Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Башкы редактор
Айгүл БАКЕЕВА

Кабылдама:
(0312) 31-29-49


Редакциянын жамааты:
Заирбек БАКТЫБАЕВ

Башкы редактордун
орун басары

Назира СААЛИЕВА
Жооптуу катчы
(0312) 31 29 49


Анатай Өмүрканов
Үсөн КАСЫБЕКОВ
Кундуз ИСМАИЛОВА
Бүбү ТОКОЕВА
Салима ЖАКШЫЛЫК кызы

Дизайнер
Азамат ГАЗЫЕВ

??"ММКларды колдоо борбору" фондусунун басмаканасында басылды.
??Гезит ээси: "Ю.ЭС.ЭЙ. -Ка эР" ЖЧКсы. КР Адилет министрлигинде катталган.
Каттоо күбөлүгү №1002.
??Жарыяланган материалдар редакциянын көз карашын билдирбейт жана редакция алар үчүн жооп бербейт.

РЕКВИЗИТ:
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
р/с №1030120000802405, БИК 103001

Нускасы 4500
Буйрутма 966

Башкы директор
Бабырбек жээнбеков


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!