Коомдук-саясый гезит◄◄◄
Редакция:
Коомдук-педагогикалык жана илимий-популярдуу басылма
1953-жылы негизделген

ГЕЗИТ ЭЭСИ:
Редакциянын эмгек жамааты,
Билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги
Индекс 68411. Катталуу күбөлүгү №27

Башкы редактор
Кубат ЧЕКИРОВ
Тел.: 62-04-86

Телефондор:
Башкы редактордун орун басары:
62-04-68

кабарчылар:
62-04-93, 62-11-96

Реклама-маалымат борбору:
62-11-95

бухгалтерия:
62-11-95


Биздин дарек:

720040 Бишкек шаары,
Тыныстанов көчөсү, 257.


E-mail:
KutbilimS@mail.ru


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!