ДӨӨ КУРБАКА

от2020

Дек 1, 2020

 (Bufo marinus) — куйруксуздар түркүмүнүн курбакалар тукумундагы жаныбар. Денесинин уз. 25 см ге чейин. Жонундагы тактары күрөң же сур, боору агыш, көзү тосток, башынын 2 жагында кулак без-дери бар. Ургаачысы 35 миңдей урук таштайт. Д. к. Түш. ж-а Борб. Америкада ж-а Антиль а-дарында кездешет. Алар түрдүү курт-кумурска, моллюска ж. б. майда омурткасыздар-ды жейт. Бул камыш плантациялары-нын зыянкечтерин жоготуу үчүн (Пуэрто-Рико, Гаити, Гуам, Гавайи ж. б. а-дарында) өстүрүлөт.

от 2020