email •  архив • редакция  

20-февраль, 2009-ж.:
1-бет
Чыныгы таланттуу балдар иргелет
2-бет
БГУга жаңы жетекчи келди
3-бет
УАКтын жалпы жыйыны:
"Убакыттан артта калбайлы!"
4-бет
Cоциалдык теңчилик - улуттун ой-тилеги
5-бет
АФГАН ЖООКЕРЛЕРИ АР ДАЙЫМ ЭСТЕ
6-бет
Профсоюз мугалимдерди коргоо кызматында
7-бет
"Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин"
8-бет
Бүтүрүүчүнүн дилбаяны
9-бет
Методические рекомендации по проведению
экзамена по иностранному языку
10-бет
Программа
12-бет
Приложение 2.
УТВЕРЖДЕНо
приказом Министерства образования и науки
Кыргызской Республики № 18\1 от 14 января 2009 г.
14-бет
КОМПЕТЕНЦИИ
15-бет
Познавательные компетенции
16-бет
Көңүл буруңуздар, конкурс!