кыргыз тилиндеги гезит "Көк Асаба"
email • архив • редакция 
11-май, 2010-ж.:
1-бет
Аял
2-бет
"Манас Эл" кыймылында
3-бет
Кыргыз куту
4-бет
Турат АКИМОВ, Убактылуу Өкмөттүн басма сөз борборунун экс-жетекчиси:
"Бийликтин 51%ын жаштарга бериш керек"

5-бет
Улуттук-мекенчил идеядагы Баш мыйзам
6-бет
Жылаң аяк, жылаң баш катындын максаты не?
7-бет
Эрсиз калган армандуу аялдай…
8-бет
Кыргыз эли кыяматтуу согуш жылдарынын таразасында
9-бет
Элмирбек ИМАНАЛИЕВ, төкмө акын:
"Акындыгым - "кайнап турган саясат"

10-бет
Абалга абай салып…
11-бет
"Манас" чогулткан, согушка катышкан, репрессиядан запкы тарткан ардагер Сапарбай
12-бет
Манас - кыргыз руху
13-бет
"Мугалим - ардактуу инсан"
14-бет
Кантип ийгиликке жетсе болот?
15-бет
Багыңды ачсын балкитеп!
16-бет
А сен билесиңби?


п»ї


Аял
Түндүк Оюу
(6-7-бетти окуңуздар)

Кыргыз элинин дүйнөтаанымына кайрыл-
сак, турмушта аял кишиге же аял образын-
дагы мифтик, диний каарманга кыргыздар
эч бир заманда, доордо сыйынып, тайынган
эмес. Бирок сыйлаган, урматтаган, сулуулу-
гуна суктанган, эркектикинен кем эмес укук
да берилген. Ооба, кыргыз мифологиясында
Умай Эненин образы бар жана Умай Эне үй
коломтосунун, эненин, ымыркайдын колдоо-
чусу катарында гана чектелип түшүндүрүлүп
келгенин билебиз. Кыргыз тарыхында, жа-
дыга сактап келген элдик жомок, дастанда-
рында, жалпы эле руханий маданиятында
аял каармандары белгилүү из калтырган.
Бирок, бул Батыш менталитетине таандык
"кыска прическа" - чачы кесилген, жеңи ий-
инине чейин түрүлгөн, оң балтыры ачык,
жылаң аяк, жылаң баш кош канатчан аял-
дын образы биздин дүйнөтаанымга тапта-
кыр дал келбейт!
ТҮНДҮК
Түндүк - Күндүн символу. Уук - Күн ну-
рунун символу. Түндүк тууралуу кыргыз
дүйнөтаанымында бир нече принциптер, тый-
ымдар бар. Алар азыр да кыргыздын эсинен
чыгып кете элек, чыкмак түгүл турмушунда
орду менен колдонуп келе жатат. Ошолордун
бири катары, түндүктү эр жигит көтөрүп ке-
лет, эч болбоду дегенде, кичинекей эркек ба-
лага көтөртөт. Анын да себеби бар, көтөрүлүп
жаткан түндүк бекем адамдын колунда болу-
шу керек, кокусунан орто жолдон ал түшүп
же тайып кетсе, аны жамандыкка жорушкан.
Ошондуктан, түндүктү билеги күчтүү эр азамат
көтөрчү. Мунун да себеби жок эмес, түндүк
жалпы үйдүн уңгусун түшүндүргөн. Ал эми эр
жигит - үйдүн ээсин түшүндүргөн. Борбордук
аянттагы "түндүктүн" аял киши тарабынан
көтөрүлүп тургандыгы кыргыз философия-
сына каршы жасалган иштей туюлат.
ОЮУ
Монументтин астындагы таш постамент-
теги оюм - эр жигиттин символу катары - ЭР
ОЮМ деп аталат. Мына ошол эр оюмдун ба-
шы, шарт боюнча жогору жакты же сыртты
карап турушу керек эле. Ал эми бул поста-
менттеги эр оюмдун башы төмөн жакты ка-
рап тургандыгын көпчүлүк байкабагандыр.
Ал постаментте мурда В.И.Ленин кыргыз-
дын жигиттерин төбөсүнөн басып, буту менен
тебелеп келген болсо, азыр жигиттерибизди
кайдагы бир кыргыз эмес катын табарсыгы
менен басып жатат.
(6-7-бетти окуңуздар)PDF формат??.??