email • архив •  редакция 

18-август, 2008-ж.:
1. ЫСЫК ЖАЙДА СУУК КЫШ ЖӨНҮНДӨ
2. Повышение в новых условиях
3. Злоба дня...
4. Документ
5. 3.10. Районные (городские)
6.7 Коллегия...
7. Китеп - билим булагы
8. окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн
9. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 2007-ж. 16-июлдагы № "448/1" буйругу менен бекитилди.
12. Элдик мугалимдин усулканасынан
13. Токтом
14. Камкордук
15. Тамеки - оорулардын жан жолдошу
16. Объявления...