"Кутбилим", жањы саны... o кыргызча... o
п»ї

2011-2012-окуу жылына карата мугалимдердин август кеңешмесине орто мектептердин окуу предметтери боюнча Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан даярдалган
методикалык сунуштар
??Кыргыз тили
??Кыргыз адабияты
??Русский язык и
литература
??Математика
??Биология
??Физика,
астрономия жана табият таануу
??Физика,
астрономия и
естествознание
??Информатика
??Көркөм өнөр,
эмгекке үйрөтүү, черчение
??География
??Химия
??Тарых
??История
??Коом таануу
??Экономика
??Адеп
??Башталгыч класстар
??Музыка??.??