Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Редакция:


коомдук-саясий гезит
public - political newspaper

Гезит ээси КФ "КЕРЕГЕ"
Директор
Азамат Кыязов


Башкы редактор:
Кубаныч Зайнидинов

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Ийгилик болсунбаев
Нургүл Ибраева
Анара ДЫЙКАНОВА
Данислан Асамадинов
Анарбек Абазбеков
Майрамбек ЖАПАнов
Баатырбек ИСМАИЛов

Гезит юстиция министрлигинде катталган. Катталуу №1744


Реквизиттер:
Р/с: 1070102241800026
БИК: 107001
ОАО РК "Аманбанк"

"ММКны колдоо борбору" басмаканасында басылды.
Дареги:
Бишкек ш. Горький к. 1Б. тел.:0312 53 00 00 www.vsc.kg

Буйрутма №1526
Нускасы: 5000

Редакциянын дареги:


Ж. Абдрахманов (Совет)
көчөсү 170 А
3-кабат. 30-31-бөлмө
Тел. 0(312) 66 37 21

- Рекламалык материалдар


Жарнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!