ЗАЙЦЕВ РЕАКЦИЯСЫ

ЗАЙЦЕВ РЕАКЦИЯСЫ— кетондор-дон цинк орг. бирикмелердин жардамы м-н үчүнчүлүк спирттерди алуу методу: (мында , R’, R», R'» — углеводород радикалы, Х — галоген). Кийинки убактарда спирттерди синтездөөдө цинк орг. бирикмелердин ордуна магний орг. бирикмелер колдонулат. Бул реакцияны 1885-ж. А. М. Зайцев ачкан.