email • архив •  редакция 

12-сентябрь, 2008-ж.:
1. Cтуденттин чыгымы заманбап билимди камсыз кыла алабы?..
2. Окуялар, фактылар...
3. Жож жана студент...
4. Ойлор, сунуштар, пикирлер...
5. Окурмандан кат куржун...
6. Кесипкөй...
7. Саамалык...
8. Документ...
9. 1.1-тиркеме...
10. 2-тиркеме ...
12. - окутуунун усулдары...
13. Педагогдун өнөрканасынан...
14. Дүйнөтааным..
15. Объявления...
16. Разное...