email • архив • редакция 
6-ноябрь, 2009-ж.:
1-бет
Перспективы сотрудничества
в сфере образования ЕврАзЭС
2-бет
Окуялар, фактылар
3-бет
В КНУ обсудили президентский курс на обновление страны
4-бет
Кыргыз тилин кантип окутабыз?
5-бет
Кыргыз-Герман кызматташтыгы билим сапатын арттырат
6-бет
"Сапаттуу билимден" үйрөнгөнү келдик дешет мугалимдер
7-бет
Юбилей
8-бет
Чыгармачыл мугалимдердин "Мөл булагы" 20 жашта
9-бет
Успехи сельских школ отмечены международными донорами
10-бет
Добровольное тестирование
11-бет
TEA alumna helps to develop new curriculum
12-бет
"Жалпы республикалык тестирлөө"
13-14-бет
Отчет проекта "Общереспубликанское тестирование"
16-бет
"Англис тили - айылдык окуучуларга"
конкурсунун жыйынтыгын чыгаруу тартиби