З

З — кыргыз алфавитиндеги тогузунчу тамга. Уччул, жылчыкчыл, жумшак үнсүз тыбышты туюндурат.