email • архив • редакция 
31-июль, 2009-ж.:
1-бет
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ
УЮМДАРЫНЫН 2009\2010-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН
ОКУУ ПЛАНДАРЫ
2-3-бет
Тиркеме
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
2009-жылынын 29-июль №811/1 буйругу менен БЕКИТИЛГЕН
4-5-бет
Приложение
к приказу Министерства образования и науки
Кыргызской Республики №811/1 от 29 июля 2009 г.

6-бет
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
2009-жылынын 29-июль №811/1 буйругу менен
7-бет
Учебный план средних общеобразовательных школ с русским языком обучения на 2009\2010 учебный год
8-бет
Өзбек тилинде окутуучу жалпы орто билим берүүчү мектептеринин 2009\2010-окуу жылы үчүн окуу планы
9-бет
Кыргыз тилинде окутуучу гимназияларынын 2009\2010-окуу жылы үчүн окуу планы
10-бет
Китеп - билим булагы
Буйрук №808/1 2009-жыл, 28-июль
11-бет
Китеп - билим булагы
12-бет
5-класс
"Кыргыз адабияты" Момуналиев
13-бет
Пикир
14-бет
Долбоордо эмне кеп
15-бет
Жол-маек
16-бет
Защита диссертаций