902. .
.
- .
903. үү үө.
.
.
.
904. .
, .
905. ө , .
, , , .
, .
906. - .
- .
907 . .
- .
, .
, , .
.
908. ң , ң.
.
, .
- .
909. өө .

.
910. үөө .
.
.
911. - .
- .
912. , .
, .
913. , - .
, .
, .
,
.
914. .
.
, .
, .
915. ң, .
,
.
, .
916. ү, ү.
, -
.
- .
917. .
, ..