mainkaptal

Пользовательский поиск
КОМПЕТЕНЦИЯЛАР
Окутуунун натыйжаларын баяндап жазууга коюлган азыркы учурдагы талаптарга ылайык бул программада "Жарантаануу" курсун окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында окуучуларда калыптануучу компетенциялар көрсөтүлөт.
Компетенциялар (лат. шайкештик, бирдейлик) - билимдин мазмунун сапаттуу өздөштүрүүгө байланыштуу окуучунун инсанынын өнүгүшүнүн деңгээли. Илимдин мазмунун сапаттуу өздөштүрүү бүтүрүүчүгө коюлуучу талаптар жана нормалар менен аныкталат. Компетенциялар негизги жана предметтик болуп бөлүнөт.
Негизги (базалык, универсалдуу) компетенциялар - билимдин жалпы (метапредметтик) мазмунуна тиешелүү. Базалык компетенциялар - бул турмушта теориялык жана практикалык милдеттерди чечүү үчүн өздөштүрүлгөн иш аракеттин ыкмаларын пайдаланууга карата болгон окуучулардын даярдыгы. Негизги (базалык) компетенцияларга төмөндөгүлөр кирет:
o Таанып-билүүчүлүк компетенциялар
o Социалдык компетенциялар
o Инсандык өнүгүүгө байланыштуу компетенциялар
Предметтик компетенциялар - билим тарамдары менен предметтеринин алкагында конкреттүү баяндалып жазылган жана калыптандырууга мүмкүн болгон жекече компетенциялар болуп саналат. Предметтик компетенция окуучунун талдай билүүгө жана адамзат маданиятынын айрым тармактарынын өңүтүндө иштей билүүгө болгон жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт.
Компетенцияларды турмуштук дөөлөттөргө карата жекече иштеп чыккан чечимдерге ылайык индивиддин активдүү турмуштук жоопкерчиликтүү кадамдарды жасоого болгон жөндөмдүүлүгү, өз ара алака-катыштын жүрүшүндө дүйнө менен активдүү байланышта болууга, өзүн жана дүйнөнү өзгөртүүгө болгон жөндөмдүүлүк катары аныктоого да болот.
Жарандык билим берүү окуучунун активдүү турмуштук көз карашын калыптандыруунун эң маанилүү ыкмаларынын бири катары баланы турмушка даярдоону ишке ашырууга мүмкүндүк түзөт. Бул болсо анын азыркы коомдогу турмушка ыңгайлашуусун жеңилдетүүгө тийиш. Ошондуктан окутуунун натыйжаларын компетенциялардын терминдери катары балага жарандык жана турмуштук көндүмдөр канчалык калыптангандыгын аныктоого жардам берет, зарыл болгон учурда - негизги же орто мектептин бүтүрүүчүсү ага келечекте бакубат адам жана гражданин болууга мүмкүндүк берүүчү базалык көндүмдөргө ээ болушу үчүн курсту окутуунун мазмунуна жана методдоруна түзөтүүлөрдү киргизип туруу зарыл.
Коомдук турмушту иликтеп-изилдеп, түшүнүү, өзүнүн адептик-ыймандык кадамдарды тандап алуу, учурдагы окуяларга карата башкалардын пикири менен бирге эле өз көз карашын билдирүүгө жана негиздөөгө, өзүнүн коомдогу ролун аныктоо үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү өнүктүрүүгө шарт түзөт. Ар кандай коомдук, саясий системаларды, тарыхый жана учурдагы багыттарда окуп-үйрөнүү менен окуучулар азыркы дүйнөнүн көп түрдүүлүгүн түшүнө башташат, адамдардын инсанын сыйлоо негизинде, өз укуктарын жана башка адамдардын укуктарын демократиялык жол менен коргоонун жолдоруна үйрөнөт, азыркы учур жана келечек үчүн да, активдүү социалдык, граждандык көз карашын калыптандырат.
"Адам жана коом" жана "Жарантаануу" предметтери кирген "социалдык" деп аталган билим тарамдары үчүн бүтүрүүчүлөрдүн базалык компетенцияларынын мазмунуна төмөндөгүлөр кирет:

Адабияттар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы.
2. Жалпы билим берүүчү мектептеги коомтаануу билимдеринин концепциясы // Мектептеги коомтаануу. - 1999. №5.
3. Кыргыз Республикасында жарандык билим берүүнүн концепциясы (долбоор).
4. Головатенко А. Адам укуктары жана инсандын статусу: тарых жана азыркы учур. Мугалимдер үчүн колдонмо. - М.: 1999.
5. Азыркы мектептеги жарандык билим берүү. - Калуга: 2001.
6. Жарандык билим берүү. - Мугалимдер үчүн колдонмо. - М.: 1997.
7. Жарандык билим берүү: Европа Кеңешинин жетекчилиги астында иштелип чыккан материалдардын жыйнагы. - М.: 2000.
8. Жарандык билим берүү: мазмуну жана окутуунун активдүү методдору. - М.: 1998.
9. Лазебникова А.Ю. Азыркы мектептеги коомтаануу: теориялык жана методикалык маселелери. - М.: 2000.
10. Толеранттуулукка окутуу жана чыр-чатактарды трансформациялоо. - Б.: Качкындардын иштери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы жана Кыргыз Республикасындагы Каунтерпарт эл аралык фонду, 1997.
11. Биз, эл… Жаран жана Конституция (англис тилинен которулган). - М.: 1997.
12. We the people: the citizen and the Konstitution: Washington D.C.: 2001.
13. We the people: the citizen and the Konstitution: Teacher's Guide. - Washington D.C.: 2001.
14. National Standards for civics and Government. - Calabasos, California: 1997.
15. Делор Жак. Билим берүү: зарыл ой-кыял// Педагогика. - 1998. №5.
16. Егоров Ю.Л., Леванов Б.В. XXI кылымдын билим берүү концепциясынын гуманитардык бөлүгү. - Школа. -1999. №5.
17. Сиз өзүңүздүн окуучуларыңыздын дүйнөнүн ар түрдүүлүгүн урматтоосун кантип тарбиялай аласыз? // Перемена. -2001. №6 (күз).
18. Купреева Г.Н. Баланын инсанынын укуктук маданиятын калыптандыруу// Соц.-пед. иш. - 2001. - №2. - С.96-105.
19. Абасов З.А. Салттуу эмес сабактар педагогикалык инновация катары/ З.А.Абасов // Мектептеги инновация. - 2004. - №3. - С.118-130.
20. Гузеев В. Сабакты проблемалык семинар түрүндө уюштуруу/ В.Гузеев // Элге билим берүү. - 2002. - № 8. - С.85-99.
21. Жиляев А.А. Семинардык жана практикалык сабактарды даярдоонун жана өткөрүүнүн психологиялык өзгөчөлүктөрү / Жиляев А.А. // Билим берүүдөгү инновация. - 2004. - № 3. - С.139-152.
22. Дүйнө маданияты жагындагы декларация жана иш-чаралардын программасы http://www.crsdod.ru/first/COFP/dclr.htm.
23. Көтөрүмдүүлүк принциптеринин декларациясы. 1995-ж. 16-ноябрында ЮНЕСКОнун 28- Генералдык конференциясынын 28-сессиясында кабыл алынган. http://www.tolerinst.ru/меню
Чакан бизнес кеңештер
Чүчбара өндүрүү ишкерчилиги
Глазирленген быштакчаларды (сырок) өндүрүү ишкерчилиги
Карапа өнөрканасын кантип ачуу керек жана андан кантип акча тапса болот?
Балмуздак өндүрүү боюнча ишкериликти ачуу
Үйлөнүү үлпөт тойлорун жана ар кандай майрамдарды аба шарлары менен кооздоо
Дүкөнчө, соода чатырчасын же күркөнү кантип ачуу керек?
Желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү бизнеси
Кагаздарды кайра иштетүү бизнеси
Өзүңдүн маршруткаң, же Маршруттук такси бизнес үчүн
Кондитердик цехти кантип ачып киреше тапса болот?
Нан бышыргыч жай ачып кантип киреше тапса болот?
Курулуш цемент кирпичтерин өндүрүү боюнча бизнес
Азык-түлүк өндүрүшүндө жана коомдук тамактануу жайларындагы 5 бизнес- идеясы
Дизайнердик жашылчалар жана эт азыктары
Энергетикалык эмес суусундуктар
Аялдардын үйдөн сырт жасоочу бизнестерине идея
Үлпөт көйнөгүн тигүү ательеси, же аны ижарага берүү
Майга бышырылган тоголок токочтордун (пончик) өндүрүшүн кантип ачып, акча тапса болот?
Хот-дог сатуу бизнесин кантип ачуу керек?
Кездемелер дүкөнүн кантип ачып жана акча табуу керек?
Миллионго багытталган бизнес идеясын кантип ойлоп тапса болот?
Бизнести уюштуруу ыкмасы
Жыгач коттеждерди куруу перспективасы - чакан бизнестин идеясы
Каркас-модулдук технология:
Курулуш шаймандарын жана техникаларын ижарага берүү бизнеси
Кечки көйнөктөрдү жана карнавал костюмдарын ижарага берүү бизнеси
Мончо бизнеси: сауна жана мончолорду куру
Бүйүндү (рак) үй шартында өстүрүп, көбөйтүү менен бизнес ачуу
Жеке автотранспорттук компания бизнес катары
Салтанат-тойлорду уюштуруу бизнеси
Андан ары - азык-түлүк сатып алуу
Жеке кичи- майжувазды кантип ачууга болот?
Автокинотеатрды кантип ачуу керек: ачык асман алдындагы тасма
Жаңы Жылга тирүү балатыларды сатуу боюнча бизнес
Сыра бар-ресторанды кантип ачуу керек?
Мейманкана бизнеси, же кичи мейманканы кантип ачуу керек?
Акы төлөнчү балык уулоону уюштуру бизнеси
Дүйнөдөгү эң бир кирешелүү бизнес идеялар
Курал-жарак сатуучу дүкөндү кантип ачуу керек?
Жыл бою кулпунай өстүрүү бизнеси
Козу карын бизнеси: шампиньон козу карындарын өстүрүү
Жеке фотостудияны кантип ачуу керек?
Үйлөмө аттракциондордогу бизнес (батут)
Бала бакчаны кантип ачуу керек? (Кичи бакча)
Балдар кийиминин жана товарларынын дүкөнүн кантип ачуу керек?
Жалбырактарды чогултууну кантип бизнеске айландырса болот?
Оригиналдуу курулуш материалдарын өндүрүү боюнча бизнес
Курулуштардагы кошумча элементтерди өндүрүү бизнеси
Үй шартында жасалган тирүү квасты өндүрүү бизнеси
Даараткана кагазын жана кагаз аарчыгычтарды өндүрүү бизнеси
Эт бизнесин уюштуруу
Кичи бизнестин идеясы: суу аттракциондорун ижарага берүү
Мектеп окуучлуары жана студенттер үчүн портал
Заманбап гаджеттерди чакан колдонмо тескөө жана тейлөө - өркүндөгөндөрдүн бизнеси
Кум шоусу бизнес катары, кум аниматорлору канча акча табышат?
Чыгыш кошулмаларын жана даамдарын сатуу бизнеси
Кызыктуу жана оригиналдуу бизнес идеялар
Компьютердик сервисти кантип ачуу керек?
Тату салонун кантип ачып, акча табуу керек?
Окуу борборун кантип ачып, акча табу керек?
Батирлердин ичин оңдоо боюнча кичи бизнес
Дөңгөлөктүн үстүндөгү блинчик -кафесинякантип ачуу керек
Парфюм- косметикалык дүкөндү кантип ачуу керек?
Аттракциондор паркын ачуу ири бизнестин катарында
Уй этин өндүрүү боюнча бизнести кантип ачуу керек?
Жарнамалоо долбоорундагы бизнес
Чай бизнесинин өзгөчөлүгү
Жүргүнчүлөрдү ташуу тармагындагы өзгөчөлөнгөн 5 бизнес идея
Ченеми жок такси кызматы
Агробзнес чөйрөсүндөгү жети өндүрүштүн идеясы
Убакыт менен текшерилген бизнес- стартап- зоодүкөн ачуу
Дизайн, мектеп университеттин белгиси кадалган кийимдерди жасалгаларды сатуу
Сапаттуу шпаргалка жасоо бизнеси
Яндекс.Метрика