ЗАБОЙ

ЗАБОЙ — тоо откоөлүнүн капталдары м-н чектелген ж-а тоо иштерин жүргүзүү процессинде кошо улана берме жер астындагы көңдөй. Казуу, даярдоо ж-а тазалоо иштери дайыма жүргүзүлүп жатканы иштөөчү 3., андай иштер жүргүзүлбөгөнү т о к-тотулган 3. деп аталат. 3. жантайма, узата ж-а тик келет, алардын көлөмү да ар түрдүү. Иштетүү ыкмасына жараша жогортон ылдый, ылдыйтан жогору, туурасынан ж-а кайчылаш иштетилме; иштетүү сис-темаларына жараша тегиз, төбөсүнөн ж-а алдынан уратма болуп бөлүнөт. Шахтадагы аба жетишсиз болгондо 3-го кошумча аба желдеткичтери орнотулат.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *