presskg.com Архив Редакции газет Кыргызстана Кыргыз эл макалдары Zaman Кыргызстан Агым 1 Агым 2 Айыл деми Алиби Асман пресс Азия news Арена kg Фабула Кереге kg Кыргызстан маданияты Көк Асаба Кутбилим Леди kg Майдан.kg Кыргыз туусу Учур Айгай kg Аалам С.С.С.Р Эл турмушу Эл сөзү Добулбас kg Айкын саясат Ачык саясат Майдан kg Адилет press Жалал-абад үнү Тарыхый мурас Обон Кыргыз руху Diezel Айыл өкмөтү Нур Эл De факто Жаңы кылым Апта Бишкек таймс Назар Энесай Эркинтоо Нур реклама Айат пресс Адилет пресс Лозунг Кабар Китепкана

Адеп - адам күзгүсү
Жылдын аягында окуучулар төмөндөгүдөй билгиликтерге ээ болууга тийиш:
Маалыматтык билгилик:
1. Адептик билимдердин башат-булактарын билүү.
2. Адептүү жана адепсиз жүрүм-турумдун айырмасын негиздей билүү.
3. Абийирдүүлүк, ар-намыстуулук, сабырдуулук сыяктуу адептик сапаттардын негизги белгилерин аныктай билүү.
4. Ата-бабалардын осуяттарынын жана мурастарынын адептик маанисин чечмелей билүү ж.б.
Коммуникативдик билгилик:
1. Ата-эне, ата мекен, эне тилди сүйүү тууралуу ырларды билүү (тандоосу боюнча).
2. Сүрөтчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн ж.б. чыгармаларындагы адептик маани-мазмунду аныктап, чечмелей билүү.
3. Өзүн-өзү тарбиялоо боюнча мугалим, ата-энеси менен биргелешип күндөлүк иштеп чыгуу. Анда белгиленген иштердин аткарылышын биргелешип талкуулоо.
4. Өз жүрүм-турумунда жана өз ара баарлашууда токтоолукту, сабырдуулукту, көтөрүмдүүлүктү көрсөтүү ж.б.
Чечим кабыл алуу билгилиги:
1. Өзүн-өзү тарбиялоо боюнча максат коюп, аны аткарууга жетишүү.
2. Өзүнүн күндөлүк жүрүм-турумунда адептик билимдерди жана эрежелерди колдоно билүү.
3. Адептик осуяттарда айтылган ойлорду жетекчиликке алуу жана так аткаруу.
4. Өзү адептик мазмундагы чакан чыгармаларды жаратып, ой тыянактарын чыгара билүү ж.б.


АДЕП ТОПТОМУ

Окуучу 1-4-класстарда адеп сабагын өздөштүрүүнүн натыйжасында төмөндөгүдөй адептик талаптарды аткарып, өз жүрүм-турумунда аларды колдоно билүү көндүмүн иштеп чыгат.
1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни аткарылганда дайыма ордуңдан туруп, басып бара жатсаң токтоп, сүйлөшпөй, оң колду көкүрөккө алып, башты өйдө көтөрүп Гимнди коштоп ырда.
2. Улууларга озунуп салам айт.
3. Келген адамга "Үйгө кириңиз. Нан ооз тийиңиз!" - деп айт.
4. Улуу кишини (же мейманды) утурлап тосуп, ал кетип баратканда узат.
5. Келген адамга эшик ач, элпектик менен сырт кийимин чечүүгө жардамдаш, баш жана тыш кийимдерин илип кой, мейманды төргө өткөр.
6. Төргө улуулата отур.
7. Адеп менен чыны сун. "Тамакка караңыз!" - деп суран, дасторконго меймандан мурда кол сунба.
8. Колго сууну эң кичүү бала (же атайын дайындалган бала) куят.
9. Суу куйган балага "Көп жаша", "Бактылуу бол", "Тилегиңе жет", "Ыймандуу бол", "Теңир жалгасын", "Кем болбо" өңдүү алкоолор айтылат.
10. Колго суу тамактан мурда солдон, аягында оңдон башталып куюлат.
11. Табакташ адамдарга устуканды улуулата ошол табактагы кичүү адам бөлүштүрөт.
12. Баш кийимди жерге таштаба, баспа, теппе.
13. Отургучту, казанды, идиш-аяктарды бутуң менен жылдырба.
14. Жатып алып тамак ичпе. Суюк тамакты шоркуратып ууртаба. Нанды, этти аптыгып, бурдап жебе.
15. Тамак жеп жатканда кекирбе, оозуңду чоң ачып эстебе. Оозуңдагы тамакты жутпай сүйлөбө.
16. Башкаларды каратып коюп, тамак жебе.
17. Сүйлөшүп жаткандардын сөзүн бөлүп-жарба.
18. Кийимиңди таза кий. Эски болсо да таза болсун. Ар дайым бут кийимиңди чечкенден кийин, чаңын сүртүп, тазалап кой.
19. Ар дайым таза жана муздак суу менен жуун. Жумасына мончого түшүп турууга көнүк. Көчөдөн же мектептен келгенде бети-башыңды самындап жуу.
20. Носкиңди, жүз аарчыңды өзүң жууп көн.
21. Автобуста улууларга орун бер, көчөдө жардам бер.
22. Жаш көчөттү сындырба. Жолдо жаткан ташты алып сал.
23. Жолго күл төкпө, арыктагы, өзөндөгү сууларга акыр-чикир таштаба.
24. Үшкүрбө. Колуңду аркага алып баспа. Бөйрөгүңдү таянба.
25. Улуулар сунган устуканды туруп барып, ырахмат айтып, кош колдоп ал.
26. Дасторконду баспа, аттаба. Кол аарчы же майлык менен оозуңду аарчыба.
27. Жети атаңды бил.
28. Ууру кылба. Ушак сүйлөбө. Калп айтпа. Убадаңды аткар.
29. Бата сураганды бил. Көп угуп, аз сүйлө.
30. Кичипейил, жөнөкөй бол. Эч качан мактанба.
31. Босогого отурба. Эшикти кулачтаба. Эшикти бутуң менен ачпа, жаппа.
32. Кишиге артыңды салып отурба.
33. Майыптарга жана балалуу энелерге жардам бер.
34. Ата-энеңди ук, баркта, сыйла, бак.
35. Жалкоо болбо. Ыплас, жаман сөздөрдү айтпа. Адепсиз адамдардан алыс бол.
36. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба.
37. Бирөөнүн жакшылыгын унутпа. Өзүмчүл болбо.
Эскертүү: Адеп топтомун мугалим ылайыгына жараша кошумча материалдар менен толуктап, тематикалык багытта жиктеп, пайдаланса болот.

1-4-класстар үчүн сунуш кылынган адабияттар:

1. Рыспаев С., Абдухамидова Б. Адеп алиппеси. 1-кл. үчүн окуу китеби жана мугалимдер үчүн усулдук колдонмо. -Б. 2005.
2. Мусаева В., Ысманова Ж.. ж.б. Адеп. 2, 3, 4-кл. үчүн окуу китептери жана мугалимдер үчүн усулдук колдонмолор. -Б. 2005.
3. Калманбетов М., Бекбердиева К. Ыйман сабагы. 1-4-кл. үчүн усулдук колдонмо. -Б. 2003.
4. Акматалиев А. Баба салты, эне адеби. Элдик салт. -Б., 1993.
5. Байгазиев С. Айкөл Манас - элибиздин тил жана дил бешиги. Б., 2002.
6. Исаков Б. Манас сабагы. Колдонмо. -Б., 1997.
7. Кыргыз эл жомоктору. (Түз. Б.Кебекова, А.Токомбаева). - Б., 2007.
8. Накыл. (Түзгөн Жусупов К., Ч.Өмүралиев). -Б., 2002.
9. Балдар фольклору. "Эл адабияты" сериясы. 20 том. -Б., 2000.
10. Мезгилдүү басма сөздө жарыяланган таалим-тарбиялык материалдар: макалалар, очерктер, даректүү баяндар, эскерүүлөр ж. б.

Руководителям
подведомственных
образовательных организаций

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 октября 2010 года №248 о порядке регистрации контрактов и бюджетных обязательств учреждений, состоящих на республиканском бюджете Кыргызской Республики, в целях своевременного и достоверного учета денежных обязательств, принимаемых бюджетными учреждениями на 2011 финансовый год, сообщает, что с 1 января 2011 года производить обязательную регистрацию договоров (контрактов независимо от суммы контрактов) в системе Казначейства Кыргызской Республики.
В соответствии с п.11 Инструкции "О порядке регистрации контрактов и бюджетных обязательств учреждений, состоящих на республиканском бюджете Кыргызской Республики", заключенные договора на поставку продукции (работ, услуг) должны быть представлены в органы казначейства по месту обслуживания бюджетного учреждения для регистрации в течение трех рабочих дней с момента их заключения (подписания сторонами).
Руководителей подведомственных образовательных организаций сообщаем, в случае несвоевременного предоставления договоров (контрактов) в органы Казначейства, бюджетному учреждению необходимо перезаключить договоров (контрактов) и повторно предоставить на регистрацию в установленные сроки.
Также, напоминаем, что в соответствии с п.26 вышеуказанной Инструкции, по договорам (контрактам) на поставку продукции (работ, услуг), не прошедшим регистрацию в казначействе, оплата не производится.

Статс-секретарь А.Абдрашев


Урматтуу мектептердин жетекчилери, башталгыч класс, 5-8-класстарда иштеген математика мугалимдери!
Кымбаттуу балдар!

"Алтын түйүн" балдардын республикалык инженердик-техникалык академиясы башталгыч класстардын жана 5-8-класстардын окуучуларынын арасында Республикалык окуудан тышкаркы математикалык олимпиадасын (РОТМО) өткөрүп жатат. 1-турдун тапшырмалары жана олимпиаданын шарттары "Кутбилим" газетасынын 2010-жылдын 22-октябрындагы 40-санына жарыяланган. 2-турдун тапшырмалары 2010-жылдын 10-декабрындагы 46-санына жарыяланган.
Силердин чыгарган тапшырмаларыңарды кабыл алуу 1-апрелге чейин узартылды.
Эгер сиз 1-турдун тапшырмаларын али жөнөтө элек болсоңуз, анда аларды
2-турдун тапшырмалары менен кошо 2011-жылдын 1-апрелине чейин төмөндөгү дарекке жөнөтсөңүз болот:
720017, Бишкек ш. 17, Манас проспектиси,
?1 БРИТА "Алтын түйүн", РОТМО. E-mail: rdita.kg@list.ru
Чыгарган тапшырмаларды (12 барактуу) дептерге аткарыш керек.
Силерден чыгарган тапшырмаларды күтөбүз.
Уюштуруу комитети


Уважаемые руководители школ, учителя начальной школы и учителя математики, работающие в 5-8 классах!
Дорогие ребята!
Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын түйүн" предлагает вашему вниманию задачи Республиканской заочной математической олимпиады (РЗМО) среди учащихся начальных классов и учащихся 5-8 классов. Задания 1 тура и условия олимпиады были опубликованы в газете "Кутбилим" от 22 октября 2010 года за №40 и 2 тура от 10 декабря 2010 года за №46.
Прием ваших решений заданий олимпиады продлен до 1 апреля 2011 года. Если вы ещө не отправили решения задач 1 тура, то можете их вместе с решениями задач 2 тура послать до 1 апреля 2011 года по адресу:
г.Бишкек, 17, проспект Манаса ?1, РДИТА "Алтын түйүн", РЗМО.
E-mail: rdita.kg@list.ru
Решения заданий оформить в тонкой ученической тетради.
Ждем ваших решений.
Оргкомитет.
Защита диссертаций
12 марта 2011 года в 13.00 часов на заседании Диссертационного совета К.10.09.385 Кыргызского национального университета (соучредитель - Кыргызско-Российский Славянский университет г. Бишкек, пр.Чуй, 44) состоится защита диссертации Орозбаевой Гулбарчин Абдимажитовны на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему: "Лингвосемиотический анализ перевода трагедии В.Шекспира "Отелло" (на материале перевода А.Осмонова)" по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Научный руководитель: доктор филологических наук, доц. З.К.Караева.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Р.З.Загидулин, кандидат филологических наук Ч.А.Бекбалаева.
Ведущая организация: кафедра теории и практики перевода, кафедра кыргызского языка БГУ им. Х.Карасаева.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызско-Российско-Славянского университета им. Б.Н.Ельцина по адресу: 720071, г. Бишкек, ул. Киевская, 44.


"Кутбилим", жањы саны... o кыргызча... o