ЗААНЕ ЭЧКИСИ

ЗААНЕ ЭЧКИСИ —сүт багытындагы порода. 19-к-дын ортосунда Швейца-риядагы Заанө д-нын өрөөнүндө чыгарылган. Ирдүү, чыйрак, токол. Өңү көбүнчө ак. Текесшшн тирүүлөй салм. 70—80, соолугу 50—60 кг. Ар 100 тубар эчкиден 180—250 улак алынат. Саан мезгили 8—10 ай, чанда 12 ай. Жылына эчкисинен 600—700 кг сүт саадат. Сүттүн майлуулугу 3,6— 4,5%. 3. э. Батыш ж-а Борб. Европада көп тарап, Америка ж-а Азиянын бир топ өлкөлөрүнүн эчки чарбасынын өнүгүшүнө көн таасир тийгизген. Россияга 1905—13-ж. алынып келинген. Ал орус эчкисинин сүттүү-лүгүн арттыруу үчүн пайдаланылган. Анын аргындары РСФСРдин айрым областтарында өстүрүлүүдө.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *