден напсибизди тыйып, таза жашоого аз да болсо аракет кылабыз.
- Сиз ушул 40 жылдык изилдөөңүздө эмне жаңылык ача алдыңыз?
- Күндүн жарыктын бир секунддук күчү так чечилген илимий мыйзамга 100 пайыз дал келген гана мыйзамды адамзатка ачып берүү менен 360 күндө бүтүргөн жумушту бир күндө бүтүргөн кубаттуу техниканы куруп бардык кризисти артка калтырууга мүмкүн. Жердин ар бир миллиметр квадрат аянтына ар бир астрономиялык кыймылдын огун октоп, ага жердин түртүп турган күчүн кабыл алып, жер шарынын ыйык күчүн, Архиметтин, Ньютондун күчүн ар бир адамга бекер окутуп, бекер алып беребиз. Ошондо гана Жер шаарындагы бардык адамдар кыска мөөнөттө экономикасын, экологиясын көтөрүп, адамзаттын абалы мындан миңдеген жылдар мурдагы тазалыгынын ченемине(нормасына) келтирилет. Күндүн жарыгын эч ким өчүрө албайт, токтото албайт. Ал түбөлүк бардык жылдызды, бардык адамдын илимий жарыгын үзгүлтүксүз толтуруп турат. Биз дүйнөнү ар кимдин көзү менен карабай, Күндүн кареги жана өзүбүздүн көзүбүз менен карап, окуп, сезишибиз керек.
Маектешкен
А. Калый кызы1. Адилеттүү
2. Акниет
3. Урматтуу
4. Ардактуу
5. Кадырлуу
6. Калыс
7. Чынчыл
8. Кеңпейил
9. Мээримдүү
10. Камкор
11. Күйүмдүү
12. Боорукер
13. Тең санагыч
14. Намысчыл
15. Санаа бөлгүч
16. Тартиптүү
17. Сылык
18. Кичипейил
19. Адептүү
20. Абийирдүү
21. Ардуу
22. Жатык
23. Сабырдуу
24. Токтоо
25. Жөнөкөй
26. Уяттуу
27. Тыкан
28. Шайыр
29. Сарамжал
30. Таза
31. Туруктуу
32. Так
33. Жайдары
34. Сыпайы
35. Нускалуу
36. Эмгекчил
37. Активдүү
38. Үлгүлүү
39. Ийкемдүү
40. Билимдүү
41. Ойчул
42. Изденгич
43. Кызыккыч
44. Берилүү
45. Таланттуу
46. Аракетчил
47. Өздөштүргүч
48. Жөндөмдүү
49. Ойлоп тапкыч
50. Сынчы
51. Чебер-кылдат
52. Сезгич-сергек
53. Туйгуч
54. Кыраакы
55. Максаттуу
56. Байкагыч
57. Сөзмөр
58. Жароокер
59. Сак
60. Үнөмчүл
61. Чыдаймкай
62. Кайраттуу
63. Жалтанбас
64. Эпчил
65. Жоопкерчил
66. Ишмер
67. Паралеллчил
68. Моментчил
69. Тыгызчыл
70. Жышчыл
71. Планчыл
72. Мезгилчил
73. Камчыл
74. Тегизчил
75. Таанып билгич
76. Чечен
77. Шыктуу
78. Аткаргыч
79. Этиятчыл
80. Чалгынчыл

1. Адилеттүү
2. Акниет
3. Урматтуу
4. Ардактуу
5. Кадырлуу
6. Калыс
7. Чынчыл
8. Кеңпейил
9. Мээримдүү
10. Камкор
11. Күйүмдүү
12. Боорукер
13. Тең санагыч
14. Намысчыл
15. Санаа бөлгүч
16. Тартиптүү
17. Сылык
18. Кичипейил
19. Адептүү
20. Абийирдүү
21. Ардуу
22. Жатык
23. Сабырдуу
24. Токтоо
25. Жөнөкөй
26. Уяттуу
27. Тыкан
28. Шайыр
29. Сарамжал
30. Таза
31. Туруктуу
32. Так
33. Жайдары
34. Сыпайы
35. Нускалуу
36. Эмгекчил
37. Активдүү
38. Үлгүлүү
39. Ийкемдүү
40. Билимдүү
41. Ойчул
42. Изденгич
43. Кызыккыч
44. Берилүү
45. Таланттуу
46. Аракетчил
47. Өздөштүргүч
48. Жөндөмдүү
49. Ойлоп тапкыч
50. Сынчы
51. Чебер-кылдат
52. Сезгич-сергек
53. Туйгуч
54. Кыраакы
55. Максаттуу
56. Байкагыч
57. Сөзмөр
58. Жароокер
59. Сак
60. Үнөмчүл
61. Чыдаймкай
62. Кайраттуу
63. Жалтанбас
64. Эпчил
65. Жоопкерчил
66. Ишмер
67. Паралеллчил
68. Моментчил
69. Тыгызчыл
70. Жышчыл
71. Планчыл
72. Мезгилчил
73. Камчыл
74. Тегизчил
75. Таанып билгич
76. Чечен
77. Шыктуу
78. Аткаргыч
79. Этиятчыл
80. Чалгынчыл

кыргыз тилиндеги гезит "Нур Эл"
email • архив • редакция 
20-май, 2010-ж.:
1-бет
Манастын касиетин бил, Кыргыз
2-бет
Түштүктөгү жаңжалга тажик генералынын кандай тиешеси бар?
3-бет
Улуу кыргыз элинин мыйзамы
4-бет
Өзбек лидеринин кеңсесинен курал-жарак табылды
5-бет
Өгүз менен эшек
6-бет
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК МАМИЛЕСИ ЗАМАН СЫНООСУНДА
7-бет
Дүйнө үч катмардан турабы?
8-бет
Ыйык Манас тоосу - Манаслу
9-бет
Спорт ардагерлери өсүп келаткан жаштарга жол бербей келген
10-бет
Дүйнө үч катмардан турабы?
11-бет
АКЫЛДЫН КВАДРАТЫ
12-бет
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК МАМИЛЕСИ ЗАМАН СЫНООСУНДА
13-бет
Уйкусуздукту кантип жеңсе болот?
14-бет
Периштелердин пенделердин сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү үчүн берген 300 суроо-жообу
15-бет
Жыйынтыксыз жыйын
16-бет
Акыл казынасынан...


??.??