Жанызакка келген каттар жана Жанызактын кайрылуулары
email  •  архив
Кайрылуу каттары
жана келген каттар:

Россиянын жарандыгын алган кыргыз патриот болбой калабы?...
Орус атуулдугун алган кыргыздар кийин Кыргызстанга келсе киргизеби?...
“Учур” гезитине айтып койгулачы...
Айгүл ШАРШЕНдин китептерин кантип сатып алам...
“Колжазма терем” дегендерге жумуш бар...
Кыргызча китептерди окугум келет, бирок тамгалар башкача чыгып калып жатат...
Кайсы диндесиз? Сайтка китеп чыгарса болобу?
Ушул сиздин сайтыңыздагы рекламалардан канча акча табасыз?
Жибербеген тыйынды “жибердим” дебегиле...
Бермет менден бир китеп сураптыр...
Жанара бизден “Тамчы” гезитиндеги материалды сураптыр...
Арабаев университетинен Жанызакка кат келиптир...
Адабий китептин биринчи бетине жаш жубайлардын ажайып сүрөтү керек......
"Кытайлык деле эмесмин, кыргызстандык элемин" деп жазыптыр Нурзада...
"Текебаевдин видеосу бар дебедиңиз беле..." деп сураптыр Меймансаптан бирөө
"Мидиндин эшек дептеринде" эмнеге "Мидин" дегенибиз "Жапар" делинип калган" дейт...
"Кыргызстанда кайсы мектеп жакшы, кызым быйыл мектепке барат эле" дейт...
Жуңгодогу “Актилек“ сайтынын ээси кечирим сурады...
Супсулууну кой, "Обонду" таппай жатыптыр...
Жуңгодогу (Кытай) “Актилек“ сайтынын “ууру“ кыргыздарына эскертүү...
Жуңго кыргыздарынын “Актилек” сайтына..
"Заман Кыргызстан" гезитине тергич тууралуу түшүндүрмө кат..
Реферат сураган экен..
Кытай кыргыздарынан ризограф сурадым эле..
Деректирдин емейл дарегин сураптыр..
Кытайлык кыргыз кызы Нурзада Расул кызы Айгеримге нааразы..
Ашкере динчилден кат келиптир..
Сулуу кыз менен таанышат элем дейт..


  Бүтүрүүчүлөрдүн дилбаяндары

2009-2010-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу
дилбаяндардын тематикасы

Элдик оозеки чыгармачылык жана акындар поэзиясы боюнча

1. "Манас" эпосу - кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы
2. "Манас" эпосундагы эркиндик үчүн күрөш темасы
3. "Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон..." ("Манас" эпосундагы Манастын образы)
4. "Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган..." ("Манас" үчилтигиндеги аялдардын образы)
5. "Астыга салса - ак жолтой, артында жүрсө - сан колдой..." ("Манас" эпосундагы Бакайдын образы)
6. "Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым..." ("Манас" эпосундагы Семетейдин образы)
7. "Сейтек" эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы
8. "Кут алчу билим" - адеп-ахлак күзгүсү
9. Махмуд Кашкары - түрк элдеринин маданий дүйнөсүндөгү көрүнүктүү инсан
10. Калыгул жашаган мезгил жана анын акындык көз карашы
11. "Тар заман" жана Арстанбектин чыгармачылыгы
12. Татаал доор, тагдыр жана санатчы акын (Молдо Нияздын заман жана адам тууралуу ой жүгүртүүлөрү)
13. Молдо Кылыч - кыргыз жаратылышын көп кырдуу чагылдырган казалчы
14. Нурмолдо - өз мезгилинин озгун ойчулу
15. "Санатын айтам Токомдун..." (Токтогул Сатылгановдун тагдыры жана анын чыгармачылыкта чагылышы)
16. "Жаш карыбас болсочу, ат арыбас болсочу..." (Токтогул Сатылгановдун ырларындагы карылык, жаштык, бийлик, өлүм, өмүр темалары)
17. "Сексен күнү айтса да, сөз түгөнбөйт чеченден" (Жеңижоктун ырчылык өнөрү жана акындык тагдыры)
18. "Ак кымкаптан тон албаган" акын Барпы Алыкуловдун аалам, дүйнө жана адам тууралуу ырлары
19. Тоголок Молдо - таалимчи акын
20. Кемчонтой жана бүгүнкү күндөгү кемчонтойчулук (Тоголок Молдонун чыгармачылыгы боюнча)

Кыргыз жазма адабияты боюнча

21. Тарых жана тагдыр байланышы О.Сыдыковдун "Шабдан казалы" чыгармасында
22. Доор азабын тарткан Казыбек казалчы (К.Мамбетимин уулунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу ой жүгүртүү)
23. "Мезгил жетип кулач урбай мухитке, он жети жаш бекер кетти, күйөмүн" (К.Тыныстановдун адабий жана илимий ишмердүүлүгү жөнүндө)
24. Баатырдык эрдиктер жана аялдык назиктик (К.Тыныстановдун "Жаңыл Мырза" поэмасы боюнча)
25. Эркиндик менен теңдикке алып келген узак жол (М.Элебаевдин "Узак жол" деген чыгармасындагы эл турмушу)
26. "Түшүмдөй бир муң күндү элестетем..." (А.Токомбаевдин "Кандуу жылдар" романында 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүшүнүн көркөм чагылдырылышы)
27. Эркиндиктин улуу ырчысы (Ж.Турусбековдун 100 жылдыгына карата)
28. Балбай баатыр - эл ичинен чыккан баатыр уул (К.Маликовдун "Балбай" поэмасы боюнча)
29. Ала-Тоонун мекенчил акыны (Ж.Бөкөнбаевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата)
30. "Кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним" (К.Жантөшевдин "Каныбек" романындагы Каныбектин образы)
31. "Узак, узак, узак болсун бул сапар" (А.Осмоновдун ырларындагы адам жана анын жашоосунун максаты жөнүндөгү ойлор)
32. "Мен тансам: жаштан танам, ырдан танбайм..." (А.Осмоновдун акындык жана адамдык ажары)
33. Мидин Алыбаев - чебер лирик, курч сатирик
34. Райкан Шүкүрбековдун "Жинди суу" деген термеси жана азыркы учурдагы аракечтик проблемасы
35. Т.Сыдыкбековдун жазуучулук чеберчилиги
36. "Мен алардын сүрөтүн дагы тартам!.." (Ч.Айтматовдун "Жамийла" повестиндеги Данияр менен Жамийланын махабаты)
37. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун "Делбирим" повестиндеги каармандарга мүнөздөмө)
38. Ч.Айтматовдун "Гүлсарат" повестиндеги Танабайдын адам болуу үчүн күрөшү
39. Ак кемесине кеткен Бала жомогу (Ч.Айтматовдун "Ак кеме" повестинин мисалында)
40. "Адамзаттын көйгөйүн айткан көп маанилүү чыгарма" (Ч.Айтматовдун "Кылым карытар бир күн" романындагы учур проблемалары)
41. Бул кыямат кайдан келди? (Ч.Айтматовдун "Кыямат" романы боюнча)
42. Кыргыз романдарындагы адам тагдырлары (У.Абдукаимовдун "Майдан", Т.Касымбековдун "Сынган кылыч" романдарынын мисалында)
43. Туулган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында
44. Абийир соту - ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман темасы)
45. Ыр сабында калган өмүр баяны (К.Жусуповдун "Ыр сабындагы өмүр" эссесинде акын жана тагдыр темасынын ачылышы)

Эркин темалар

46. "Акыл - тозбос тон, билим - түгөнбөс кен"
47. Эл турмушу элеттен башталат
48. "Мен таза болсом, сен таза болсоң - коом таза болот" (И.Раззаков)
49. "Улут болсом - тилим менен улутмун"
50. "Аталар сөзү - акылдын көзү"
51. Кылымдарды карыткан кыргыз салты
52. "Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!" (А.Осмонов)
53. Мен Кыргызстандын атуулумун жана ошону менен сыймыктанам
54. Анын аты тарыхта алтын тамгалар менен жазылат (Бир тарыхый инсан тууралуу дилбаян-очерк)
55. Табият жана азыркы ааламдашуу доору
56. "Эне, сага кандай мактоо жарашат, эне, сенден сыймыкты ким талашат?!" (Эне тууралуу айтар сөз)
57. "Көңүлүм капа, башым туман кеңгиреп, үч күн болду бизге мейман келе элек" (А.Осмонов) (Кыргыз салтындагы меймандостук жана анын азыркы абалы)
58. Кыргызстанды кантип гүлдөтүүгө болот?
59. Өлкөнүн тагдыры - өз колубузда
60. Мага тааныш адамдар (Өзүбүз билген адамдар тууралуу баяндап жазуу).
"Кутбилим", жањы саны... • кыргызча... o
email • архив • редакция 
12-март, 2010-ж.:
1-бет
ырыс алды - Ынтымак
2-бет
Окуучулар олимпиадасы:
көрсөткүчтөр көңүлгө толбойт
3-бет
Ынтымак курултайын утурлап
4-бет
Карынын кебин капка сал
5-бет
Благотворительная акция
6-бет
Үсөн Асанов - электр учкун химиясын негиздеген окумуштуу
7-бет
50 жылда - эл жаңы
8-бет
Көз караш
9-бет
АЙЫЛДЫК МУГАЛИМДИН ДЕПТЕРИНДЕГИ ЖАЗУУЛАР
10-бет
Ratbu Satarova's Contribution to Teacher Development in Kyrgyzstan
11-бет
Приказ №94/1 от 10 марта 2010 г.
12-бет
П Р И К А З
13-бет
рекомендации
14-бет
Бүтүрүүчүлөрдүн дилбаяндары
15-бет
Разное
16-бет
Защита диссертацийЭркин макалалар
Макала, чыгарма, жарнама...
Алия Бактыбек:
Парламент коом жана бизнестин кызыкчылыктары үчүн иштей баштады

Алия Бактыбек:
Парламент и общество ищут пути…

Алия Тонова:
Жогорку Кеңештин депутатына 7000 жумушчу кайрылды…

Жамалбек Ырсалиев:
Темирбек Асанбековдун жомогу…

Пресс-служба
Ассоциации "Дордой":
Опровержение…

Жамиля ОРМУШЕВА:
Бразилия - новый партнер Кыргызстана…

Асылкан ШАЙНАЗАРОВА:
Жизнь, когда кости -
по 25 сомов за кг…
Кому на Руси, то есть, в KG жить хорошо?
Новая тема со старыми фигурантами
или особенности кыргызской политики
Эпатаж кыргызской политики
Вицелер парады же жумуртканы күздө санайбызбы?
"Единый Кыргызстан" ("Бүтүн Кыргызстан") един с Вячеславом Ханом?!

Кармыштегин
Макелек Өмүрбай уулу,
профессор...
"Кыргылчалдын балдары",
оозуңду тарт…

Нуркулов Канат, журналист...
"Социалдык багыттагы" көбүртүлгөн өлкө бюджети
"Социально-ориентированнный" бюджет страны с воздушными цифрами
Кыргызстандын жыртык капчыгы
же өлкө казынасын кантип толтурууга болот?
Дырявая казна Кыргызстана
или как можно пополнить бюджет страны?

Айбек Усенов
Имперский гнёт продолжается

Баймуратова Нурила...
Кыргыз Республикасынын Президенти
Отунбаева Роза Исаковнага

Мелис Эшимканов...
...кесиптештерин коноктоду.

Кабул Юлдашев:
"Я всем сердцем люблю мой Кыргызстан!"

Министрликтин жообу:
Жаңы министрликтин жообу

Турсунали Толомушов:
Жаңы министрликтин жаш кадрларынын жоруктары

Асыран Айдаралиев:
"БАНДИТ" АЖO

подполковник
Т.Сусунбаев:
Токтогулдун милициясы ИИМдин буйругун аткарбагандыктан
дисциплиналык жазасын алды.
Сотрудники милиции Сузакского района будут нести ответственность за утери табельного оружия

Жумаш Назаров:
Кочкор-Ата коркунучтабы?

Турсунали Толомушов:
Жаңы министрликтин жаш кадрларынын жоруктары

Майрам АКАЕВА...
Үмүттүн шооласы үзүлбөйт
Президенттин жарынын жазгандары
Экинчи китеп...

Академик
Аскар АКАЕВ...
Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын жолугушуусунда доклад жасады...
Торжественный вечер, посвященный
Л.Н. Гумилеву...

Академик
Аскар АКАЕВге...:
Орустар алтын медаль беришиптир...

Aidai Masylkanova:
Улуумания
Кызык, эмне болуп жатат деги….?

Кыргыз атуулу:
Кыргызстандын жарандарына жасалган мыйзам ченемсиз эксперименттер

Аскар Акаев:
В Кыргызстане многие еще только ждут своего часа

Кабыл Шабданов
Кара-Буура Куловго нааразы

Алексей Рощин
Лучший Президент

Назаралиев Ж.
Курманбек Салиевич Бакиев, тур ордуңдан, сот келатат!

Турсунбай Бакир уулу
"Мой курс - отстранить родственников президента от власти"

Назаралиев Ж.
Курманбек Бакиев кимди мураскер кылып калтырат?
Кого Курманбек Бакиев назначит преемником?
ПОИСК ГАЗЕТЫ