ЗАВОИСКИЙ Евгений Константинович

ЗАВОИСКИЙ Евгений Константинович [15(28). 9. 1907—9. 10. 1976]—сов. физик, СССР ИАнын акад. (1964; корр. мүчө, 1953), Соц. Эмг. Баатыры (1969). Казан ун-тин (1930) бүткөн. 1947-жылдан Атом энергиясы ин-тунда иштеген. Ал 1944-ж. физиканын жаңы бөлүмү— магниттик радиоспектрос-копияны негиздеген, электрон пара-магниттик резонанс кубулушун ачкан. Бул кубулуш физика, химия, биология ж-а техникада кеңири колдонулат. 3-дин жетекчилиги м-н тез өтмө жарык кубулуштарын (10-9— 10-14 сек) ж. б. процесстерди изилдөө үчүн электрон оптикалык өзгөртүп түзгүчтөрдү колдонуунун айрым циклдери изилденген. 3. өзүнүн жардамчылары м-н бирге термоядролук плазманы алуунун турбуленттик ысытма методун иштеп чыккан. СССР мамл. (1949), Лениндик (1957) сыйл. лауреаты. Эки Ленин ордени м-н сыйланган.
Чыг.: Коллективные взаимодействия и проблема получения высокотемпературной плазмы, «Атомная энергия», 1963, т. 14, в. 1.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *