АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫНЫН БААСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫНЫН БААСЫ — айыл чарба азык-түлүгүнүн сатык ж-а өткөрүү баасы. Бул баа мамл. тарабынан белгиленет. Даярдоо мекемелери колхоздордон, совхоздордон, жеке өткөрүүчүлөрдөн а. ч. азык-түлүгүн сатып алып, аларга сатык баасы м-н акча төлөп турат. Сатык бааны белгилөөдө чарбанын

 

продукт өндүрүүдөгү шарты, эмгек өндүрүмдүүлүгү, өз наркы, өндүрүштүн кеңейтилип өнүгүшүнө жараша чыгымдын ордунун толушу эсепке алынып, экон. зоналарга ылайыкталып, продукциянын сапатына жараша..