Коомдук-саясый гезит◄◄◄
Коомдук-саясый гезит

Башкы редактор
Семетей Талас уулу
т. 89 12 91


РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ
редактордун орунбасары
Эльмира МАДИЕВА
жооптуу катчы
Кубаныч ЗАЙНИДИНОВ
Төлөгөн КАРЫКЕЕВ
Нурайым РЫСМАМБЕТОВА
Бөкөнбай БОРКЕЕВ

т. 62 25 41


Компьютердик бөлүм:
Уланбек ШАРШЕНБАЙ уулу

Дизайнер маркетинг жана реклама бөлүмү:
Келечек ТАЛАС уулу
медиа менеджер

Гезит КР Адилет министрлигинде катталган.
Күбөлүктүн номери 1183 ГР 002112. Гезит "ММК колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды.
Окурмандардын, маектештердин
ойлору редакциянын көз карашына төп келбеши мүмкүн.
Материалдарды пайдаланууда "Лозунгга" шилтеме берилиши керек
Буйрутма 248 Нускасы 4 000 даана

gazeta_lozung@mail.ru

Редакциянын
дареги
Логвиненко
Киев көчөсү 93

"Лозунг" гезитинин редакциясы 2-кабат
5-бөлмө
Военторг

гезит ээси:
ЖЧК "Каган- С"

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!