п»ї

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр

ЫР САПТАРЫ
Москва кайрыктары
Поэзия менин жүрөгүм

Акындын түшүп жолуна,
Ак дептер алдым колума.
Ыр жазып буга толтурсам,
Ыраазы болом оюма.

Поэзия жазып жүрсөм дейм,
Таштабай тоодой үйсөм дейм.
Турмуштун жасып сырларын,
Түбөлүк ырды сүйсөм дейм.

Каткыртып элди койсом дейм,
Кеми жок акын болсом дейм.
Жалгыз тал менен сүйлөшкөн,
Жеңи жок акын болсом дейм.

Тирүүмдө жазып тойсом дейм,
Токтогул атка консом дейм.
Жергиликтүү калың элиме,
Жагымдуу акын болсом дейм.

Калемим дептер түнөгүм,
Поэзия өпкө жүрөгүм.
Китепке түшсө ырларым,
Кайгысыз доорду сүргөнүм.

Шайырбек Беккулов,
Сузактан.
Ак-кушум

Талпынып сага кыялым,
Каккылап канат жаямын.
Айланып учкун жеримде,
Тынчтыгын самап калкымдын.

Төгүлсүн айдын шооласы,
Бөбөгүм таттуу уктачы.
Кезигип түндө жолуккан,
Чынарга уя салсаңчы.

Аралап ак булуттун арасынан,
Ак пейил алып келгин тазасынан.
Ышталган жүрөктөгү кара түндү,
Айдап салгын керемет, Кыргызстандан

Жолуңду күтүп мен турдум,
Жай басып издейм токоюң.
Сырдашкан эки жаштардын,
Бактысы болгун, Ак-кушум.

Тайир Ташмурзаев,
Айдаркен.
Сырдуу кеч

Мен ойлоном кашым серпип батып сырга,
Түпкүрдөгү ойду казып ашып кырга.
А тынчтык мейкинине терметкендей,
Акырын "чыш" дейт тамчы, сулууларга

Шарп эткен добуш угам кайра турам,
Адашып ойлорумдан көзүм жумам,
Оо сулуу, тамчы шамал айтчы деги,
Сен дагы качандыр бир мезгилдерде,
Зарыгып күттүң беле ушул кечти.

Сүйдүм сени жүрөгүмдүн түбүнөн,
Сүйдүм сени шүүдүрүмдүн назик сырдуу үнүнөн.
Канча жолу асман карап талпынып,
Сүйдүм сени жылдыздардын түнүнөн.

Элиза Раева,
Өзгөндөн.
Пушкин
шаарына

Гүлзарлуу аллеямда күндө басам,
Жапжашыл көйнөк кийген Пушкин шаары.
Көкүрөктө уялаган жылуу сезим,
Касиеттүү бир бурчунда түнөк табам.

Тарыхтагы Пушкиндин асыл сөзү,
Дүйнөнү бүт ааламды таң калтырган.
Көпчүлүк башка улутка үлгү болгон,
Көңүлү дарыялыгына башымды ийип,
Орустун бул шаарына таазим кылам.

Жамал Раимова,
Санкт-Петербург.


Алтын энекеме!!!
Бул ырдын башталышы энекеме аталашы,
Сиздей апакемдин бул дүйнөгө жаралышы.
Сагындым алыс кетпей сагынычка багындым,
Көрө албай жүзүңдү тагдырыма тарындым.

Эсимден кетпейт унутулгус назик күлкүңүз,
Кулагымда калган мени чакырган үнүңүз.
Туура жолго салып тарбия бизге бердиңиз,
Жылдар өтүп арадан 56 жаш куракка келдиңиз.

Жакшылык деген сизден алыска кетпесин,
Кудайым карылыкты сизге эми бербесин.
Жамгыр жааса зонтик болом аталган,
Зериксеңиз ыр болоюн сизге жазылган.

Күн батып таң атып жылдар өттү арадан,
Мен чоңойсом сиз болдуңуз мени караган.
56 жаш бул жаштын тиленемин чеги болбосун,
Мен алыста жүрсөм, кудайым өзү колдосун.

Апакем ак сүтүңүздү мен эч качан унутпаймын,
Сизге карыздармын, андан мен кутулбаймын.
Мени өзүңүздөн дайым кымбат көрдүңүз,
Сапарга узатып жатып бетимден сиз өптүңүз.

Нурик Жеенкулов,
Аксыдан.


"Шайлоочуга"

Шайлоо, шайлоо сен жүдөттүң элимди,
"Сизди колдойм, сени колдойм" - деп ичип.
Эрки боштор ичкиликке берилди,
Жолдош болуп, ит чымындар көбөйүп,
Бекер ашка, бекер нанга семирди.

Эй, шайлоочум! Ачык айтчы сөзүңдү,
Бир күзгүдөн карап көрчү өзүңдү.
Жолдо калды Чехов жазган "Хамелеон",
Ар-намысың эй, кыргызым өлдүбү.

Атуулдук ар-намысты кармайлык,
Талапкердин-талапкерин тандайлык.
Арзыбаган байлык үчүн туугандар,
Анча эле төмөндүккө барбайлык.
Маматжан Парпыбаев (Маки),
Майлы-Суудан тел. 8 (905) 734-96-31.


Мекеним

Туулган жерим, Ата-журтум, Мекеним,
Мен алыста жүрсөм дагы эстеймин.
Таза абаңа, муздак сууңа зар болуп,
Куса болуп, муңга толуп кетемин.

Мекеним, Ата-журтум, туулган жерим,
Кайда жүрсөм ар дайым сени эңсеймин.
Сагынычтан куса болуп жүрсөм дагы,
Мен сени, башка өлкөгө теңебеймин.

Неге келдим,
Мен жашоого!
Эмне үчүн?

Мекен үчүн кызмат дагы кыла албасам,
Элимдин эмгегине чыдабасам
Неге келдим, Мен жашоого! Эмне үчүн?
Ата-журттун кадырына жете албасам.

Ата-энемди урматтап жүрө албасам,
Ата-энемдин айтканын да кыла албасам.
Неге келдим, Мен жашоого! Эмне үчүн?
Ата-энемдин кадырын мен биле албасам.

Жубайымды ардактап жүрө албасам,
Көңүл коюп чын дилимден сүйө албасам.
Неге келдим, Мен жашоого! Эмне үчүн?
Жубайымдын баркына мен жете албасам.

Балдарыма мээримимди бере албасам,
Ата болуп аларды бага албасам.
Ата болуп эмне үчүн басып жүрөм,
Неге келдим, Мен жашоого! Эмне үчүн?

Мелисбек Матраимов,
Сузак району, Барпы айылы.кыргыз тилиндеги гезит "Нур реклама"

??.??