п»ї
  Астрология

Сүйүүдө жылдыз белгиңиздер туура келеби?
Жашоодо ар кандай түгөйлөр бар. Бактылуу, көңүлдүү, чыр-чатакка, ажырашууга жакын жана башка. Булардын себебин биз ар кайсы нерселерден көрөбүз. Балким, анын баары жылдыз белгилердин дал келишүүсү же дал келишпөөсүнөн көз каранды болуп жүрбөсүн?!.

Эркек - Кой, аял - ...
Кой - бири-бирине бекем байланат.
Букачар - ачык сезимдери менен бири-бирине умтулат.
Эгиздер - жашоого жөндөмдүү союз.
Бөйөн - бири-бирине туура келбейт, бирок, аларды акчага болгон сүйүү жакындаштырат.
Арстан - максаттары таптакыр карама-каршы, бири-бирин жакшы түшүнүшпөйт.
Бийкеч - бириникин бири макул көргөндө гана бирге жашай алышат.
Тараза - сезимдердин жана акылдардын биригиши, чыныгы сүйүүгө түзүлгөн идеалдуу шарт.
Чаян - дүйнөгө болгон көз караштары эки бөлөк. Бири-бирин төшөктө гана жакшы түшүнүшөт.
Жаачы - экөө тең жашоо, сүйүүгө кумарлангандар.
Текечер - бири-бирине дал келбейт, булар бири-бирине бут тоскон адамдар.
Суу куйду - аларды кубанычтарга толгон турмуш жолу күтүп турат.
Балыктар - жашоо жолунда көп маселелерге кабылышат.
Эркек - Букачар, аял - ...
Кой - жакшы мамилеге аялдын чыргоолугу тоскоол болот. Бирок, төшөктө баары жакшы.
Букачар -экөө тең өтө сезимтал жана өжөр.
Эгиздер - туруктуу, тынч, тең салмактуу мамиле.
Бөйөн - назик, интимдүү мамиле.
Арстан - бири-бирине сезимдери жана эмоциялары жагынан дал келет.
Бийкеч - жашоого болгон жалпы кызыктычылыкты табышканда гана жашоодон жолдору болот.
Тараза - сүйүү, төшөк мамилелеринде эң сонун айкалышат.
Чаян - бири-бирине өтө эле чоң талаптарды коюшат.
Жаачы - интимдик жашоодо гана айкалышканы болбосо, жашоонун башка тараптарында бири-бирине туура келбейт.
Текечер - үй-бүлөдөгү идеалдуу түгөйлөр.
Суу куйду - алардын үйүндө такай чыңалган абал өкүм сүрүп, чыр-чатак тез-тез кайталанып турат.
Балыктар - келечектүү мамиле.
Эркек - Эгиздер, аял - ...
Кой - интимдик жашоодо бири-бирин эң сонун түшүнүшөт.
Букачар -аялдын сүйүү оюндарына жакындыгы эркекти эсинен тандырат.
Эгиздер - мамиле узакка созулбайт.
Бөйөн - бири-бирине чыдап өмүр бою суз жашоодо жашай беришет.
Арстан - мүнөздөрүнүн күчтүү жана алсыз жактары менен бири-бирин толуктап турушат.
Бийкеч - интеллекттери бирдей болгону менен ынтымактуу жашай алышпайт.
Тараза - бири-бирине айкалышпайт, ошондуктан, орой мамиледе болушат.
Чаян - мамилелери татаал болот.
Жаачы - экөө тең чоң идеалисттер.
Текечер - жашоого болгон көз караштары, айлана-чөйрөгө болгон мамилелери бирдей.
Суу куйду - тынч жашоо жолунда жашашат.
Балыктар - жашоо стилдери жакын, фантазиялары окшош, сүйүүдө айкалышат.
Эркек - Бөйөн, аял - ...
Кой - бири-бири менен төшөктө гана жагымдуу, ошон үчүн эле чогуу жашашат.
Букачар -сүйүүдөгү өтө берилген байланыш, бекем достук, ийгиликтүү өнөктөштүк.
Эгиздер - аялдын тентек мүнөзү мамилени болгону бекемдейт. Эркек аялга өтө аяр мамиле жасайт.
Бөйөн - көп балалуу үй-бүлө түзүү үчүн эң идеалдуу өнөктөштөр.
Арстан - өтө ар башка адамдар, аларды жалпы хобби гана жакындатат.
Бийкеч - аларды үй-бүлө жана акча гана байланыштырат.
Тараза - аларды байланыштырган жалпы нерсе - ирээттүүлүк.
Чаян - сезимдер, берилүү, ошол эле убакта тез-тез көзгө чөп салуу, көз жаш коштойт.
Жаачы - көп жактарынан бири-бирине карама-каршы адамдар, бирок, үйдүн жайлуулугу үчүн бирдей аракет кылышат.
Текечер - сүйлөшүү, сүйүү жыргалчылыгы жана башкалар үчүн эң сонун өнөктөштөр.
Суу куйду - жашоонун маанилүү маселелеринде бири-бирин эң жакшы түшүнүшөт.
Балыктар - темпераменттеринин ар башка болгонуна карабай, бири-бирине туура келет.
Эркек - Арстан, аял - ...
Кой - ички жана сырткы үндөштүк бар.
Букачар - бири-бирин оңойчулук менен түшүнүшпөйт, бирок, төшөк жаатында жолдуу.
Эгиздер - кыялкеч, өтө бекем өнөктөштүк.
Бөйөн - оор, драмалуу, узакка созулбаган байланыш.
Арстан - акчага болгон кызыгуу жана сүйүү мамилесиндеги айкалыш байланыштырат.
Бийкеч - өтө ар башка адамдар, алар карьера үчүн гана чогуу жашашы мүмкүн.
Тараза - мамилени ийгиликтүү өнүктүрүп кетүү үчүн өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар.
Чаян - жаңжал ээрчип жүрөт, такай уруша беришет.
Жаачы - эч качан бири-бирин аягына чейин өздөштүрүп бүтө алышпайт.
Текечер - экөө тең даңкты, сыймыкты сүйгөн адамдар, ошондуктан, кубаныч дегенди билишпейт.
Суу куйду - көрүнүктүү түгөйлөр, бирок, айкалышпайт.
Балыктар - бактылуу түгөйлөр.
Эркек - Бийкеч, аял - ...
Кой - бири-бирин жакшы түшүнүшпөйт, бирок, магниттей болуп эле тартылышып турушат.
Букачар - экөө тең сүйүү үчүн жаралышкан, байланыштары өтө бекем.
Эгиздер - төшөк мамилесинде гана жакшы, бирок, бул туруктуу байланыш дегенди түшүндүрбөйт.
Бөйөн - достук жана сүйүү мамилеси байланыштырат.
Арстан - экөө тең үнөмчүл, тыкан - бул алардын негизги өзгөчөлүгү.
Бийкеч - бири-бирин тынымсыз сындай беришет, бир жакшы жагы - алар жакшы ата-эне.
Тараза - дүйнөгө болгон жалпы көз караш байланыштырат.
Чаян - экөө тең интеллигент адамдар, андыктан, бири-бирин жакшы түшүнүүгө тийиш.
Жаачы - экөө эки бөлөк адамдар, көп кыялданышат, аз жасашат.
Текечер - мамилелери татаал, алар түнү гана чындап бирге болушат.
Суу куйду - экөөнүн бирөөсү акылдуу болсо, булардан эң жакшы түгөйлөр түзүлөт.
Балыктар - эң ийгиликтүү, жагымдуу түгөйлөр.
Эркек - Тараза, аял - ...
Кой - тынчы жок союз. Аялдын жагымдуулугу, эркектин элпектиги мамилени сактап турат.
Букачар - эркектин кызганчаактыгы аялды үй-бүлөсүн жана үйүн таштоого аргасыз кылат.
Эгиздер - бири-бирине тартылган романтикалык сезимдер, эң сонун достук жана сүйүү.
Бөйөн - экөө бири-биринин сезимдерин тереңден түшүнүшпөйт.
Арстан - ортодо достук мамиле бар. Ошондой эле алар төшөктө бири-бирин жакшы түшүнүшөт.
Бийкеч - бири-бирине чыдоого көбүнчө күчтөрү жетпей калат.
Тараза - ар кандай маселе аларга чечилбес болуп туюлат.
Чаян - эротикадан башка эч нерсе аларды байланыштырбайт.
Жаачы - эң сонун эротикалык байланыш.
Текечер - экөөнүн тең келечекке койгон чоң пландары бар, экөө тең көп нерсеге жетүүнү каалашат.
Суу куйду - өтө күчтүү сексуалдык сезим байланыштырат.
Балыктар - экөө тең жүгөнсүз, "тормоздору иштебейт".
Эркек - Чаян, аял - ...
Кой - сүйүү мамилелери такай чыңалган абалда турат.
Букачар - эгер эркек аялга ишенсе, алардын сүйүүсү узакка жашайт.
Эгиздер - эркек аялын эңсесе, аялы эркиндикти эңсейт.
Бөйөн - үй-бүлөлүк жашоодо жана сүйүүдө дал келишет, бири-бирин толуктап турушат.
Арстан - көбүнчө ортодогу уруш акчанын айынан чыгып, төшөктө жарашып алышат.
Бийкеч - үй-бүлөсүндө жагдай татаал болуп, көп урушушат.
Тараза - ортодогу достук чоң сүйүүгө алмашып кетиши мүмкүн.
Чаян - бири-бири менен болгон мамиле тажатма, сүйүү оюну учурунда гана жанданышат.
Жаачы - карама-каршылыгы от менен суудай.
Текечер - үй-бүлө курууга болот, бирок, өтө көптү үмүт кылууга болбойт.
Суу куйду - идеалдуу мамиле.
Балыктар - экөөнө тең туруктуулук мүнөздүү, алардан эң мыкты ата-эне чыгат.
Эркек - Жаачы, аял - ...
Кой - идеалдуу түгөйлөр, атүгүл идиш-аяктын анча-мынча кагышып кеткени алардын жашоосун кооздоп турат.
Букачар - ийгиликсиз айкалыш, эркек үйдү сүйөт, аял - эркиндикти.
Эгиздер - байланыштары бекем эмес, ар бири өз алдынча башкарууга аракет кылышат.
Бөйөн - нике жана сүйүү үчүн эң идеалдуу түгөйлөр.
Арстан - бири-бирине эң сонун дал келет.
Бийкеч - мүнөздөрдүн ар башкалыгына карабай бекем нике.
Тараза - эң ийгиликтүү союз, ички дүйнөлөрдүн толук айкалышы.
Чаян - жашоо стилдери, жашоого койгон пландары эки бөлөк.
Жаачы - жашоо стилдери жакын болсо да, жолу болбойт.
Текечер - көп урушушат, бирок, төшөккө келгенде баары жакшы.
Суу куйду - үй-бүлө курбай эле койгондору оң, баары бир узакка сакталбайт.
Балыктар - экөө эки бөлөк, бирок, тил табышып калышы мүмкүн.
Эркек - Текечер, аял - ...
Кой - жашоодон жолу болбойт, болбогон нерселер үчүн талашып-тартыша беришет.
Букачар - жакшы союз - сүйүү жана сый.
Эгиздер - бир гана төшөктө жакшы, акча үчүн көп урушушат.
Бөйөн - татаал союз, бирок, төшөктө баары жакшы.
Арстан - ар бири өз билгендериндей жашашат, бирок, баарыбир тартылып турушат.
Бийкеч - аял үй-тиричилигинде тизгинди колуна алганда гана ортодо бекем мамиле түзүлөт.
Тараза - татаал союз, эркек тез-тез кетип, кайра келе берет.
Чаян - төшөк оюну алар үчүн картайганга чейин деле жашоодогу маанилүү нерсе катары кала берет.
Жаачы - жашоого болгон көз караштары ар башка, бирок, экөөнө тең төшөк оюну кубаныч тартуулайт.
Текечер - үй-бүлө куруу үчүн жакшы негиз бар.
Суу куйду - бири-бирин түшүнүшпөйт.
Балыктар - чогуу жашоо үчүн өздөрүнө көп күч жумшашат.
Эркек - Суу куйду, аял - ...
Кой - чогуу жашоо жеңил жана көңүлдүү болот, төшөк оюнунда андан бетер.
Букачар - жашоолору бейтынч өтөт.
Эгиздер - бардык жагынан эң сонун айкалышкан түгөйлөр.
Бөйөн - бири-бирине таптакыр туура келбейт. Үй-бүлөлүк жашоодо аларды көптөгөн көз жаш күтүп турат.
Арстан - экөө эки башка. Эркек акылдуу болгон учурда гана жашооджон жолдору болушу мүмкүн.
Бийкеч - эркек аялын болбогон нерселер үчүн таарынта берет, аял болсо күйөөсүн текшергенин койбойт.
Тараза - эркектин сезимталдыгы жана аялдын жеңил мүнөздүүлүгү бири-бирин толуктап турат.
Чаян - бардык талаш-тартыштар кучакташуу менен чечилет.
Жаачы - экөөнүн тең фантазиялары жакшы өнүккөн.
Текечер - бири-бирине дал келбейт, бирок, болбой эле умтулуша беришет.
Суу куйду - тынч, атүгүл зериктирме союз.
Балыктар - нике үчүн эң идеалдуу түгөйлөр.
Эркек - Балыктар, аял - ...
Кой - ортодогу мамиле назик, бирок, татаал, анткени, экөөнүн жашоодогу пландары эки башка.
Букачар - сезимдери да, материалдык көз караштары да бири-бирине дал келет.
Эгиздер - аялдын маанайынын өзгөрүшүн эркек токтоолук жана чыдамдуулук менен көтөрүүгө тийиш.
Бөйөн - бардык жагынан бири-бирин толуктап турушат.
Арстан - келечектүү нике.
Бийкеч - интимдик мамилелерин эске албаганда мамилелери татаал.
Тараза - аялдын оор басырыктуулугу үй-бүлөлүк кеме менен алга карай чогуу сүзгөнгө жардам берет.
Чаян - сүйүүлөрү жыл өткөн сайын күчөйт.
Жаачы - ийгиликтүү биримдик.
Текечер - сүйүүгө жана назиктикке толгон өнөктөштүк.
Суу куйду - экөөнө тең логика менен эмоция жетишпейт.
Балыктар - эгер экөө тең сыйды жана чыдамдуулукту көрсөтө билишсе, баары жакшы болот.

Аймээрим КУРБАНАЛИЕВАкыргыз тилиндеги гезит "Леди kg"
email • архив • редакция 
22-июнь, 2010-ж.:
1-бет
Ким жакшы кожойке?
2-бет
КРнын Эмгек сиңирген артисти Зейнеп Шаакеева:
"Ырды эмес, баланы, үй-бүлөнү жогору койгон жан экенмин"

3-бет
"Турмушка чыкпасам да төрөп алсам болмок экен..."
4-бет
Түштүктө кайрадан ок атышуу
5-бет
Санжар Бердибеков:
"Жеңем экөөбүз үндүктү дааратканага таштап салганбыз"

6-бет
Жайдын аптабында
Эске алынуучу эрежелер

7-бет
Сиздин күйөөңүз кандай ата?
8-бет
Ким жакшы кожойке?
9-бет
Келбетиңизге жараша
кийим тандай билиңиз

10-бет
Сүйүүдө жылдыз белгиңиздер туура келеби?
11-бет
Мэри Кей популярдуулукту кантип багынткан?
12-бет
Аңгеме
13-бет
Бир ырдын баяны
14-бет??.??