email • архив • редакция 
4-январь, 2009-ж.:
1-бет
Журнал 2009-жылдан чыга баштады. Эки айда бир жолу жарык көрөт.
2-7-бет
Миң уккандан бир көргөн
8-11-бет
Архив казынасынан
12-бет
Кыргыз архивинин урунттуу учурлары
13-14-бет
Архивдин үчүнчү жетекчиси
15-16-бет
К.К.Бекбоева,
Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик
саясий документтер архивинин директору
Кыргыз Республикасынын борбордук
мамлекеттик саясий документтер
архиви - мезгилдин талабы

17-бет
Саамалык саптар
18-20-бет
"Архив периси - 2009"
21-бет
ӨМүрү өрнөк инсан
22-27-бет
Өзүм ЖӨНҮНДӨ
28-30-бет
1961-жылдан 1985-жылга чейин
30-37-бет
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
архивдеринин негизги иш эрежелери

38-41-бет
Мамлекеттик тил мартабасынын таржымалы
42-бет
Кыргыз АССРинин БАКнын отурумунун
Токтому

43-бет
Кыргыз ССР Жогорку Совети
Токтом

44-46-бет
Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы этнографы
47-бет
Архивчилердин чыгармачыл өнөрканасы