ЗАБАЙКАЛ КОЮ

ЗАБАЙКАЛ КОЮ —уяң жүндүү кой породасы. Чита обл-нда (1927—56) жерг. кылчык жүндүү кой совет мериносу, кийинчерээк прекос ж-а алтай породалары м-н аргындаштыры-лып чыгарылган. Ал — узун куйрук, эткел кой. Кочкорунун тирүүлөй салм. 90—100, соолугу 50—60 кг. Кочкору-нан 8—10 кг (чандасы 14,5 кг), соо-лугунан 4,5—5 кг (айрымдары 11 кг) жүн кыркылат. Жүнү 60—64-сапатта. Ар 100 тубар койдон 115—120 козу алынат. Бул порода тез жетилип, жыл бою жайытта багылат. Кой За-байкальеде асыралат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *