кыргыз тилиндеги гезит "Кереге kg"

п»їКайсы кандидаттын капчыгы калың?
Азыр кайсы кандидаттын капчыгы канча экенине кызыккандар арбын. Ага жараша, Кудай жалгап БШК кимиси кандай каражаты менен ажолукка "аттап" баратканын шардана кылып жиберди. "Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" конституциялык мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фондуларындагы акчалай каражаттарды чыгымдоонун ачыктыгын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Контролдук - текшерүү тобу 2011-жылдын 1-октябрына карата Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фондуларындагы акчалай каражаттарынын жүгүртүлүшү жөнүндөгү маалыматты жайды. 20 талапкердин айрымдарын мисалдасак, шайлоо фондуларынын атайын эсебиндеги акча каражаттары (сом менен) мындай өлчөнөт экен: А. АБДЫЛДАЕВдики - 2 948 000 (түшкөнү), 2 778 443 (чыгымы),169 557 (калдыгы), Т. АСАНБЕКОВдуку - 220 000(түш.), 210 696 (чыг.), 9 304 (кал.) А. АТАМБАЕВдики - 24 400 000,(түш.) 16 265 554,(чыг.) 8 134 446,(кал.), К. БАЙБОЛОВдуку - 9 255 000,(түш.) 8 048 313, (чыг.) 1 206 687, (кал.), А. МАДУМАРОВдуку - 19 083 579,(түш.) 16 715 902, (чыг.) 2 367 677, (кал.), Ш. МЕДЕТБЕКОВдуку - 80 000, (түш.) 73 097, (чыг.) 6 903,(кал.), Ө. СУВАНАЛИЕВдики - 2 300 000(түш.) 2 221 930 (чыг.) 78 070(кал.), К. ТАШИЕВдики - 5 617 290,(түш.) 5 612 426, (чыг.) 4 864,(кал.). Э-эй, шайлоочум, эми санааны бир аз басып, он манжаны ачып-жуумп "жайлай бер" да, шайлай бер…

"Кереге-ПРЕСС"??.??